Đề 42 trắc nghiệm hóa học lớp 12

Có bao nhiêu rượu (ancol ) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? ( Cho )

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

[
]

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 06/01/2016 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề 42 trắc nghiệm hóa học lớp 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[] 	
Khi hòa tan hiđroxit kim loại bằng một lượng vừa đủ dung dịch 20% thu được dung dịch muối trung hòa có nồng độ 27,21%. Kim loại M là (Cho ) 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Có bao nhiêu rượu (ancol ) bậc 2, no, đơn chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68,18%? ( Cho ) 
A. 3 
B. 4 
C. 5 
D. 2 
[]
Cho một mẩu hợp kim tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 3,36 lít (ở đktc). Thể tích dung dịch axit 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là 
A. 150ml. 
B. 60ml. 
C. 30ml. 
D. 75ml. 
[]
Trong tự nhiên, nguyên tố đồng có hai đồng vị là và . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của đồng vị là. 
A. 50% 
B. 27%. 
C. 73%. 
D. 54%. 
[]
Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch , sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với (hoặc ) trong dung dịch thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch lại thu được chất Y. Chất X có thể là 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Để khử ion trong dung dịch thành ion có thể dùng một lượng dư 
A. kim loại 
B. kim loại 
C. kim loại 
D. kim loại 
[]
Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ của trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của trong dung dịch Y là (Cho ) 
A. 11,79% 
B. 28,21% 
C. 15,76% 
D. 24,24% 
[]
Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng được với nhau là 
A. 2 
B. 1 
C. 3 
D. 4 
[]
Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) X thu được và có tỉ lệ số mol tương tứng là 3 : 4. Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy X bằng 1,5 lần thể tích khí thu được (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Cho khí (dư) đi vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm thu được chất rắn Y. Cho Y vào dung dịch (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không tan Z. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp 
A. điện phân dung dịch , không có màng ngăn điện cực. 
B. điện phân nóng chảy. 
C. điện phân dung dịch , không có màng ngăn điện cực. 
D. điện phân dung dịch , có màng ngăn điện cực. 
[]
Chỉ dùng có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau: 
A. lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol) 
B. glucozơ , lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic. 
C. glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic. 
D. saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic 
[]
Một dung dịch chứa 0,02 mol , x mol và y mol . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho )
A. 0,01 và 0,03. 
B. 0,02 và 0,05. 
C. 0,03 và 0,02. 
D. 0,05 và 0,01. 
[]
Trong công nghiệp, axeton được điều chế từ 
A. cumen. 
B. propan-1-ol . 
C. xiclopropan. 
D. propan-2-ol. 
[]
Để khử ion trong dung dịch có thể dùng kim loại 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa 0,1M và 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho ) 
A. 1,71. 
B. 1,95. 
C. 1,59. 
D. 1,17. 
[]
Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy trước là 
A. 1 
B. 4 
C. 2 
D. 3 
[]
Trong số các dung dịch: , những dung dịch có pH > 7 là 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Có thể dùng (ở thể rắn) để làm khô các chất khí 
A. 
B. 
C. 
D. 
[]
Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là (Cho ) 
A. 55% 
B. 75% 
C. 62,5% 
D. 50% 

File đính kèm:

  • docHOA_C3_0042.doc