Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở - Môn Mĩ Thuật

Một số tác phẩm hội hoạ của hoạ sĩ Việt Nam, nước ngoài

Một số tác phẩm hội hoạ của học sinh Việt Nam và nước ngoài

Một số tranh dân gian Việt Nam

II. MÔ HÌNH

 

doc1 trang | Chia sẻ: namphuong90 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 213 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở - Môn Mĩ Thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC
 Thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở - môn Mĩ thuật
(Kèm theo Thông tư số /2009/TT-BGDĐT ngày /8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số
TT
Mã thiết bị
Tên thiết bị
Mô tả chi tiết
Dùng cho lớp
Ghi chú
I. TRANH ẢNH
1
CSMT1001
Một số tác phẩm hội hoạ của hoạ sĩ Việt Nam, nước ngoài
Gồm 20 tờ, kích thước (350x500)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
6,7,8
2
CSMT1002
Một số tác phẩm hội hoạ của học sinh Việt Nam và nước ngoài
Gồm 20 tờ, kích thước (350x500)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
6,7,8
3
CSMT1003
Một số tranh dân gian Việt Nam
Gồm 20 tờ, kích thước (350x500)mm dung sai 10mm, in offset 4 màu trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ.
6,7,9
II. MÔ HÌNH
4
CSMT2004
Tượng Chân dung làm mẫu vẽ
Loại thông dụng, bằng thạch cao
8
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

File đính kèm:

  • docMi Thuat THCS 21.7.doc