Chủ đề tự chọn Hình học 11 tiết 9: Hai mặt phẳng song song

Tiết 9 tuần 17

Ngày soạn : 02/12/ 011 HAI MẶT PHẲNG SONG SONG

 I/ Mục tiêu:

 – Đưa ra từng vấn đề , chọn bài tập cho vấn đề đó

 II/ Chuẩn bị: sgv, sgk, stk

 III/ Tiến trình bài dạy: Xét vấn đề 1,2 tóm tắt lí thuyết phương pháp làm sau đó đưa ra bài tập vận dụng

 

doc2 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chủ đề tự chọn Hình học 11 tiết 9: Hai mặt phẳng song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 9 tuần 17
Ngày soạn : 02/12/ 011 	 HAI MẶT PHẲNG SONG SONG
	I/ Mục tiêu:
	 – Đưa ra từng vấn đề , chọn bài tập cho vấn đề đó
	II/ Chuẩn bị: sgv, sgk, stk
	III/ Tiến trình bài dạy: Xét vấn đề 1,2 tóm tắt lí thuyết phương pháp làm sau đó 	 đưa ra bài tập vận dụng
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung ghi bảng
Sử dụng định lí1 sgk trang64
Cho hs khá lên vẽ hình
Cho hs nhắc lại đlí cm 2 mp//
Xem thêm stk 400 bài toán hh 11
Vấn đề 1 CM 2 mp song song:
P2 : Để cm () // ( ta cm trong () có hai đường thẳng cắt nhau lần lượt song song với (
Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O
	Gọi M,N lần lượt là trung điểm của SA, SD
	a) Cminh : (OMN) // (SBC)
	b) Gọi K là trung điểm của OM . Cminh: NK // (SBC)
	Giải
a) Ta có : ON // SB ( t/c đường trung bình )
	 ON //(SBC)	(1)
	OM // SC ( t/c đường tb)
	 OM // (SBC)	(2)
	(1) và (2) (OMN) // (SBC)
b) Ta có :
Bài 2: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, 	AD và K là một điểm bất kì trên cạnh NP. Cminh:
	a) (MNP) // (BCD)
	b) MK // (BCD)
	Giải
Ta có MN // BC ( T/c đtb) MN // (BCD)
	MP // BD ( T/c đtb) MP // (BCD)
	Mp(MNP) chứa 2 đ/t cắt nhau MN, MP cùng // với (BCD) nên
	( MNP) // ( BCD)
II/ Vấn đề 2: 
 Tìm giao tuyến của 2 mp
Dựng thiết diện
Phương pháp : Dùng định lí: 
Bài 3: Cho 2 mp () và () song song với nhau . ABC là tam giác nằm trong 	() và MN là đoạn thẳng nằm trong ()
	a) Tìm : Giao tuyến của (MAB) và ()
	 Giao tuyến của (NAC) và ()
	b) Tìm giao tuyến của (MAB) và (NAC)
	Giải
HD : Tìm điểm chung thứ nhất, điểm chung thứ hai, giao tuyến là đ/t đi qua 2 	điểm chung đó
a) Giao tuyến của (MAB) và
	(MAB) và có điểm chung M
	Ngoài ra () // và (MAB) cắt () theo giao tuyến AB
 Giao tuyến của (NAC) và :
	(NAC) và có điểm chung N
	 Ngoài ra () // và (NAC) cắt () theo giao tuyến AC nên cắt 	theo giao tuyến Ny // AC
b) TTự
IV/ Cũng cố: Cũng cố trong từng bài tập
V/ Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docGan tc hinh hoc 11 tuan 17.doc