Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị môn Lịch sử

-Giai cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn ngày càng cấu kết chặt chẽ với thực dân Pháp, chúng chia nhau chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, đẩy mạnh bóc lột kinh tế và tăng cờng kìm kẹp, đàn áp về chính trị đối với nông dân.

- Vì vậy trong cuộc cách mang giải phóng dân tộc giai cấp địa chủ là đối tợng của cách mạng. Tuy nhiên cũng có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nớc nên đã tham gia vào các phong trào yêu nớc khi có điều kiện.

*Giai cấp tư sản:

 

 

 

doc26 trang | Chia sẻ: lethuong715 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị môn Lịch sử, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng “ Việt Nam hoỏ chiến tranh” và “Đụng Dương hoỏ chiến tranh” của Mỹ như thế nào? (2đ) 
ĐÁP ÁN
I- Trắc nghiệm khỏch quan : (3 điểm)
	Cõu 1: 1- B 
	 2-C 
 Cõu 2: 
Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre :7/01/1960
Chiến thắng Vạn Tường :18/08/1965
Mở đầu cuộc Tổng tiến cụng và nổi dậy Tết Mậu Thõn:31/01/1968
Hiệp định Pa ri được ký kết: 27/01/1973
 	Cõu 3: 
 a) 20/12/1960: Mặt trận dõn tộc giải phúng miền Nam Việt Nam ra đời
 b) 06/06/1969: Chớnh phủ lõm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời
 c) 02/01/1963: Chiến thắng Ấp Bắc
 d) 16/04/1972: Nớch – xơn tuyờn bố phỏ hoại Miền Bắc lần 2 bằng khụng quõn và hải quõn
II- Tự luận: (7đ) 
Cõu 1- (3đ) 
* í nghĩa:
- Trong nước: (2đ) + Là sự kiện lịch sử vĩ đại của dõn tộc.
	+ Phỏ tan hai tầng ỏp bức, búc lột Nhật – Phỏp.
	+ Lật nhào chế độ phong kiến.
	+ Đưa nước ta từ một nước thuộc địa thành nước độc lập
- Quốc tế: 	+ Thắng lợi đầu tiờn trong thời đại mới.
	+ Cổ vũ tinh thần đấu tranh của cỏc nước.
* Giải thớch tại sao:(1đ)
- Trong nước: Nhật đảo chớnh Phỏp => Phong trào cỏch mạng phỏt triển qua 3 cao trào.
- Thế giới: Chủ nghĩa phỏt xớt bị tiờu diệt ở chõu Âu, phỏt xớt Nhật đầu hàng đồng minh khụng điều kiện.
Cõu 2:(2đ)
Giống nhau: (1đ)
Cựng được tiến hành bằng vũ khớ, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh và hoả lực khụng quõn Mỹ.
Đều do Mỹ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn quõn sự.
Khỏc nhau: (1đ)
“ Việt Nam hoỏ chiến tranh” được tiến hành bằng quõn đội Sài Gũn là chủ yếu.
“ Chiến tranh cục bộ” tiến hành bằng quõn Mỹ, đồng minh Mỹ và quõn đội Sài Gũn.
Cõu 3: (2đ)
 * Học sinh trỡnh bày được 3 ý chớnh:
6/6/1969: Chớnh phủ Cộng hoà Miền Nam Việt Nam ra đời => í nghĩa(0.5đ)
Thỏng 4/1970: Hội nghị cấp cao 3 nước Đụng Dương => í nghĩa.(0.5đ)
Trờn mặt trận quõn sự.	(1đ) 
ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT 
MễN: LỊCH SỬ
Thời gian: 45 phỳt (Khụng kể thời gian phỏt đề)
 Trắc nghiệm khỏch quan : (3 điểm)
Cõu 1: Khoanh trũn chỉ 1 chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng(2đ)
1. Bỏc Hồ viết Tuyờn ngụn độc lập tại :
Chiến khu Tõn Trào, Thỏi Nguyờn
48 Hàng Ngang, Hà Nội
Pắc Bú, Cao Bằng
Phủ chủ tịch, Hà Nội
Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiờn xuất hiện ở :
A. Đại hội Tõn Trào	B.Cỏch mạng thỏng Tỏm
C Xụ Viết Nghệ Tĩnh	D. Khởi nghĩa Nam Kỳ tại Mĩ Tho
3. Mặt trận dõn tộc giải phúng miền Nam Việt Nam ra đời thời gian :
A.17/1/1960	B.17/4/1960
C.20/12/1960	D.25/12/1960
4. Lời kờu gọi Toàn quốc khỏng chiến của Chủ tịch Hồ Chớ Minh vào thời gian :
A. 19/12/1946	B.19/11/1946
C.19/12/1945	D.25/12/1960
5. Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đụng Dương ký kết ngày thỏng năm :
A.24/7/1954	B.21/7/1954
C.28/7/1954	D.29/7/154
6. Chiến dịch Hồ Chớ Minh bắt đầu ngày thỏng năm :
A. 26/4/1975	B. 27/4/1975
C. 21/4/1975	D. 24/4/1975
7. Mĩ thực hiện chiến lược " Việt Nam hoỏ chiến tranh " dưới đời tổng thống :
A- Giụn Xơn B- Ri Gõn
C- Nớch Xơn D- R. Pho
8. Người dẫn đầu phỏi đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Giơ-ne-vơ:
A. Hồ Chớ Minh 	B. Vừ Nguyờn Giỏp
C. Phạm Văn Đồng	D. Trường Chinh
 Cõu 2:Hóy hoàn thành bảng niờn biểu lịch sử sau: (1đ)
Thời gian
Sự kiện
6/3/1946
..
Chiến thắng Điện Biờn Phủ
30/1/1968
..
.
Chiến dịch lịch sử Hồ Chớ Minh toàn thắng
 	II- Tự luận (7 điểm)
 Cõu 1: í nghĩa lịch sử và nguyờn nhõn thắng lợi của cuộc khỏng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)? (3đ)
 Cõu 2: Nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa ri 1973 (4đ )?
ĐÁP ÁN
I- Trắc nghiệm khỏch quan : (3 điểm)
	Cõu 1:Khoanh trũn chỉ 1 chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng (Mỗi cõu đỳng 0.25đ)
	1 – C	 2 – D 	 3 – C	 4 – A
	5 – B	 6 – A 	 7 – C 	 8 – C
	Cõu 2: (1đ)
Thời gian
Sự kiện
6/3/1946
Hiệp định sơ bộ ký kết
7/5/1954
Chiến thắng Điện Biờn Phủ
30/1/1968
Tổng tiến cụng và nổi dõy tết Mậu Thõn
30/4/1975
Chiến dịch lịch sử Hồ Chớ Minh toàn thắng
II- Tự luận (7 điểm)
Cõu 1: (3đ) * í nghĩa:
Trong nước
 + Kết thỳc 21 năm chống Mĩ, 30 giải phúng dõn tộc bảo vệ Tổ quốc.
	+ Chấm dứt ỏch thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta.
	+ Mở ra kỉ nguyờn mới cho lịch sử dõn tộc, kỉ nguyờn độc lập thống nhất cho lịch sử dõn tộc đi lờn Chủ nghĩa xó hội.
Quốc tế: 
 	+ Tỏc động đến tỡnh hỡnh nước Mĩ và thế giới.
	+ Cổ vũ lớn đối với phong trào giải phúng dõn tộc.
 * Nguyờn nhõn:
Sự lónh đạo sỏng suốt, tài tỡnh của Đảng.
Nhõn dõn hai miền giàu lũng yờu nước, lao động cần cự, chiến đấu dũng cảm.
Hậu phương miền Bắc lớn mạnh.
Sự đồng tỡnh ủng hộ giỳp đỡ chủ lực lượng cỏch mạng hoà bỡnh, dõn chủ thế giới nhất là Liờn Xụ, Trung Quốc và cỏc nước XHCN.
Cõu 2:( 4đ)
Nội dung (3đ)
Hoa Kỳ và cỏc nước cam kết tụn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lónh thổ của Việt Nam.
Hoa Kỳ rỳt hết quõn của mỡnh, huỷ bỏ căn cứ quõn sự.
Khụng can thiệp vào nội bộ của Miền Nam Việt Nam.
Nhõn dõn Miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai thụng qua tổng tuyển cử tự do.
Cỏc bờn thừa nhận thực tế của Miền Nam cú 2 chớnh quyền, 3lực lượng chớnh trị.
Cỏc bờn ngừng bắn tại chỗ, trao trả tự binh và dõn thường.
Hoa Kỳ phải đúng gúp vào cụng cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đụng Dương.
í nghĩa: (1đ)
Đõy là văn bản phỏp lý quốc tế, Mỹ phải cụng nhận cỏc quyền dõn tộc cơ bản của nhõn dõn ta.
Tạo điều kiện thuận lợi để nhõn dõn ta tiến lờn giải phúng hoàn toàn Miền Nam
ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT 
MễN: LỊCH SỬ
Thời gian: 45 phỳt (Khụng kể thời gian phỏt đề)
 Trắc nghiệm khỏch quan : (3 điểm)
Cõu 1: Khoanh trũn chỉ 1 chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng
Người soạn thảo cương lĩnh đầu tiờn của Đảng cộng sản Việt Nam là :
 	a. Trần Phỳ	b. Nguyễn Ái Quốc
 	c. Nguyễn Văn Cừ	d. Trường Chinh
2. Nguyễn Ái Quốc rời Phỏp sang Liờn Xụ thỏng, năm :
a. 6/1920	b. 6/1927
 	c.6/1924	d.6/1923
3. Tổ chức tiền thõn của Đảng cộng sản Việt Nam là:
A.Hội Liờn hiệp cỏc dõn tộc bị ỏp bức.
B.Tõm tõm xó
C.Hội Việt Nam cỏch mạng Thanh niờn.
D.Hội những người Việt Nam yờu nước.
 4. Lỏ cờ đỏ sao vàng lần đầu tiờn xuất hiện ở :
	A. Đại hội Tõn Trào	B. Cỏch mạng thỏng Tỏm
	C. Xụ Viết Nghệ Tĩnh	D.Khởi nghĩa Nam Kỳ tại Mĩ Tho
 5. Bỏc Hồ viết Tuyờn ngụn độc lập tại đõu?
Chiến khu Tõn Trào, Thỏi Nguyờn
48 Hàng Ngang, Hà Nội
Pắc Bú, Cao Bằng
Phủ chủ tịch, Hà Nội
 6. Phỏp quay lại xõm lược Việt Nam vào ngày thỏng năm nào?
	A.18/9/1945	 B.22/9/1945
	C. 23/9/1946	 Đ.23/9/1945	
 7. Mặt trận dõn tộc giải phúng miền Nam Việt Nam ra đời thời gian :
	A. 17/1/1960	B.20/10/1960
	C.20/12/1960	D.25/12/1960
 8. Đại hội anh hựng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất tổ chức vào ngày thỏng năm :
	A. 5/1/1952	B.1/5/1953
	C.1/5/1952	D.15/1/1952
 Cõu 2: Điền vào chỗ chấm () để xỏc định sự kiện lịch sử với thời gian cho đỳng:
Thời gian
Sự kiện lịch sử
22/12/1944
.
Phỏp kớ Hiệp định sơ bộ với chớnh phủ ta
21/7/1954
.
Giải phúng Huế
 II - Tự luận: ( 7đ)
Cõu 1: Phong trào “ Đồng khởi” (1959 – 1960) bựng nổ trong hoàn cảnh lịch sử nào? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của nú? (4đ)
Cõu 2: Nội dung cơ bản, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Pa ri 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam? (3đ) 	
ĐÁP ÁN
I- Trắc nghiệm khỏch quan : (3 điểm)
	Cõu 1: Chọn cõu đỳng nhất (Mỗi cõu đỳng 0.25đ)
	 1 – C	 2 – D	 	3 – C	 	4 - D
 5 – B	 	6 - D	 7 – C	8 – C
Cõu 2: (1đ)
Thời gian
Sự kiện lịch sử
22/12/1944
Đội Việt Nam tuyờn truyền giải phúng 
6/3/1946
Phỏp kớ Hiệp định sơ bộ với chớnh phủ ta
21/7/1954
Ký Hiệp định Giơ-ne -vơ
26/3/1975
Giải phúng Huế
II- Tự luận (7 điểm)
Cõu 1: (4đ)
Hoàn cảnh:
Mỹ - Diệm tăng cường mở rộng chiến dịch “ Tố cộng” , “ Diệt cộng” đàn ỏp cỏch mạng Miền Nam.
Đặt cộng sản ngoài vũng phỏp luật, thực hiện đạo luật 10/59
Nảy sinh nhiều mõu thuẫn.
Đảng cho ra đời nghị quyết 15 chỉ rừ con đường phỏt triển của cỏch mạng Miền Nam.
Diễn biến:
2/1959 quần chỳng Bắc Ái – Ninh Thuận nổi dậy.
8/1959 nhõn dõn huyện Trà Bồng - Quảng Ngói nổi dậy lan rộng khắp miền Nam.
17/1/1960 dưới sự lónh đạo của tỉnh uỷ Bến Tre, nhõn dõn huyện Mỏ Cày nổi dậy phỏ tề, diệt ỏc ụn, giải tỏn chớnh quyền địch ở nụng thụn. Sau đú, phong trào lan nhanh khắp miền Nam.
Kết quả: Mặt trận dõn tộc giải phúng Miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960)
í nghĩa:
Phong trào Đồng khởi giỏng một đũn nặng nề vào chớnh sỏch thực dõn kiểu mới của Mỹ ở miền Nam.
Làm lung lay tận gốc chớnh quyền Ngụ Đỡnh Diệm.
Đỏnh dấu bước phỏt triển nhảy vọt của Cỏch mạng Việt Nam.
Cõu 2: (3đ)
 Nội dung (2đ)
Hoa Kỳ và cỏc nước cam kết tụn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lónh thổ của Việt Nam.
Hoa Kỳ rỳt hết quõn của mỡnh, huỷ bỏ căn cứ quõn sự.
Khụng can thiệp vào nội bộ của Miền Nam Việt Nam.
Nhõn dõn Miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai thụng qua tổng tuyển cử tự do.
Cỏc bờn thừa nhận thực tế của Miền Nam cú 2 chớnh quyền, 3lực lượng chớnh trị.
Cỏc bờn ngừng bắn tại chỗ, trao trả tự binh và dõn thường.
Hoa Kỳ phải đúng gúp vào cụng cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam và Đụng Dương.
í nghĩa: (1đ)
Đõy là văn bản phỏp lý quốc tế, Mỹ phải cụng nhận cỏc quyền dõn tộc cơ bản của nhõn dõn ta.
Tạo điều kiện thuận lợi để nhõn dõn ta tiến lờn giải phúng hoàn toàn Miền Nam.
ĐỀ THI TUYỂN SINH THPT 
MễN: LỊCH SỬ
Thời gian: 45 phỳt (Khụng kể thời gian phỏt đề)
A - Trắc nghiệm khỏch quan : (3 điểm)
Cõu 1: Khoanh trũn chỉ 1 chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng (1đ)
1. Sự kiện cú tiếng vang lớn đồi với nhõn dõn Việt Nam, nhõn dõn Phỏp và nhõn dõn cỏc nước thuộc địa Phỏp vào 6/1919 tại Pa-ri là : 
Nguyễn Ái Quốc gửi bản yờu sỏch đến hội nghị Vộc Xai
Hội nghị Vộc Xai khai mạc
Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
Nguyễn Tất Thành lấy tờn là Nguyễn Ái Quốc 
2. Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất được tiến hành vào thời gian :
06/01/1946
25/04/1976
09/01/1950
07/05/1954
3. Chiến thắng Vạn Tường đó mở đầu cho cao trào :
Tỡm Mĩ mà đỏnh, lựng Nguỵ mà diệt.
 Tỡm Nguỵ mà đỏnh, tỡm Mĩ mà diệt
Tiờu diệt giặc Mĩ,đỏnh tan quõn đồng minh 
Đỏnh tan giăc Mĩ, giải phúng miền Nam 
4. Đại hội Đảng đó đề ra đường lối xõy dựng CNXH trong phạm vi cả nước :
Đại hội Đảng lần thứ III
Đại hội Đảng lần thứ IV
Đại hội Đảng lần thứ 

File đính kèm:

  • docBo de thi Lich su tuyen sinh vao lop 10 cua Quang Tri.doc