Bài tập trắc nghiệm kim loại (tiếp)

. Một lượng chất thải ở dạng dung dịch có chứa các ion Cu 2+, Fe 3+, Hg 2+, Zn 2+, Pb 2+.

 Dùng chất nào sau đây để loại bỏ các ion trên :

 A. HNO3 dư B. Etanol dư C. Giấm ăn dư D. Nước vôi dư

2. Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa : 2Cr + 3Cu3+ 2Cr3+ + 3Cu

 Biết E = +0,34V ; E = -0,74V . Eo của pin điện hóa là :

 A. 0,40V B. 1,08V C. 1,25V D. 2,5V

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 30/01/2016 | Lượt xem: 148 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm kim loại (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Một lượng chất thải ở dạng dung dịch có chứa các ion Cu 2+, Fe 3+, Hg 2+, Zn 2+, Pb 2+. 
 Dùng chất nào sau đây để loại bỏ các ion trên :
 A. HNO3 dư B. Etanol dư C. Giấm ăn dư D. Nước vôi dư 
2. Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa : 2Cr + 3Cu3+ 2Cr3+ + 3Cu 
 Biết E= +0,34V ; E= -0,74V . Eo của pin điện hóa là : 
 A. 0,40V B. 1,08V C. 1,25V D. 2,5V 
3. Ion và chất nào sau đây có thể oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ :
 A. Ag+ B. Fe C. Cl- D. Tất cả đúng 
4. Trong qu á trình pin điện hóa Zn-Ag hoạt động , ta nhận thấy : 
 A. Khối lượng của điện cực Zn tăng 
 B. Khối lượng của điện cực Ag giảm 
 C. Nồng độ của Zn 2+ trong dung dịch tăng 
 D. Nồng độ của Ag + trong dung dịch tăng 
5. Trong Pin điện hóa Zn-Ag cực âm xảy ra quá trình nào 
 A. Zn2+ +2e"Zn B. Zn " Zn2+ +2e C. Ag+ +e"Ag D. Ag" Ag+ +e 
6. Điện phân là quá trình :
 A. Biến điện năng thành hoá năng 
 B. Biến hoá năng thành điện năng 
 C. Biến điện năng thành nhiệt năng 
 D. Biến cơ năng thành điện năng 
7. Dung dịch muối nào sau đây điện phân cho ra dd axit ( điện cực trơ)
 A. CuSO4 B. K2SO4 C. NaCl D. KNO3 
8. Điện phân dung dịch chứa NaCl và HCl có thêm vài giọt quỳ, màu của dd sẽ biến đổi như thế nàotrong quá trình điện phân 
 A. đỏ sang tím B. đỏ sang tím rồi sang xanh C. đỏ sang xanh D. đỏ 
9. Điện phân dung dịch chứa CuSO4 và MgCl2 có cùng nồng độ mol với điện cức trơ. Hãy cho biết những chất gì lần lượt xuất hiện bên catot và bên anot 
 A. Catot: Cu, Mg ;Anot:Cl2,O2 B. Catot: Cu, H2 ;Anot:Cl2,O2 
 C. Catot: Cu, Mg ;Anot:Cl2,O2 D. Catot: Cu, Mg,H2 ;Anot:O2 
10. Điện phân dung dịch chứa NaOH 10-2M và Na2SO410-3M.Tính pH dung dịch sau khi điện phân ,giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể
 A. pH=2 B. pH=8 C. pH=12 D. pH=10 

File đính kèm:

  • docTRAC NGHIEM CHUONG KIM LOAI.doc