Bài giảng Tuần 6 - Tiết 6: Ôn tập từ tuần 1 đến 5

Mục tiêu:

 1 Kiến thức:

- Ôn lại các nội qui HS, cờ hiệu semaphore và các bài hát chủ đề, phòng tránh bệnh tiêu chảy,sốt rét.

 2. Kỹ năng: Củng cố thao tác đội viên. Rèn kỹ năng người đội viên.

 3. Thái độ:Giáo dục HS yêu quê hương đất nước, bảo vệ môi trường.

II/ Chuẩn bị:

 1. Giáo viên: Các bài hát qui định. Bảng mật mã semafore.

 2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học.

 

doc54 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 908 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tuần 6 - Tiết 6: Ôn tập từ tuần 1 đến 5, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
2: Trả lời câu hỏi nhận thức 
- Lắng nghe, ghi chép.
 -Thảo luận, cử đại diện nhóm trình bày, các nhóm nhận xét, bổ sung.
 .- Lắng nghe, ghi chép.
IV. Củng cố:
- Toàn chi đọi hát múa tập thể .
V. Hướng dẫn tự học
 	1. Bài vừa học: 
	-Biết hát múa tập thể.
	- Trả lời các câu nhận thức đội từ câu 31-34
 	2.Bài sắp học:
 - Ôn luyện các đông tác , kỉ năng nghi thức đội và các bài hát múa tập thể.
 - Câu hỏi nhận thức từ câu 1- câu 34.
IV. Kiểm tra: 
Ngày soạn: 19/12/2011 
Ngày dạy:22/12/2011 
Tuần 18 Tiết 18 ÔN LUYỆN CÁC ĐỘNG TÁC, KỈ NĂNG NGHI THỨC ĐỘI
 VÀ CÁC BÀI HÁT MÚA TẬP THỂ. CÂU HỎI NHẬN THỨC.
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: -Củng cố lại lượng kiến thức đã học từ tuần 1-tuần 17
	2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng người đội viên.
	3. Thái độ:GD HS phải có tinh thần tập thể , ý thức kỉ luật
II. Chuẩn bị:
	1. Giáo viên:
	2. Học sinh: 
 	-Nội dung kiến thức đã học.
III. Tiến trình lên lớp:
	1. Ổn định: Tập hợp toàn chi đội ra sân.
	2. Kiểm tra: Tiến hành trong giờ ôn tập.
	3. Bài mới: Nêu nội dung buổi sinh hoạt: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ôn tập lượng kiến thức từ tiết 1-14
Chi đội tập trung trong phòng học.
Hoạt động 1:Ôn động tác tháo thắt khăn quàng đỏ
Hoạt động 2:Ôn luyện các đông tác cá nhân tại chỗ và di động.
Hoạt động 3: Ôn câu hỏi nhận thức đội từ câu 1-34.
Chi đội ra sân
Hoạt động 4: Điểm số báo cáo –tiểu sử anh hùng chi đội mang tên 
Hoạt động 5: Ôn luyện động tác chào tay đội viên-Tiểu sử trường mang tên Phạm Văn đồng..
- Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở.
Hoạt động 6:Ôn đội hình đội ngũ( Hàng ngang, hàng dọc, vòng tròn, chữ u) 
Hoạt động 7:Hát múa tập thể bài 1, bài 2, bài 3
- Bài 1:Chúng em là thế giới ngày mai 
- Bài 2: .Mỗi ngày đến trường là một niềm vui
- Bài 3: Thế giới chung bài ca màu xanh.
-CĐT báo cáo sĩ số.
- HS thực hiện.
- Chi đội tập trung ra sân. 
- HS trả lời.
- Ôn luyện lại các nội dung đã học.
.
- Từng chi đôi hát lại các bài hát đã tập 
- Cả chi đôi cùng hát 
. 
IV. Củng cố: Nhắc lại những kiến thức cơ bản..
V. Hướng dẫn tự học:
	1. Bài vừa học: Ôn lại những kiến thức đã học.
	2. Bài sắp học:Chuẩn bị thi học kì I.
 IV. Kiểm tra:
Ngày soạn: 26/12/2011
Ngày dạy: 29/11/2011
Tuần 19 Tiết 19 KIỂM TRA HỌC KÌ I
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: Kiểm tra, đánh giá lại lượng kiến thức HS đã tiếp thu, từ đó rút kinh nghiệm cho hoạt động dạy và học.
	2. Kỹ năng: Tư duy, lô gíc.
	3.Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, trung thực.
II. Chuẩn bị: 
	1. Giáo viên: 
 -Hệ thống câu hỏi.
	2. Học sinh: Giấy thi
III. Tiến trình lên lớp:
	1. Ổn định: Kiểm diện, nhắc nhở thái độ khi kiểm tra.
	2.Kiểm tra viết:
Đề:
Câu1: Nêu 7 kỹ năng của người đội viên.(7đ).
Câu 2:Hãy trình bày nội dung cuộc vận động 4 không 3 sạch?
Đáp án:
Câu 1:
-Động tác tháo thắt khăn quàng.(1đ)
-Chào tay(1đ)
-Hát đúng Quốc ca, Đội ca.(1đ)
-Hô đáp khẩu hiệu đội.(1đ)
-Cầm cờ, dương cờ, vác cờ.(1đ)
-Đánh các bài trống.(1đ)
-Các động tác cá nhân di động.(1đ)
Câu 2(3đ):
 *4 không:(2đ)
 - Không điều khiển mô tô, xe máy.
 - Không lạng lách đánh võng, vượt quá tốc độ, đi trên hè phố, công viên, những nơi có biển cấm đi xe đạp khi điều khiển xe đạp.
 - Không cổ vũ đi xe trái phép.
 - Không đùa nghịch, đi hàng ba, hàng bốn khi tham gia giao thông.
 *3 sạch:(1đ)
 - Sạch gia đình.
 - Sạch thôn xóm, địa bàn dân cư.
 - Sạch trường lớp.
IV. Củng cố: Thu bài và nhận xét.
V. Hướng dẫn về nhà:
VI.. Kiểm tra: 
Ngày soạn: 2/01/2012
Ngày dạy: 6/01/2012
Tuần 20 Tiết 20 
	GIỚI THIỆU LUẬT BẢO VỆ CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM.
 	ÔN LUYỆN CÁC BÀI HÁT MÚA TẬP THỂ.
	CÂU HỎI NHẬN THỨC19,20.
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết về luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em và hát được các bài hát sinh hoạt Đoàn
 2. Kỹ năng: Nắm vững về luật BVCS trẻ em.
 3. Thái độ: Tôn trọng luật chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện nghiêm túc phong trào đội
II.Chuẩn bị:
 1.Giáo viên:
 - Tư liệu về luật bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em.
 - Bài hát sinh hoạt Đoàn.
 - Câu hỏi nhận thức.
 2.Học sinh: Sổ ghi chép
III. Tiến trình lên lớp:
 1. Ổn định: Toàn chi đội tập hợp vào phòng học.
 2.Kiểm tra: Vở ghi HS
 3. Bài mới: Nêu nội dung buổi sinh hoạt.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Luật bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em.
- Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ra đời vào ngày ,tháng năm nào?
-Ngày luật được áp dụng?
GV trình bày:
- Ngày 16/8/91 Hội đồng nhà nước CHXHCNVN công bố luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em.
- Ngày 14/11/91 Hội đồng bộ trưởng ra nghị định chi tiết thi hành luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Luật gồm 5 chương và 26 điều.
Hoạt động 2: Ôn các bài hát múa tập thể
- Yêu cầu một số HS hát lại một bài hát tập thể.
- Chi đội hát bài hát tập thể: “Lên đàng”
Hoạt đông 3:Câu hỏi nhận thức 19,20
Câu 19: Nêu nội dung phong trào 5 biết, 5 không?
 Câu 20: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tĩnh Phú Yên được thành lập vào tháng năm nào?
- Chi đội tập hợp. CĐT báo cáo sĩ số.
- HS trả lời.
- Lắng nghe, ghi chép.
-Tập hát
- HS thực hiện.
- HS trả lời
IV. Củng cố:
 - Ôn lại phần vừa học.
 - Hát lại bài hát tập thể.
V. Hướng dẫn tự học:
 - Nắm vững nội dung của luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 - Thuộc bài hát.
 - Sưu tầm những bài hát có chủ đề sinh hoạt lửa trại, chia tay.
VI. Kiểm tra: 
Ngày soạn: 9/01/2012
Ngày dạy: 12/01/2012
Tuần 21, Tiết 21: 
	LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC , GIÁO DỤC TRẺ EM (tt)
 BÀI HÁT SINH HOẠT LỬA TRẠI, CHIA TAY.
	CÂU HỎI NHẬN THỨC ĐỘI 21, 22.
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: 
	- Tiếp tục học về luật bảo vệ, giáo dục, chăm sóc trẻ em.
 - Nắm một số bài hát sinh hoạt lửa trại, chia tay.
	- Nắm được một số chuyên hiện của chương trình rèn luyện độ viên.
	2. Kỹ năng: Nắm vững nội dung luật.
	3. Thái độ: Hiểu được vai trò của luật BV – CS – GD trẻ em.
II. Yêu cầu chuẩn bị:
	1. Giáo viên:
	-Tư liệu về luật BVCSGD trẻ em.
	- Bài hát chủ đề sinh hoạt lửa trại, chia tay.
	2. Học sinh: chuẩn bị sổ ghi chép.
III. Tiến trình lên lớp.
	1. Ổn định: Toàn chi đội tập hợp vào phòng.
	2. Kiểm tra: Luật BVCSGD trẻ em ra đời ngày nào? Luật được áp dụng ngày nào?
	3. Bài mới: Nêu nội dung buổi sinh hoạt.
Hoạt động 1: Luật BVCSGD trẻ em.
- GV: Trình bày 
Luật gồm 5 chương, 26 điều. Chương II gồm 11 điều:
+ Điều 5®8: Mọi trẻ em đều được xã hội tôn trọng, bảo vệ thân thể, nhân phẩm và danh dự.
+ Điều 9: Trẻ em được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
+ Điều 10: Trẻ được học tập.
+ Điều 11: Trẻ được quyền vui chơi.
+ Điều 12: Trẻ được quyền thừa kế.
Ngoài quyền, trẻ em còn có nghĩa vụ(13-15)
- Lễ phép.
- Chăm chỉ học tập.
- Tôn trọng pháp luật.
- Yêu quê hương đất nước.
- Không đánh bạc, không dùng chất kích thích.
- HS thảo luận và cho biết: Quyền và nghĩa vụ của tre em?
Hoạt động 2: Bài hát chủ đề sinh hoạt lửa trại. chia tay.
- Nêu tên một số bài hát .
- Yêu cầu HS trình bày một số bài hat tập thể.
Hoạt đông 3: Câu hỏi nhận thức 21,22.
Câu 21:Tác giả huy hiệu đội là ai? Huy hiệu Đoàn là ai?
Câu 22:Chương trình rèn luyện đội viên có 13 chuyên hiệu là gì?
-Lắng nghe, ghi chép.
- HS trả lời:
 + Trẻ em có quyền học tập
 + Trẻ em có quyền vui chơi, được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 
- HS kể tên một số bài hát.
- Trình bày một số bái hát tập thể. 
-Trình bày theo sự hiểu biết.
IV. Củng cố: Ôn lại các nội dung đã học.
V. Hướng dẫn tự học
 	1. Bài vừa học:
	- Nắm vững luật BVCSGD trẻ em.
 - Sưu tầm thêm các bài hát về chủ đề sinh hoạt lửa trại.
	2. Bài sắp học:Tìm tư liệu về chi hội chữ thập đỏ.
IV. Kiểm tra: 
Ngày soạn: 16/01/2012
Ngày dạy: 18/01/2012
Tuần 22, Tiết 22:
	 THI CHUYÊN HIỆU LẦN 4: NGHỆ SĨ NHỎ TUỔI
I.Mục tiêu:
	1.Kiến thức: Giúp HS nắm được những kiến thức những bài hát về Bác Hồ, Đoàn, Đội .
	2. Kỉ năng: Hát và đọc những bài thơ về Bác Hồ.
	3. Thái độ: Giáo dục HS tình yêu quê hương đất nước, kính yêu Bác Hồ.
II. Chuẩn bị:
 - Những bài thơ, bài hát về Đoàn, Đội, Bác Hồ. 
III. Tiến trình lên lớp:
	 1.Ổn định:
 2.Kiểm tra:
 Đề:
Câu 1:Em hãy viết lời 1 bài thơ và 1 bài hát về Bác Hồ (4 điểm)
Câu 2: Em hãy viết lời 1 bài hát về Đội (3 điểm)
Câu 3: Em hãy viết lời 1 bài hát về Đoàn (3 điểm)
 Đáp án:
Câu 1(4đ): Bài thơ: Cháu nhớ Bác Hồ(Thanh Hải)
 Đêm nay bên bến Ô Lâu
 Cháu ngồi cháu nhứ chòm râu Bác Hồ
 Nhớ hình Bác giữa bóng cờ
 Hồng hào đôi má bạc phơ mái đầu
 ..
 Bài hát: Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh
 Mùa Xuân này về trên quê ta, khắp đất trời biển rộng bao la, cây xanh tươi ra lá trổ hoa, chào mùa Xuân vè với mọi nhà..Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh là mùa Xuân đẹp nhất quê mình.
Câu 2(3đ): Bài hát: Hành khúc đội thiếu nên tiền phong Hồ Chí Minh(Phong Nhã)
 Đi ta đi lên nối tiếp bao anh hùng.Như quân tiên phong bước trên đường giải phóng. Tiến kèn vang vang giục giã thiếu niên nhi đồng, tiến theo lá cờ của Hồ Chí Minh quang vinh. Bác vẫn còn sống mãi cùng đất nước. Tiếng của Người vang ấm cả non sông, khi chúng ta kết đoàn gắng học hành chăm ngoan, Bác vẫn luôn tươi cười dắt ta lên đường. 
Câu 3(3đ): Bài hát: Tiến lên đoàn viên
 Đây một mùa Xuân trăm hoa hé tưng bừng
 Đây thời niên thiếu hát ca vang lừng 
 Khăn vàng đỏ tươi em đeo em mến yêu 
 Quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến nhanh
 Tiến lên đoàn viên em ước ao bao ngày 
 Xứng cháu Bác Hồ dựng xây nước sau này
IV. Củng cố: Thu bài và nhận xét
V. Hướng dẫn về nhà: Chuẩn bị bài Tổ chức hình thành, vận động của chi hội chữ thập đỏ
VI.Kiểm tra: 
Ngày soạn: 30/ 01/2012
Ngày day: 03/01/2012
Tuần 23 Tiết 23 
	TỔ CHỨC HÌNH THÀNH, VẬN ĐỘNG CỦA: “CHI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ” 
	CÂU HỎI NHẬN THỨC ĐỘI 23, 24.
I. Mục tiêu:
	1. Kiến thức: HS nắm được kiến thức về chi hội chữ thập đỏ, 
	 Biết các danh lam thắng cảnh của tỉnh.
	2. Kỉ năng: Biết cách tổ chức thành lập một cho hội chữ thập đỏ.
	3. Thái độ: Tầm quan trọng của chi hội chữ thập đỏ.
II. Chuẩn bị: 
	1: Giáo viên: Tư liệu về chi hội chữ thập đỏ.
	2. Học sinh: Sổ tay.
III. Tiến trình lên lớp:
	1. Ổn định: Toàn chi đội tập hợp vào phòng.
	2. Kiểm tra: Trình bày về quyền và bổn phận của trẻ em?
	3. Bài mới: Nêu nội dung buổi

File đính kèm:

  • docGiao an doi lop 9.doc