Bài giảng Tuần 15 - Tiết 44 - Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại - Chống ăn mòn kim loại

Kiến thức: Củng cố kiến thức về sự ăn mòn điện hóa học và phương pháp chống ăn mòn điện hóa học.

Kỹ năng: rèn lương cho học sinh tiến hành thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ kỷ năng quan sat và giải thích hiện tượng.

II. CHUẨN BỊ:

Giáo viên: chuẩn bị dụng cụ và hóa chất.

 1.Dụng cụ: 5 bộ dụng cụ (cho 4 nhóm HS và 1 nhóm dự phòng hoặc để GV biểu diễn TN0).

mỗi bộ dụng cụ gồm:

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 02/02/2016 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 15 - Tiết 44 - Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại - Chống ăn mòn kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15, Tiết 44
NS
ND
	BÀI 27: BÀI THỰC HÀNH 4
Ngày soạn:	ĂN MÒN KIM LOẠI - CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI
	I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức: Củng cố kiến thức về sự ăn mòn điện hóa học và phương pháp chống ăn mòn điện hóa học. 
Kỹ năng: rèn lương cho học sinh tiến hành thí nghiệm với lượng hóa chất nhỏ kỷ năng quan sat và giải thích hiện tượng.
II. CHUẨN BỊ: 
Giáo viên: chuẩn bị dụng cụ và hóa chất.
	1.Dụng cụ: 5 bộ dụng cụ (cho 4 nhóm HS và 1 nhóm dự phòng hoặc để GV biểu diễn TN0).
mỗi bộ dụng cụ gồm: 
- 2 cốc thuỷ tinh 250ml.
- 1 ống nhỏ giọt.
- 1 dây dẫn.
- 1 chậu thuỷ tinh.
5 bộ dụng cụ gồm: 
- 10 cốc thuỷ tinh 250ml.
- 5 ống nhỏ giọt.
- 5 dây dẫn.
- 5 chậu thuỷ tinh.
	2.Hóa chất: - chất lỏng: dd NaCl đậm dặc, dd Kali ferixianua K3[Fe(CN)6].
	 - chất rắn: lá sắt, lá đồng, đinh sắt đã đánh sạch (đinh sắt sạch), dây kẽm.
	Học sinh: - chia 4 nhóm thực hành (mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng).
	 - tham khảo các thao tác thí nghiệm nêu ở SGK.
	III. TIẾN HÀNH GIẢNG DẠY: 
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
THÍ NGHIỆM 1: 
- Rót dd NaCl vào 2 cốc thuỷ tinh với thể tích hoá chất bằng nhau.
- Cấm vào mỗi cốc 1 lá Fe và 1 lá Cu.
- Nhỏ vào mỗi cốc 5-7 giọt dd Kali ferixianua.
- Đánh số (1), (2) vào 2 cốc thuỷ tinh trên.
- Nối lá Fe với lá Cu ở cốc (2) bằng 1 sợi dây dẫn.
- Quan sát thí nghiệm sau 4-5 phút.Giải thích và kết luận
- Hướng dẫn sơ lược tiến trình làm TN0 bằng sơ dồ (hoặc biểu diễn TN0).
- Giám sát các nhóm học sinh làm TN0.
Câu hỏi:
1. Hiện tượng gì xảy ra ở cốc (1) và cốc (2) sau 4-5 phút?
2. Giải thích tại sao lại có hiện tượng dó?
( Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có).
3. Nêu kết luận.
- Theo dõi và ghi nhớ các thao tác cần thiếc.
- Kiểm tra dụng cụ hoá chất của nhóm.
- Tiến hành TN0, viết bài tường trình.
Lớp:
Nhóm:
Ngày:
Họ tên HS:
Điểm:
THÍ NGHIỆM 1: 
a.Thao tác: 
- Rót dd NaCl vào 2 cốc thuỷ tinh với thể tích hoá chất bằng nhau.
- Cấm vào mỗi cốc 1 lá Fe và 1 lá Cu.
- Nhỏ vào mỗi cốc 5-7 giọt dd Kali ferixianua.
- Đánh số (1), (2) vào 2 cốc thuỷ tinh trên.
- Nối lá Fe với lá Cu ở cốc (2) bằng 1 sợi dây dẫn.
- Quan sát thí nghiệm.
b.Trả lời câu hỏi:
1.
2
.
3
.
THÍ .NGHIỆM 2: 
- Rót dd NaCl vào 2 cốc thuỷ tinh với thể tích hoá chất bằng nhau.
- Nhỏ vào mỗi cốc 5-7 giọt dd Kali ferixianua.
- Ngâm vào cốc (1) một cây đinh sắt sạch. 
- Ngâm vào cốc (2) một cây đinh sắt sạch được quấn dây Zn. 
- - Quan sát thí nghiệm sau 4-5 phút.Giải thích và kết luận
.	
- Giám sát các nhóm học sinh làm TN0.
Câu hỏi:
4. Hiện tượng gì xảy ra ở cốc (1) và cốc (2) sau 4-5 phút?
5. Giải thích tại sao lại có hiện tượng dó?
( Viết phương trình phản ứng xảy ra nếu có).
6. Nêu kết luận.
- Nhận xét giờ thực hành của các nhóm.
. Về thao tác thí nghiệm:
Nhóm thao tác tốt
Các thao tác còn sai sót.
. Về trật tự;
. Về vệ sinh;
. Kết luận chung về giờ thực hành
THÍ NGHIỆM 2: 
a.Thao tác: 
- Rót dd NaCl vào 2 cốc thuỷ tinh với thể tích hoá chất bằng nhau.
- Nhỏ vào mỗi cốc 5-7 giọt dd Kali ferixianua.
- Ngâm vào cốc (1) một cây đinh sắt sạch. 
- Ngâm vào cốc (2) một cây đinh sắt sạch được quấn dây Zn. 
- Quan sát thí nghiệm.	
b.Trả lời câu hỏi:
4..
.
5.
.
6.
.
- Dọn dẹp dụng cụ - hoá chất
- Nộp bài tường trình

File đính kèm:

  • docbai27-thuc hanh 4.doc