Bài giảng Tuần 15 - Tiết 43 - Bài 26: Bài thực hành 3 dãy điện hoà của kim loại - Điều chế kim loại

- Kiến thức: Cũng cố kiến thức về pin điện hoá và điện phân.

 - Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thao tác thí nghiệm, khả năng quan sát hiện tượng, giải thích hiện tượng và kết luận.

 B/- Chuẩn bị:

 - Học sinh đọc kỹ bài 26-SGK. Xem lại các kiến thức có liên quan.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 02/02/2016 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 15 - Tiết 43 - Bài 26: Bài thực hành 3 dãy điện hoà của kim loại - Điều chế kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15,Tiết 43
NS
ND
Bài 26: BÀI THỰC HÀNH 3
DÃY ĐIỆN HOÀ CỦA KIM LOẠI - ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI
	A/- Mục tiêu:
	- Kiến thức: Cũng cố kiến thức về pin điện hoá và điện phân.
	- Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng thao tác thí nghiệm, khả năng quan sát hiện tượng, giải thích hiện tượng và kết luận.
	B/- Chuẩn bị:
	- Học sinh đọc kỹ bài 26-SGK. Xem lại các kiến thức có liên quan.
	- Giáo viên: Soạn giáo án chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, tiến hành các thí nghiệm để hướng dẫn học sinh thực hành.
	* Dụng cụ:
1/- Bộ dụng cụ thiết bị điện phân dung dịch 	1/- Dung dịch ZnSO4
2/- Cốc thuỷ tinh 3	2/- Dung dịch CuSO4
3/- Vôn kế 1	3/- Lá Zn	
4/- Dây dẫn 	4/- Lá Cu
5/- Bìa cactông 1	5/- Dung dịch NH4NO3 (KNO3)
6/- Nguồn điện	6/- Điện cực Graphit
	7/- Dung dịch Pb (NO3)2 
	C/- Lên lớp:
	1/- Ổn định (1' ) (kiểm diện)
	2/- Nội dung PTN. (5' )
	3/- Giới thiệu nội dung bài thực hành 3. Hướng dẫn các thao tác thực hành thí nghiệm (10' )
	4/- Học sinh tiến hành thí nghiệm - Giáo viên thao dõi các nhóm thực hành. Học sinh viết bài trường trình thí nghiệm. Thu dọn, vệ sinh nơi làm thí nghiệm
	5/- Giáo viên thu bài trường trình của các nhóm. Nhận xét giờ học và dặn dò chuẩn bị cho bài sau. (5' )
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
Thời
gian
Nội dung
- Hướng dẫn học sinh lấp pin điện hoá Zn, Cu
- Quan sát học sinh tiến hành - sửa sai - giải đáp thắc mắc cho học sinh.
- Hướng dẫn học sinh lắp dụng cụ điện phân dung dịch CuSO4 
- Theo dõi học sinh tiến hành thí nghiệm
- Tiến hành thí nghiệm 1
- Quan sát hiện tượng 
- Viết phương trình
Học sinh tiến hành tương tự phần a.
- Học sinh lắp dụng cụ theo hình 5.15/ SGK 
- Tiến hành thí nghiệm
- Quan sát hiện tượng ghi nhận xét kết quả vào bài tường trình.
10 '
4'
- Thí nghiệm 1: Suất điện động của các pin điện hoá Zn-Cu và Zn-Pb.
a/- Pin điện hoá Zn - Cu
- Lắp pin điện hoá Zn-Cu theo sơ đồ hình 5.3/ SGK
+ Cho dung dịch ZnSO4 1M vào một cốc thuỷ tinh.
+ Cho dung dịch CuSO4 1M vào một cốc thuỷ tinh.
+ Cho lá Zn vào dung dịch ZnSO4, lá Cu nhúng vào dung dịch CuSO4 
+ Nối lá Zn với vôn kế (bên trái), lá Cu ở bên phải.
- Quan sát hiện tượng xảy ra 
- Ghi suất điện động của pin điện hoá Zn - Cu
b/- Pin điện hoá Zn - Pb
Tiến hành tương tự pin điện hoá Zn - Cu
* So sánh suất điện động của các pin điện hoá Zn - Cu và Zn - Pb
- Thí nghiệm 2: Điện phân dung dịch CuSO4 các điện cực bằng graphit.
- Lắp dụng cụ điện phân dung dịch CuSO4 theo hình 5.15/SGK
- Điều chỉnh dòng điện đi vào dung dịch 
- Quan sát hiện tượng xảy ra trên các điện cực 
- Giải thích hiện tượng và viết phương trình điện phân.

File đính kèm:

  • docBài 26-th3.doc
Giáo án liên quan