Bài giảng Tuần 12 - Tiết 24 - Bài 16: Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime

Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Củng cố kiến thức về những tính chất đặc trưng của protein và vật liệu polime

-HS nắm vững quy tắc an toàn khi thực hiện thí nghiệm.

2. Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, kĩ năng sử dụng dụng cụ, hoá chất thí nghiệm

-Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, giải thích hiện tượng

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/02/2016 | Lượt xem: 186 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 12 - Tiết 24 - Bài 16: Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	12	 Ngày soạn:24/10/2014
Tiết: 24	 Ngày dạy: 04/11/2014
BÀI 16: THỰC HÀNH
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN VÀ VẬT LIỆU POLIME
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
- Củng cố kiến thức về những tính chất đặc trưng của protein và vật liệu polime
-HS nắm vững quy tắc an toàn khi thực hiện thí nghiệm. 
2. Kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm, kĩ năng sử dụng dụng cụ, hoá chất thí nghiệm
-Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, giải thích hiện tượng
3.Thái độ:
- Học phải thường xuyên đi đôi với hành 
4. Trọng tâm: 
- Sự đông tụ và phản ứng màu biure của protein cầu.
- Tính chất vật lý và một số phản ứng hóa học của vật liệu polime.
II. Chuẩn bị: 
- GV: + Dụng cụ: Đũa thủy tinh, ống hút nhỏ giọt, bộ giá thí nghiệm đơn giản, ống nghiệm, kẹp gỗ,kẹp sắt,đèn cồn
 + Hóa chất: Lòng trắng trứng ,NaOH 30%, CuSO4 2%, HNO320%, ,mẫu P.V.C, sợi len, sợi bông 
- HS: Coi trước sgk bài thực hành,viết sẵn bản tường trình 
III. Phương pháp:
Kết hợp diễn giảng, mô tả với thí nghiệm thực hành trực quan, sinh động.
IV. Các hoạt động dạy học: 
1.Ổn định lớp. 
2. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS:
3. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1:Công việc trước buổi thực hành
-GV: Chia học sinh thành các nhóm nhỏ để làm thí nghiệm và nêu một số thao tác an toàn khi làm thí nghiệm,một số lưu ý khác
-HS Ngồi theo nhóm đã phân chia
Hoạt động 2:Thực hiện các thí nghiệm
Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein
a. Chuẩn bị thí nghiệm: Thực hiện như SGK viết 
b. Quan sát thí nghiệm: 
	-Lòng trắng trứng bị đông tụ lại
Thí nghiệm 2. Phản ứng màu của protein : 
a. Chuẩn bị tiến hành thí nghiệm: Thực hiện như SGK
b. Quan sát hiện tượng và giải thích: 
	-Dung dịch trong ống nghiệm có màu tím
PTHH: CuSO4 + 2NaOH " Cu(OH)2 + Na2SO4
Cu(OH)2 + protein " hợp chất có màu tím
Thí nghiệm 3:Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng
a.Chuẩn bị thí nghiệm:Thực hiện như SGK
b.Quan sát thí nghiệm:
Hoạt động 3: Nhận xét –Đánh giá buổi thực hành
GV: Nhận xét và rút ra một số kinh nghiệm cho buổi thực hành sau
HS: Dọn vệ sinh ở nhóm
GV:Cho điểm vệ sinh và điểm thực hành cho từng nhóm.Yêu cầu HS nộp bản tường trình
Nội dung tường trình: 
	1. Tên ............................................ Lớp ....................
	2. Tên bài thực hành: .................................................
	3. Nội dung tường trình: 
	STT
Tên thí nghiệm
Cách tiến hành
Hiện tượng- Phương trình phản ứng
4.Củng cố-Dặn dò:
* Củng cố:
* Dặn dò:Ôn tập kĩ chương III,IV để tiết sau làm bài viêt 45 phút.
V. Bổ sung – Rút kinh nghiệm: 

File đính kèm:

  • docTUAN 1224THU.doc
Giáo án liên quan