Bài giảng Tuần 12 - Tiết 23 - Bài 15: Luyện tập cấu trúc và tính chất của polime

Kiến thức:

- Củng cố khái niệm về cấu trúc và tính chất của polime.

2. Kĩ năng:

- So sánh các loại vật liệu chất dẻo, cao su, tơ và keo dán.

- Viết các phương trình hoá học tổng hợp ra các vật liệu.

- Giải các bài tập về các hợp chất của polime.

3.Thái độ:Thái độ học tập nghiêm túc,tích cực

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 15/02/2016 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tuần 12 - Tiết 23 - Bài 15: Luyện tập cấu trúc và tính chất của polime, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần:	12	 Ngày soạn:24/10/2014
Tiết: 23	 Ngày dạy: 04/11/2014
Bài 15: LUYỆN TẬP
CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA POLIME
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố khái niệm về cấu trúc và tính chất của polime.
2. Kĩ năng:
- So sánh các loại vật liệu chất dẻo, cao su, tơ và keo dán.
- Viết các phương trình hoá học tổng hợp ra các vật liệu.
- Giải các bài tập về các hợp chất của polime.
3.Thái độ:Thái độ học tập nghiêm túc,tích cực
4. Trọng tâm: Cấu tạo, tính chất và một số dạng toán về polime thường gặp trong các đề thi.
II. Chuẩn bị:
GV: - Chuẩn bị hệ thống các câu hỏi về lí thuyết.
 - Chọn các bài tập chuẩn bị cho tiết luyện tập.
HS: Ôn lí thuyết chương IV, làm trước các bài tập đã giao.
III. Phương pháp:
-Đàm thoại gợi mở + Diễn giảng + Trình chiếu hình ảnh trên powerpoint.
-Trực quan , sử dụng các phiếu trả lời trắc nghiệm.
IV. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định :
2. Kiểm tra bài cũ: ( Kết hợp với dạy bài mới)
3. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động 1:Kiến thức cần nhớ
GV:Phát phiếu học tập 1:
 1/ Nêu khái niệm polime và vật liệu polime
 2/ So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng
GV:Yêu cầu HS thảo luận nhóm trong 5’ và sau đó cử đại diện lên trả lời câu hỏi
HS:Thảo luận nhóm trong 5’ sau đó trả lời câu hỏi và hoàn thành câu trả lời vào vở
GV:Sửa những điểm chưa chính xác để khắc sâu kiến thức.
Hoạt động 2:Bài tập
GV:Yêu cầu HS chuẩn bị bài tập 3,5 SGK trang 77
Bài tập 3 trang 77:
HS1+HS2:
 Polime monome
a/ -CH2 –CH(Cl)- CH2 – CH(Cl)- CH2 =CH –Cl
b/ -CF2 – CF2 –CF2 –CF2 - CF2 = CF2
c/(-CH2 –C(CH3) =CH-CH2-)n CH2 =C(CH3)-CH=CH2 
d/( -NH-[CH2]6-CO-)n H2N-[CH2]6-COOH
e/ (-CO-C6H4-CO-O-CH2-C6H4CH2O-)n HOOC-C6H4-COOH,HO-CH2-C6H4-CH2-OH
g/ [-NH-(CH2)6-CONH(CH2)4CO]n H2N-(CH2)6-NH2 , HOOC–(CH2)4-COOH 
Bài tập 5trang 77
a/ nH2N-(CH2)5-COOH [-NH-(CH2)5-CO-]n+nH2O (2)
 nCH2 = CH-C6H5 [-CH2-CH(C6H5)-]n (1)
b/ Theo (1),muốn điều chế 1 tấn polistiren cần: tấn
(H% = 90 %)
Theo (2):145 tấn H2N-(CH2)5-COOH điều chế 127 tấn poilme
m(H2N-(CH2)5-COOH ) = tấn
Vì H% = 90% nên m(H2N-(CH2)5-COOH ) = 1,27 tấn
GV:Sửa bài-cho điểm
GV:Yêu cầu HS trả lời nhanh 2 câu hỏi TNKQ sau:
1/ Chỉ rõ monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi là polipropilen trong các chất sau:
A. (-CH2 –CH2)n 	 B. [–CH2 –CH(CH3)-]n
C. CH2 =CH2 	 D. CH2 = CH –CH3
2/Cho X" Y "cao su buna. X là chất nào sau đây?
A. CH C- CH2 –CHO 	B. CH2 = CH –CH2 – CHO
C. CH2 = CH –CH2-CHO	D.CH3 –CH2 –OH
4.Củng cố –Dặn dò:
*Củng cố:GV nhắc lại ý chính của bài
* Dặn dò:Đọc bài thực hành-Viết sẵn bản tường trình ở nhà
V. Bổ sung – Rút kinh nghiệm: 

File đính kèm:

  • docTUAN 1223.doc
Giáo án liên quan