Bài giảng Tuần: 1 - Bài soạn số 1 - Giới thiệu chương trình

1. Mục tiêu, yêu cầu:

- Phổ biến một số nội quy khi tập luyện, yêu cầu học sinh hiểu và vận dụng đúng

- Giới thiệu chương trình môn học, yêu cầu học sinh nhận biết được các điểm cơ bản của chương trình, có thái độ đúng và tinh thần học tập tích cực

 

 

doc97 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 30/12/2015 | Lượt xem: 494 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tuần: 1 - Bài soạn số 1 - Giới thiệu chương trình, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ Động tác toàn thân
+ Động tác nhảy
+ Động tác điều hoà
*Củng cố
2- Trò chơi “Đua ngựa “
18-22’
14-16’
2x8nh
2-4 l
5-8’
1l
1-2l
1-2l
5-6’
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 - Cán sự làm mẫu và điều khiển 
- GV quan sát nhận xét sửa sai
- Chia tổ tập luyện,tổ trởng điều khiển GVquan sát nhận xét sửa sai
- 1- 2 tổ lên trình diễn,cả lớp quan sát,1-3HS nhận xét,GV nhận xét đánh giá 
- HS trong lớp nhận xét đánh giá
- GV nhận xét đánh giá
- Theo đội hình hàng ngang GV nêu tên trò chơi,phân tích cách chơi luật chơi
- Cho 2 HS chơi thử,cả lớp quan sát
- Tổ chức cả lớp thi đua chơi GV điều khiển nhận xét 
c.phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét đánh giá kết quả tiết học
- Hướng dẫn về nhà
 +Ôn các động tác TD đã học
3- 5’
1-2’
1’
1’
- Theo đội hình 4- 6 hàng ngang dàn và giãn hàng HS thực hiện động tác thả lỏng tay chân và thân
- Đội hình hàng ngang.GV nhận xét hướng dẫn
Thứ 6 ngày 9 tháng 12 năm 2007
Buổi sáng
Lớp 3A tiết 2
Lớp 3B tiết 3
Tuần 14 
Bài 27 bài thể dục phát triển chung 
 I.Mục tiêu
- Bài thể dục phát triển chung: 
+ Ôn động tác vươn thở,tay, chân, lườn ,bụng, toàn thân, nhảy,điều hoà .Yêu cầu thực hiện các động tác ở mức tương đối đúng 
- Trò chơi “Đua ngựa”Yêu cầu biết cách chơi chủ động hào hứng trong khi chơi
II.Địa điểm phương tiện
- Sân tập rộng sạch khô ráo 
- GV + Chuẩn bị 1 còi.
 + kẻ sân chơi trò chơi
III.Tiến trình dạy- học
Nội dung
Định lượng
phương pháp - Tổ chức 
a.phần mở đầu 
1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học
2.Khởi động
- Xoay các khớp.
- Chạy khởi động 
6-10 ‘
1-2 ‘
1-2 ‘
200m 
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng ngang và báo cáo GV 
- GV hoặc cán sự điều khiển 
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc
b.phần cơ bản
1. Bài thể dục phát triển chung 
- Ôn
+ Động tác vươn thở, 
+ Động tác tay
+ Động tác chân
+ Động tác lườn
+ Động tác bụng 
+ Động tác toàn thân
+ Động tác nhảy
+ Động tác điều hoà
*Củng cố
2- Trò chơi “Đua ngựa “
18-22’
14-16’
2x8nh
2-4 l
5-8’
1l
1-2l
1-2l
5-6’
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 - Cán sự làm mẫu và điều khiển 
- GV quan sát nhận xét sửa sai
- Chia tổ tập luyện,tổ trởng điều khiển GVquan sát nhận xét sửa sai
- 1- 2 tổ lên trình diễn,cả lớp quan sát,1-3HS nhận xét,GV nhận xét đánh giá 
- HS trong lớp nhận xét đánh giá
- GV nhận xét đánh giá
- Theo đội hình hàng ngang GV nêu tên trò chơi,phân tích cách chơi luật chơi
- Cho 2 HS chơi thử,cả lớp quan sát
- Tổ chức cả lớp thi đua chơi GV điều khiển nhận xét 
c.phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét đánh giá kết quả tiết học
- Hướng dẫn về nhà
 +Ôn các động tác TD đã học
3- 5’
1-2’
1’
1’
- Theo đội hình 4- 6 hàng ngang dàn và giãn hàng HS thực hiện động tác thả lỏng tay chân và thân
- Đội hình hàng ngang.GV nhận xét hướng dẫn
Thứ 6 ngày 14 tháng 12 năm 2007
Buổi sáng
Lớp 3A tiết 2
Lớp 3B tiết 3
Tuần 14 
Bài 28 hoàn thiện bài thể dục phát triển chung 
 I.Mục tiêu
- Bài thể dục phát triển chung: 
+ Ôn động tác vươn thở,tay, chân, lườn ,bụng, toàn thân, nhảy,điều hoà .Yêu cầu thực hiện các động tác ở mức tương chính xác 
- Trò chơi “Đua ngựa”Yêu cầu biết cách chơi chủ động hào hứng trong khi chơi
II.Địa điểm phương tiện
- Sân tập rộng sạch khô ráo 
- GV + Chuẩn bị 1 còi.
 + kẻ sân chơi trò chơi
III.Tiến trình dạy- học
Nội dung
Định lượng
phương pháp - Tổ chức 
a.phần mở đầu 
1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học
2.Khởi động
- Xoay các khớp.
- Chạy khởi động 
-Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
6-10 ‘
1-2 ‘
1-2 ‘
200m
2’ 
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng ngang và báo cáo GV 
- GV hoặc cán sự điều khiển 
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc
b.phần cơ bản
1. Bài thể dục phát triển chung 
- Ôn
+ Động tác vươn thở, 
+ Động tác tay
+ Động tác chân
+ Động tác lườn
+ Động tác bụng 
+ Động tác toàn thân
+ Động tác nhảy
+ Động tác điều hoà
*Củng cố
2- Trò chơi “Đua ngựa “
18-22’
14-16’
2x8nh
2-4
5-8’
1l
1-2l
1-2l
5-6’
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 - Cán sự làm mẫu và điều khiển 
- GV quan sát nhận xét sửa sai
- Chia tổ tập luyện,tổ trởng điều khiển GVquan sát nhận xét sửa sai
- 1- 2 tổ lên trình diễn,cả lớp quan sát,1-3HS nhận xét,GV nhận xét đánh giá 
- HS trong lớp nhận xét đánh giá
- GV nhận xét đánh giá
- Theo đội hình hàng ngang GV nêu tên trò chơi,phân tích cách lại cách chơi luật chơi
- Cho 2 HS chơi thử,cả lớp quan sát
- Tổ chức cả lớp thi đua chơi GV điều khiển nhận xét 
c.phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét đánh giá kết quả tiết học
- Hướng dẫn về nhà
 +Ôn các động tác TD đã học
3- 5’
1-2’
1’
1’
- Theo đội hình 4- 6 hàng ngang dàn và giãn hàng HS thực hiện động tác thả lỏng tay chân và thân
- Đội hình hàng ngang.GV nhận xét hướng dẫn
Thứ 6 ngày 21 tháng 12 năm 2007
Buổi sáng
Lớp 3A tiết 2
Lớp 3B tiết 3
Tuần 15 
Bài 30 bài thể dục phát triển chung 
 I.Mục tiêu
- Bài thể dục phát triển chung: 
+ Ôn động tác vươn thở,tay, chân, lườn ,bụng, toàn thân, nhảy,điều hoà .Yêu cầu thực hiện các động tác ở mức tương chính xác 
- Trò chơi “Đua ngựa”Yêu cầu biết cách chơi chủ động hào hứng trong khi chơi
II.Địa điểm phương tiện
- Sân tập rộng sạch khô ráo 
- GV + Chuẩn bị 1 còi.
 + kẻ sân chơi trò chơi
III.Tiến trình dạy- học
Nội dung
Định lượng
phương pháp - Tổ chức 
a.phần mở đầu 
1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học
2.Khởi động
- Xoay các khớp.
- Chạy khởi động 
6-10 ‘
1-2 ‘
1-2 ‘
200m
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng ngang và báo cáo GV 
- GV hoặc cán sự điều khiển 
- Chạy chậm theo 1 hàng dọc
b.phần cơ bản
1. Bài thể dục phát triển chung 
- Ôn
+ Động tác vươn thở, 
+ Động tác tay
+ Động tác chân
+ Động tác lườn
+ Động tác bụng 
+ Động tác toàn thân
+ Động tác nhảy
+ Động tác điều hoà
*Củng cố
2- Trò chơi “Đua ngựa “
18-22’
14-16’
2x8nh
2-4
5-8’
1l
1-2l
1-2l
5-6’
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 X X X X X X 
 - Cán sự làm mẫu và điều khiển 
- GV quan sát nhận xét sửa sai
- Chia tổ tập luyện,tổ trởng điều khiển GVquan sát nhận xét sửa sai
- 1- 2 tổ lên trình diễn,cả lớp quan sát,1-3HS nhận xét,GV nhận xét đánh giá 
- HS trong lớp nhận xét đánh giá
- GV nhận xét đánh giá
- Theo đội hình hàng ngang GV nêu tên trò chơi,phân tích cách lại cách chơi luật chơi
- Cho 2 HS chơi thử,cả lớp quan sát
- Tổ chức cả lớp thi đua chơi GV điều khiển nhận xét 
c.phần kết thúc
- Thả lỏng
- Nhận xét đánh giá kết quả tiết học
- Hướng dẫn về nhà
 +Ôn các động tác TD đã học
3- 5’
1-2’
1’
1’
- Theo đội hình 4- 6 hàng ngang dàn và giãn hàng HS thực hiện động tác thả lỏng tay chân và thân
- Đội hình hàng ngang.GV nhận xét hướng dẫn
Thứ 6 ngày 28 tháng 12ăm 2007
Buổi chiều
Lớp 3A tiết 2 
Lớp 3B tiết 3
Tuần 16 
Bài 31 bài tập rèn luyên tư thế và 
 kĩ năng vận động cơ bản (RLTTCB)
 I.Mục tiêu
- Ôn tập hợp hàng ngang ,dóng hàng, điểm số,đi vượt chướng ngại vật ,đi chuyển hướng phải, trái Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi “Đua ngựa”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng luật
II.Dụng cụ,sân bãi
Sân tập rộng sạch khô ráo 
Giáo viên chuẩn bị 1 còi
Dụng cụ cho động tác đi chuyển hướng phải trái 
III.Tiến trình dạy- học
Nội dung
Định lợng
Tổ chức – phơng pháp
a.phần mở đầu
1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học
2.Khởi động
- Giậm chân tại chồ,đếm theo nhịp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Trò chơi:”Kéo cưa lừa xẻ”
3-8’
1-2’
1-2’
100-120m
1-2’
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng ngang và báo cáo GV 
- Cán sự điều khiển quan sát nhận xét sửa sai
- Theo 1 hàng dọc chạy trên địa hình tự nhiên ở sân trường
Theo đội hình 2-4 hàng ngang,do GV điểu khiển
B.phần cơ bản
1Ôn tập hợp hàng ngang ,dóng hàng, điểm số
2. Học di chuyển hướng phải trái
- Khẩu lệnh :“vào chỗ”
 ”bắt đầu”
3. Đi vượt chướng ngại vật
4.Trò chơi”Đua ngựa”
1 lần
5’
1-2lần
1lần
1-2lần
2-3lần
1lần
1-2lần
2-3lần
6-8’
- GV điều khiển theo 1 hàng ngang làm mẫu 
- Chia tổ tập luyện, GVquan sát nhận xét sửa sai
- 1 tổ lên trình diễn
- HS trong lớp nhận xét đánh giá
- GV nhận xét đánh giá
- GV nêu tên động tác vừa giải thích vừa làm mẫu chậm và cho HS tập bắt trước
- Cho 2 HS chơi thử
- Theo đội hình 4 hàng dọc tập theo phân nhóm quay vòng(mỗi nhóm 4 HS)
, GV quan sát nhận xét sửa sai
- GV nêu tên động tác vừa giải thích vừa làm mẫu chậm và cho HS tập bắt trước
- Cho 2 HS chơi thử
- Theo đội hình 4 hàng dọc tập theo phân nhóm quay vòng(mỗi nhóm 4 HS)
, GV quan sát nhận xét sửa sai
- GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn lại cách chơi
- GV điều khiển trò chơi ,nhận xét biểu dương
c.phần kết thúc
- Đi chậm và hát
- Hệ thống bài
- Nhận xét giờ học
- Hướng dẫn về nhà 
1-2’
2’
1’
1’
- Theo vòng tròn,do cán sự hoặc GV điểu khiển
- Theo đội hình 2-4 hàng ngang
- GV cùng HS hệ thống bài
- Do GV nhận xét hướng dẫn
Thứ 6 ngày 28 tháng 12ăm 2007
Buổi chiều
Lớp 3A tiết 2 
Lớp 3B tiết 3
Tuần 16 
Bài 32 bài tập rèn luyên tư thế cơ bản
 và đội hình đội ngũ
 I.Mục tiêu
- Ôn tập hợp hàng ngang ,dóng hàng ,đi vượt chướng ngại vật ,đi chuyển hướng phải, trái Yêu cầu biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Học trò chơi” Mèo đuổi chuột”.Yêu cầu biết cách chơi và chơi đúng luật
II.Dụng cụ,sân bãi
Sân tập rộng sạch khô ráo 
Giáo viên chuẩn bị 1 còi
Dụng cụ cho động tác đi chuyển hướng phải trái 
III.Tiến trình dạy- học
Nội dung
Định lợng
Tổ chức – phơng pháp
a.phần mở đầu
1.Nhận lớp ,kiểm tra sĩ số,phổ biến nội dung yêu cầu bài học
2.Khởi động
- Giậm chân tại chồ,đếm theo nhịp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Trò chơi:”Kéo cưa lừa xẻ”
3-8’
1-2’
1-2’
100-120m
1-2’
- Cán sự tập hợp lớp thành 2- 4 hàng ngang và báo cáo GV 
- Cán sự điều khiển quan sát nhận xét sửa sai
- Theo 1 hàng dọc chạy trên địa hình tự nhiên ở sân trường
Theo đội hình 2-4 hàng ngang,do GV điểu khiển
B.phần cơ bản
1Ôn tập hợp hàng ngang ,dóng hàng 
2. Học di chuyển hướng phải trái
- Khẩu lệnh :“vào chỗ”
 ”bắt đ

File đính kèm:

  • docthe duc 3(1).doc
Giáo án liên quan