Bài giảng Tiết tự chọn 7: Bài tập về peptit-Protein

1. Kiến thức:

 Củng cố và khắc sâu kiến thức về peptit-protein,tính chất của chúng

 2. Kỹ năng:

 Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về peptit-protein

 3. Tư tưởng:

II. PHƯƠNG PHÁP:

 Đàm thoại kết hợp khéo léo với bài tập

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 26/01/2016 | Lượt xem: 179 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết tự chọn 7: Bài tập về peptit-Protein, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết tự chọn 7
Bài tập về peptit-protein 
Ngày soạn: ...... / ...... / 20 ......
Giảng ở các lớp:
Lớp
Ngày dạy
Học sinh vắng mặt
Ghi chú
12C2
12C3
12C4
I. Mục tiêu bài học:
	1. Kiến thức:
	Củng cố và khắc sâu kiến thức về peptit-protein,tính chất của chúng
	2. Kỹ năng:
	Rèn luyện kĩ năng làm bài tập về peptit-protein
	3. Tư tưởng:
II. Phương pháp:
	Đàm thoại kết hợp khéo léo với bài tập
III. Đồ dùng dạy học:
IV. Tiến trình bài giảng:
	1. ổn định tổ chức lớp: (1')
	2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học.
	3. Giảng bài mới:
Thời gian
Hoạt động của Giáo viên và Học sinh
Nội dung
10'
* Hoạt động 1:
- GV yêu cầu HS nhắc lại 1 số kiến thức cơ bản về peptit và protein
- HS nghiên cứu và trả lời
I. Kiến thức cần nhớ:
(SGK)
10'
* Hoạt động 2:
- GV giao bài tập:
Thực hiện phản ứng trùng ngưng 2 amino axit glyxin và alanin thu được tối đa ? đi peptit.Viết CTCT và gọi tên
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
II.Bài tập về peptit:
* Bài 1:
H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH
H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH
H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH Ala-Ala
H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH
Ala-Gly
10'
- GV giao bài tập:
Viết các CTCT và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin,alanin,phenylalanine(C6H5CH2-CH(NH2)-COOH) 
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 2:
H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5CH2)-COOH Gly-Ala-Phe
Gly-Phe-Ala,Ala-Gly-Phe,Ala-Phe-Gly
Phe-Ala-Gly,Phe-Gly-Ala
Ala-Ala-Ala
5'
- GV giao bài tập:
Thuỷ phân 1kg protein X thu được 286,5g glyxin.Nếu phân tử khối của X là 50 000 thì số mắt xích glyxin trong phân tử X là?
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
* Bài 3:
n X1000:50 000=0,02mol
n Gly=286,5:75=3,82mol;số mắt xích là 3,82:0,02=191
5'
* Hoạt động 3:
- GV giao bài tập:
Các em làm 2 BT trắc nghiệm sau
- HS Lên bảng làm theo HD của GV.
- GV chữa bổ sung
III. Bài tập về protein:
Câu 1. Chọn câu sai trong các câu sau
A.phân tử các protit gồm các mạch dài polipeptit tạo nên
B.protit rất ít tan trong nước và dễ tan khi đun nóng
C.khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu tím 
D.khi nhỏ axit HNO3 vào lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng
Câu 2. Thuỷ phân hpàn toàn protit sẽ thu được sản phẩm
A. amin B.aminoaxit C.axit D.polipepti
	4. Củng cố bài giảng: (3')
Câu 1: Để phân biệt glixerol,glucozo,lòng trắng trứng ta chỉ dùng 
	A.Cu(OH)2 BAgNO3 C.dung dịch brom D.tất cả đều sai
Câu 2: Mùi tanh của cá là hỗn hợp các amin và 1 số tạp chất khác,để khử mùi tanh của cá trước khi nấu nên:
	A.ngâm cá thật lâu trong nước để các amin tan đi
	B.rửa cá bằng dung dịch thuốc tím có tính sát trùng
	C.rửa cá bằng dung dịch Na2CO3
	D.rửa cá bằng giấm ăn
Câu 3: Số đồng phân cấu tạo của peptit có 4 mắt xích được tạo thành từ 4 amino axit khác nhau là
	A.4 B .16 C.24 D.12
	5. Hướng dẫn học sinh học và làm bài tập về nhà: (1')
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau
A.enzim là những chất hầu hết có bản chất protein,có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học,đặc biệt là trong cơ thể sinh vật
B.enzim là những protein có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học,đặc biệt là trong cơ thể sinh vật
C.enzim là những chất không có bản chất protein, có khả năng xúc tác cho các quá trình hoá học,đặc biệt là trong cơ thể sinh vật
 D.enzim là những chất hầu hết không có bản chất protein
V. Tự rút kinh nghiệm sau bài giảng:
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
chuyên môn duyệt
Ngày ...... / ...... / 20 ......

File đính kèm:

  • docTiet TC 7 - HH 12 CB.doc
Giáo án liên quan