Bài giảng Tiết : Ôn tập (tiếp)

 

- Củng cố lại kiến thức cơ bản chương trình học kỳ II cho học sinh.

- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài kiểm tra.

II.CHUẨN BỊ

 Giáo viên chuẩn bị đề cho học sinh làm và đánh giá kết quả tạo lớp

 

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 266 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết : Ôn tập (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 12/05/2012
Ngày giảng:16/05/2012
Tiết : ÔN TẬP
I. Môc tiªu
- Củng cố lại kiến thức cơ bản chương trình học kỳ II cho học sinh.
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài kiểm tra.
II.CHUẨN BỊ 
 Giáo viên chuẩn bị đề cho học sinh làm và đánh giá kết quả tạo lớp
III.Ho¹t ®éng d¹y häc
Câu 1: (2 điểm) 
Ưu thế lai là gì? Tại sao khi lai hai dòng thuần ưu thế lai biểu hiện rõ nhất?
Câu 2: (3 điểm) 
Nêu sơ lược một số nội dung cơ bản trong luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Mổi học sinh cần làm gì để thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường?
Câu 3: (2 điểm) 
Phân biệt và lấy ví dụ về các dạng tài nguyên thiên nhiên? 
Câu 4: (2 điểm) 
Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.
Câu 5: (1 điểm) 
Theo em mối quan hệ giữa cây phong lan, cây tầm gửi với cây gỗ là mối quan hệ gì? Hãy nêu đặc điểm của các mối quan hệ đó.
CÂU
ĐÁP ÁN
1
- Nêu đúng khái niệm
- Vì: Sự tập trung các gen trội có lợi ở cơ thể lai F1
2
* Một số nội dung cơ bản:
- Các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái,...
- Cấm nhập khẩu các chất thải vào Việt Nam.
- Các tổ chức và cá nhân phải có trách nhiệm xử lý chất thải bằng công nghệ thích hợp.
- Các tổ chức và cá nhân gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm bồi thường và khắc phục hậu quả về mặt môi trường
* HS nêu được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường và vận động mọi người cùng bảo vệ môi trường(Có nhiều cách trả lời các em trả lời đúng thi cho điểm)
3
* Có 3 dạng tài nguyên:
- Tài nguyên tái sinh: là dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lý sẽ có điều kiện phát triển phục hồi
VD: Tài nguyên sinh vật, đất, nước...
- Tài nguyên không tái sinh: là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt
VD: Tài nguyên than đá, dầu lửa..
- Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: được nghiên cứu sử dụng ngày nhiều, thay thế dần các dạng năng lượng đang bị cạn kiệt và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường.
VD: năng lượng gió, năng lượng mặt trời,... 
4
* Nhân tố vô sinh gồm: mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa
* Nhân tố hữu sinh: kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá cây
5
* Mối quan hệ:
- Phong lan với cây gỗ: hội sinh
- Cây tầm gửi với cây gỗ: kí sinh
* Đặc điểm: (Nêu đúng đặc điểm)
IV .Củng cố - dặn dò: 
 a.Củng cố
	Cho häc sinh tù kiÓm tra l¹i kiÕn thøc ®· häc .
 b.DÆn dß :
	Nh¾c nhë häc sinh häc l¹i ®Ó hÖ thèng kiÕn thøc toµn cÊp häc .

File đính kèm:

  • docSINH 9.doc