Bài giảng Tiết 78: Chuẩn độ axit-Bazơ

 

 vBiết bản chất và đặc điểm của phương pháp phân tích chuẩn độ.

 Một số kháI niệm đwocj dùng trong phân tích chuẩn độ. N

hững dụng cụ và công dụng của các dụng cụ trong phân tích chuẩn độ.

 Nguyên tắc của phép chuẩn độ.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 25/01/2016 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 78: Chuẩn độ axit-Bazơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tiết 78
Chuẩn độ axit-bazơ
I/ Muùc tieõu baứi hoùc: 
1/ Veà kieỏn thửực: 
Hoùc sinh bieỏt: 
Biết bản chất và đặc điểm của phương pháp phân tích chuẩn độ.
Một số kháI niệm đwocj dùng trong phân tích chuẩn độ.
Những dụng cụ và công dụng của các dụng cụ trong phân tích chuẩn độ.
Nguyên tắc của phép chuẩn độ.
Hoùc sinh hieồu: 
2/ Veà kú naờng:
Rèn luyện kĩ năng lựa chon chất chỉ thị thícch hợp cho phép chuẩn độ axit-bazơ.
Biết lựa chọn dung dịch chuẩn phù hợp.
Biết các thao tác trong quá trình chuẩn độ và sử lí kết quả thu được.
3/ Thaựi ủoọ:
Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, trung thực.
II/Chuaồn bũ: 
GV: 1.Dụng cụ: 
Chuẩn bị một số dụng cụ: Buret, pipet, bình tam giác.
Giá buret.
Có thể biên soạn thêm một số bài tập để củng cố kiến thức.
HS: Ôn tập PƯ trung hòa, sự thủy phân của muối, pH, cách tính pH, các loại nồng độ
III/Phửụng phaựp: Dieón giaỷng + trửùc quan.
LEÂN LễÙP:
A. OÅn ủũnh lụựp:
B. Kieồm tra baứi cuừ: Coự 3 dung dũch, moói dung dũch chửựa moọt cation sau: Ba2+, Al3+, . Trỡnh baứy caựch nhaọn bieỏt chuựng.
C. Tieỏn trỡnh: 
HOạT Động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ 1. Cho HS nghiên cứu SGK để rút ra một số vấn đề:
Nội dung PP chuẩn độ là gì?
Sự chuẩn độ là gì?
Có mấy phương pháp chuẩn độ? đó là những PP nào?
Thế nào là dung dịch chuẩn? Điểm tương đương? Điểm cuối?
I. Phương pháp phân tích chuẩn độ:
1. Sự chuẩn độ.
HS Đọc SGK rút ra kết luận:
KL:
PP chuẩn độ dựa trên việc đô thể tích dung dịch thuốc thử có nồng độ đã biết tham gia vào phản ứng với chất trong dung dịch có nồng độ cần xác định.
Sự chuẩn độ là sự tến hành PƯ xác định nồng độ của dung dịch.
Dựa vào bản chất của PƯ hóa học mà ta có PP chuẩn độ axit-bazơ hay PP chuẩn độ oxi hóa khử.
Dung dịch thuốc thử đã biết chính xácc nồng độ gọi là dung dịch chuẩn.
Thời điểm chất cần xác định nồng độ vừa tác dụng hết với dung dịch chuẩn gọi là điểm tương đương.
Thời điểm kết thúc chẩu độ là điểm cuối.
HĐ 2. GV 
Giói thiệu cấu tạo một số dụng cụ đo thể tích: buret, pipet.
Giới thiệu cách sử dụng.
2. Dụng cụ trong phân tích:
HS làm quen và tìm hiểu cách sử dụng một số dụng cụ dùng trong phân tích thể tích.
HS thực hành:
Cách sử dụng pipet:
Tư thế cầm pipet.
Hút nước vào pipet.
Đọc thể tích nước trong pipet.
Lấy một thể tích nước xác định từ pipet.
Sử dụng buret:
Kẹp buret trên giá.
Rót nước vào buret qua phễu.
Lấy thể tích nước đến vạch số O.
Mở khóa cho nước chẩy từ từ xuống cốc hứng.
Đọc thể tích nước còn lại tron buret.
II. Chuẩn độ axit-bazơ.
HĐ 3- Nguyên tắc chung:
GV tổ chức cho HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi:
Bản chất của sự chẩn độ axit-bazơ là gì?
Viết PTHH của sự chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH; chuẩn độ dung dịch CH3COOH bằng dung dịch NaOH; chuẩn độ dung dịch NH3 bằng dung dịch HCl?
Tại thời điểm tương đương pH của dung dịch thu được bằng bao nhiêu? GiảI thích?
Làm thế nào để nhận ra điểm tương đương?
Để có được độ chính xác cần thiết của sự chuẩn độ axit-bazơ2 cần phảI chọn chất chỉ thị và nồng độ của dung dịch chuẩn như thế nào?
Nguyên tắc chung:
HS trao đổi nhóm và cử đại diện lên trả lời câu hỏi của GV nêu ra.
Rút ra kết luận:
Kết luận:
Bản chất của sự chuẩn độ (Chuẩn độ trung hòa) axit-bazơ là dùng dung dịch chuẩn axit mạnh hoặc bazơ mạnh để chuẩn độ bazơ- axit khác. 
pH của dung dịch thu được thay đổi liên tục trong quá trình chuẩn độ. Tại điểm tương đương, pH phụ thuộc vào bản chất của axit hoặc bazơ cần chuẩn độ và nồng độ của chúng.
Chất chỉ thị cho phép xác định điểm tương đương.
Cần phải chọn chất chỉ thị có khoảng pH đổi màu trùng hoặc rất sát với pH của điểm tương đương và dung dịch chuẩn có nồng độ gần với nồng độ của dung dịch cần xác định.
HĐ 4. Chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch chuẩn NaOH.
2. Chuẩn độ dung dịch HCl bằng dung dịch chuẩn NaOH.
GV-Hướng dẫn HS 
Tính pH của dung dịch trong quá trình chuẩn độ 100 ml dung dịch HCl 0,100M bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,100M. Rút ra nhận xét.
Chọn chất chỉ thị cho sự chuẩn độ này.
Các thao tác quan trọng trong quá trình chuẩn độ và công thức tính.
HS- Thực hành theo nhóm.
Thảo luận nhóm và rút ra các kết luận theo các câu hỏi GV đặt ra.
Kết luận:
Xung quanh điểm tương đương có sự thay đổi pH rất đột ngột.
Có thể chọn cả 3 chất metyl da cam, metyl đỏ hoặc phenolphtalein làm chất chỉ thị.
Công thức tính: CHCl=
HĐ 5- Củng cố:
GV cho HS làm bài tập 2; 3 SGK để củng cố.
HD bài 3: Vẽ đồ thị theo sự hướng dẫn, mỗi vạch trên trục hoành tương ứng với 10 ml dung dịch NaOH; mỗi vạch trên trục tung tương ứng với 1 đơn vị pH.
Hướng dẫn bài tập về nhà: HS đọc bài và làm bài SBT.
 Đọc trước bài Chuẩn độ oxi hóa khử.

File đính kèm:

  • docTIET 78CHUAN DO AXITBAZO.doc