Bài giảng Tiết 69 - Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiết 2)

Học song bài này học sinh cần.

 - HS hệ thống được kiến thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điẻm của nhóm thực vật và các nhóm động vật.

 -HS nắm được sự tiến hoá của giới động vật, sự phát minh phát triển của thực vật.

 - HS hệ thống hoá được kiến thức về sinh học cá thể và sinh học tế bào học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 69 - Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiết 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 05/05/2012
Ngày dạy: 09/05/2012
 Tiết 69 
Bài 65
Tổng kết chương trình toàn cấp(Tiết2)
I. Mục tiêu: 
Học song bài này học sinh cần.
 - HS hệ thống được kiến thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điẻm của nhóm thực vật và các nhóm động vật.
 -HS nắm được sự tiến hoá của giới động vật, sự phát minh phát triển của thực vật.
 - HS hệ thống hoá được kiến thức về sinh học cá thể và sinh học tế bào học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
II. Đồ dùng
 - Bảng phụ có nội dung tổng kết .
 -Phiếu học tập có nội dung các bảng từ 65.1 - 65.5.
III.Hoạt động dạy học
 GV: hướng dẫn học sinh hoàn thành các bảng cú nội dung sau
III.Sinh học cơ thể .
Bảng 65.1: Chức năng của các cơ quan ở cây có hoa
Rễ
Thân 
Lá
Hoa
Quả
Hạt
Bảng 65.2: Chức năng của các cơ quan và hệ cơ quan ở cơ thể người
Các cơ quan và hệ cơ quan
chức năng
Vận động
Tuần hoàn
Hụ hấp 
Tiêu hoá
Bài tiết
Da
Thần kinh và giác quan
Tuyến nội tiết
Sinh sản
IV. Sinh học tế bào .
Bảng 65.3:Chức năng các bộ phận ở tế bào .
Các bộ phận
Chức năng
Thành tế bào 
Màng tế bào
Chất té bào 
Ti thể
Lục lạp
Riboxom
Không bào
Nhân
Bảng 65.4: các hoạt động sống của tê bào
Các quá trình
Vai trò
Quang hợp
Hô hấp 
Tổng hợp protein
4.Củng cố - dặn dò: 
 a.Củng cụ́
	Cho học sinh thống kê lại toàn bộ chương trình đã ôn tập 
 b.Dặn dò :
Học sinh tiếp tục ôn tập để giờ sau ôn tập tiếp .
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày soạn: 05/05/2012
Ngày dạy: 11/05/2012
 Tiết 70 
Bài 66
Tổng kết chương trình toàn cấp(Tiết3)
I. Mục tiêu: 
Học song bài này học sinh cần.
 - HS hệ thống được kiến thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điẻm của nhóm thực vật và các nhóm động vật.
 -HS nắm được sự tiến hoá của giới động vật, sự phát minh phát triển của thực vật.
 - HS hệ thống hoá được kiến thức về sinh học cá thể và sinh học tế bào học sinh biết vận dụng kiến thức vào thực tế.
II. Đồ dùng
 - Bảng phụ có nội dung tổng kết .
 -Phiếu học tập có nội dung các bảng từ 66.1 - 66.2.
III.Hoạt động dạy học
 GV: hướng dẫn học sinh hoàn thành các bảng co nội dung sau
V.Di truyền và biến dị
Bảng 66.1
Cơ sở vật chất 
Cơ chế 
Hiện tượng 
Cấp phân tử :ADN
Cấp tế bào :NST
Bảng 66.2:Các quy luật di truyền
Quy luật di truyền 
Nội dung
Cách giải thích
Phân li
Phân li độc lập
Di truyền giới tính
Di truyền liên kết 
VI.Sinh vật và môi trường .
Phần này học sinh về tự thống kê.
4.Củng cố - dặn dò: 
 a.Củng cụ́
	Cho học sinh tự kiểm tra lại kiến thức đã học .
 b.Dặn dò :
	Nhắc nhở học sinh học lại để hệ thống kiến thức toàn cấp học .

File đính kèm:

  • docSINH 9.doc
Giáo án liên quan