Bài giảng Tiết: 59, 60: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

. MỤC TIÊU

 1.Kiến thức:

-Củng cố các kiến thức cơ bản về CTCT, tính chấtvật li, tính chất hoá học của rượu etylic, axit axetic và chất béo.

 2.Kĩ năng:

-Rèn luyện kĩ năng viết pthh,giải một số dạng bài tập dung dịch, toán hiệu suất,về độ rượu, nhận biết rượu etylic, axit axetic, chất beó

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 222 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: 59, 60: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 31/03/2012
Ngµy gi¶ng: 03,05/04/2012
 Tiết: 59 + 60 
LUYỆN TẬP RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ CHẤT BÉO
I. MỤC TIÊU
 1.Kiến thức: 
-Củng cố các kiến thức cơ bản về CTCT, tính chấtvật li, tính chất hoá học của rượu etylic, axit axetic và chất béo.
 2.Kĩ năng:
-Rèn luyện kĩ năng viết pthh,giải một số dạng bài tập dung dịch, toán hiệu suất,về độ rượu, nhận biết rượu etylic, axit axetic, chất beó
II.CHUẨN BỊ: 
-GV chuẩn bị bảng phụ và nội dung bài tập 
Bảng 1:
CTCT
Tính chất vật lí
Tính chất hoá học
Rượu etylic
Axit axetic 
Chất béo 
BT1:Trình bày pp hoá học phân biệt 3 chất lỏng sau chứa trong 3 lọ mất nhãn : rượu etylic, dd axit axetic và dầu ăn tan trong rượu etylic . Viết PTPỨ xảy ra nếu có 
BT2: Muốn chứng minh hợp chất C2H6O là rượu etylic, hợp chất C2H4O2 là axit axetic ta phải dùng những TN nào? Viết PTHH của pứ xảy ra nếu có 
BT3:Từ 10 lít rượu etylic 80 có thể điều chế .(BT6 sgk)
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1)ổn định tổ chức:
2)Kiểm tra bài cũ:
 3)Bài mới:
*Giới thiệu bài:Chúng ta đã được trang bị kiến thức về một số hợp chất dẫn xuất hyđrô các bon đơn giản. Vậy những hợp chất này có những tính chất hoá học nào cần ghi nhớ và khắc sâu 
HOẠT ĐỘNG 1: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN KHẮC SÂU
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
-GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm và hoàn thành bảng 1
-Gv yêu cầu đại diện nhóm trình bày
-GV yêu cầu nhóm khác nhận xét bổ sung 
-GV bổ sung và kết luận 
-HS làm việc theo nhóm
-Đại diện nhóm trình bày 
-Đại diện nhóm khác nhận xét 
HOẠT ĐỘNG 2: BÀI TẬP.Dạng dùng các pứ đặc trưng để nhận biết các chất 
-GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để giải BT1 (có thể GV gợi ý dựa vào tính chất hoá học của axit axetic để nhận biết)
-GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày 
-GV yêu cầu nhóm khác nhận xét bổ 
-GV bổ sung và kết luận 
-GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm để giải BT2 (GV gợi ý : dựa vào tính chất khác biệt giữa rượu etylic và axit axetic )
-GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày.
-GV yêu cầu nhóm khác bổ sung 
-Gvbổ sung và kết luận 
-HS làm việc theo nhóm 
-Đại diện nhóm trình bày 
-Đại diện nhóm khác nhận xét 
-HS làm việc theo nhóm 
-Đại diện nhóm trả lời 
-Đại diện nhóm khác bổ sung 
Tiểu kết
BT1:Dùng quỳ tím nhận ra CH3COOH. Cho 2 chất lỏng còn lại vào nước chất nào tan hoàn toàn là rượu etylic, chất lỏng nào khi cho vào nước thấy có chất lỏng không tan nổi lên trên đó là hỗn hợp của rượu etylic với chất béo 
-BT2:Để chứng minh C2H6O là rượu etylic cần cho C2H6O tác dụng với Na nếu có khí bay ra là rượu etylic .Để chứng minh C2H4O2 là axit axetic ta cho C2H4O2 tác dụng với Na2CO3 nếu thấy có khí thoát ra chứng tỏ C2H4O2 là axit axetic 
HOẠT ĐỘNG 3:
Bài tập dạng rèn luyện kĩ năng viết PTHH và bài toán hiệu suất
-GV yêu cầu HS tóm tắt đề bài
-GV bổ sung 
-GV hướng dẫn HS tính khối lượng rượu . viết PTHH lên men rượu , tính khối lượng axit theo PTHH và thực tế thu được
-Từ khối lượng axit thực tế thu được GV hướng dẫn HS tính khối lượng giấm ăn 
-HS tóm tắt đề bài V= 10l,
 Đr = 80 ,H% = 92%, 
Dr = 0,8g/ml ,C% giấm= 4%
-Tìm m axit, m dd giấm 
-HS viết PTHH và tính toán dưới sự hướng dẫn của GV 
-HS tính khối lượng giấm ăn 
Tiểu kết
BT6/149
a/Trong 10l rượu 80 có 0,8l rượu etylic nguyên chất . vậy khối lượng rượu etylic là 
0,8 x 0,8 x 1000 = 640g
Phản ứng lên men rượu :
C2H5OH + O2 à CH3COOH + H2O 
-Theo lí thuyết cứ 46g rượu khi lên men sẽ thu được 60g axit
Vậy 640g khi lên men sẽ thu được = 834,78g 
Vì hiệu suất quá trình là 92% nên lượng axit thực tế thu được là = 768g 
b/ Khối lượng giấm ăn thu được là = 19200g 
4. Củng cố - dặn dò: 
 a.Củng cố
-GV tổng kết lại các PP toán 
 b, Dặn dò
HS về nhà giải các bài tập còn lại và nghiên cứu bài thực hành tính chất của rượu và axit. Dự đoán hiện tượng xảy ra khi làm thí nghiệm như sgk, viết các ptpứ xảy ra.

File đính kèm:

  • docHOA 9.doc