Bài giảng Tiết 57: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

. Mục tiêu của bài học

1. Kiến thức: củng cố cho hs những kến thức của nhôm và hợp chất của nhôm

2. Kỹ năng:

- Biết cách nhận biết từng chất: muối nhôm, Al2O3, Al(OH)3. làm được các bài tập định tính, định lượng về nhôm.

II. Chuẩn bị: Hệ thống câu hỏi và bài tập

III. Tiến trình dạy học

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 25/01/2016 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 57: Luyện tập tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn 3/ 1/2009	Giảng / 1 / 2009
Tiết 57	luyện tập
TíNH CHấT CủA NHÔM Và HợP CHấT CủA NHÔM
I. Mục tiêu của bài học
1. Kiến thức: củng cố cho hs những kến thức của nhôm và hợp chất của nhôm
2. Kỹ năng:
- Biết cách nhận biết từng chất: muối nhôm, Al2O3, Al(OH)3. làm được các bài tập định tính, định lượng về nhôm.
II. Chuẩn bị: Hệ thống câu hỏi và bài tập
III. Tiến trình dạy học
	1. ổn định lớp: 12A / 37	12B5 /
	2. Nội dung luyện tập:
Hoạt động 1
GV dùng bảng phụ tổng hợp các kiến thức cần nắm vững cho HS, HS tổng hợp lại các kiến thức trên vào vở ghi
A. Kiến thức cơ bản cần nắm vững:
1. Một số đaị lượng đặc trưng của nhôm 
2. Tính chất hoá học của nhôm
3. Sản xuất nhôm
Hoạt động 2
GV Giao bài tập cho các nhóm sau 10 phút các nhóm đổi bài cho nhau, 10 phút sau nữa 
Các nhóm đổi bài nhóm 1 đổi bài cho nhóm 2, nhóm 3 đổi bài cho nhóm 4
GV thu lại phếu học tập gọi HS chữa và kết luận
B. Bài tập trang 183 sgk
Bài 2	( nhóm 1 )
Đáp án Đ
Bài 4 	( nhóm 2 )
b, Tính chất hoá học chung của các kim loại này là tính khử
c, Tính chất hoá học chung của các ion kim loại này là tính oxi hoá rất yếu
Bài 5	( nhóm 3 )
a, Dùng H2O, dung dịch Na2CO3 để phân biệt Al, Mg, Ca, Na
b, Dùng Na2CO3, dung dịch NaOH để phâm biệt các dung dịch NaCl, CaCl2, AlCl3
c, Dùng H2O, dung dịch Na2CO3 để phân biệt NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3.
Bài 7 	( nhóm 4 )
Nhận biết NaCl, CuSO4, HCl, NaOH
a, Dùng CuSO4 loãng gần như không màu cả2 ống nghiệm không có hiện tượng gì là NaCl, HCl ( nhóm I ). Hai ống nghiệm có kết tủa xanh là CuSO4 hoặc NaOH ( nhóm II )
- Cho kết tủa màu xanh vào 2 ống ở ( nhóm I ) kết tủa tan là HCl, không tan là NaCl
- Đun nóng ( nhóm II ) màu xanh của dd đậm dần thì đó là CuSO4, màu không đổi là NaOH.
b, Dùng CuSO4 màu xanh hiện tượng xảy ra tương tự nhưng dễ nhận biết hơn.
GV nhắc HS chuẩn bị bài thực hành 5,6 trang 184, 186 sgk giờ sau thực hành
Soạn 12/ 1/2009	Giảng / 1 / 2009
Tiết 58	bài thực hành 5
tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
I. Mục tiêu bài học
Củng cố kiến thức về sự ăn mòn và chống ăn mòn kim loại.
Rèn luyện kĩ năng thao tác thí nghiệm, quan sát, gthích về ăn mòn và chống ăn mòn kloại.
II. Chuẩn bị dụng cụ hoá chất
 Dụng cụ thí nghiệm: Lá sắt :	2	Lá đồng :	2 Đinh sắt dài 3 cm :	2Dây kẽm 
Cốc thuỷ tinh 100 ml :	4	Giá để ống nghiệm :	1
- Hoá chất: HCl, CuSO4, H2SO4 
III. Hoạt động thực hành của học sinh:
 	1. ổn định lớp: 12A /	37	12B5 / 
	2. Nội dung thực hành: 
Chia số HS trong lớp ra từng nhóm thực hành, giáo viên quan sát và hướng dẫn HS làm thí nghiệm
Thí nghiệm 1: 
So sánh khả năng phản ứng của Na, Mg, Al với H2O
Na + H2O 	Al + H2O 	Mg + H2O 
Cho vào H2O một vài giọt phenol phtalein
Quan sát hiện tượng khí bay ra ở ba thí nghiệm trên
Thí nghiệm 2: 
Phản ứng của MgO với H2O
MgO + H2O đun sôi ống nghiệm nhỏ vài giọt phenolphtalein
Thí nghiệm 3
So sánh tính tan của muối CaSO4 và BaSO4
CaCl2 + CuSO4 	 BaCl2 CuSO4 
IV. Nội dung tường trình thí nghiệm
1. Họ và tên HS : ................	Lớp : ................
2. Tên bài thực hành : 
3. Nội dung tường trình 
Soạn 12/ 1/2009	Giảng / 2 / 2009
Tiết 59	bài thực hành 6
tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
I. Mục tiêu bài học
Củng cố kiến thức về nhôm, nhôm oxit, nhôm hiđroxit, muối nhôm
Rèn luyện kĩ năng thao tác thí nghiệm, quan sát, gthích về nhôm và các hợp chất của nhôm.
II. Chuẩn bị dụng cụ hoá chất
 Dụng cụ thí nghiệm: ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút, thìa xúc, giấy giáp.
- Hoá chất: Al, Al2O3, CuSO4, NaOH, AlCl3, Al2(SO4)3. 
III. Hoạt động thực hành của học sinh:
 	1. ổn định lớp: 12A /	37	12B5 / 
	2. Nội dung thực hành: 
Chia số HS trong lớp ra từng nhóm thực hành, giáo viên quan sát và hướng dẫn HS làm thí nghiệm
Thí nghiệm 1: 
Phản ứng của Al với dung dịch CuSO4
Al + CuSO4 
Quan sát hiện tượng khí bay ra ở ba thí nghiệm trên
Thí nghiệm 2: 
Phản ứng của Al với NaOH
 Al + NaOH 
Thí nghiệm 3
Điều chế Al(OH)3
AlCl3 + NaOH 	Al2(SO4)3 + NaOH 
Thí nghiệm 4
Tính lưỡng tính của Al(OH)3
Al(OH)3 + HCl 	Al(OH)3 + NaOH 	
IV. Nội dung tường trình thí nghiệm
1. Họ và tên HS : ................	Lớp : ................
2. Tên bài thực hành : 
3. Nội dung tường trình 

File đính kèm:

  • doctiet 57,58,59.doc
Giáo án liên quan