Bài giảng Tiết 55 - Bài 45: Axit axêtic (tiết 1)

I-MỤC TIÊU BÀI HỌC.

 1- Kiến thức:

 - HS nêu được công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lý , tính chất hoá học và ứng dụng của a xit a xê tic.

 - Biết nhóm - COOH là nhóm nguyên tử gây ra tính chất hoá học đặc trưng của A xit.

 - Biết khái niệm phản ứng este hoá và este

 2- Kỹ năng:

 - Viết được PTHH phản ứng của a xit a xêtic , củng cố kĩ năng giải bài tập hữu cơ .

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 22/12/2015 | Lượt xem: 379 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 55 - Bài 45: Axit axêtic (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 9/4/2007 
Ngày giảng:10/4/2007
Tiết55; bài 45
 Axit axêtic.
Kiến thức đã biết có liên quan
Kiến thức mới cần chuyền đạt cho học sinh
- Cấu tạo hợp chất hữu cơ
- Tính chất hóa học của axit 
- Công thức cấu tạo của axit axetic.
- Tính chất vật lí, hóa học của axit axetic.
- ứng dụng của axit axetic.
I-Mục tiêu bài học.
 1- Kiến thức:
 - HS nêu được công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lý , tính chất hoá học và ứng dụng của a xit a xê tic. 
 - Biết nhóm - COOH là nhóm nguyên tử gây ra tính chất hoá học đặc trưng của A xit.
 - Biết khái niệm phản ứng este hoá và este
 2- Kỹ năng: 
 - Viết được PTHH phản ứng của a xit a xêtic , củng cố kĩ năng giải bài tập hữu cơ .
II- Chuẩn bị.
Đồ dùng dạy học chủ yếu.
a) Giáo viên
 + Mô hình phân tử a xit a xê tic.
 + Rượu etylic, d d phe nolph talein, Na2CO3,CuO, Zn.
 + ống nghiệm , chén sứ , diêm.
 b) Học sinh.
 +. KT về tính chất hoá học của rượu etylic và a xít .
III- Hoạt động dạy học
ổn định tổ chức:
9a
9b
9c
 2- Kiểm tra bài cũ:
 HS:Trình bày tính chất hoá học của rượu etylic? Viết PTHH minh hoạ?
 3:Bài mới:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung
Hoạt động 1
 Tìm hiểu tính chất vật lý của a xit a xê tic. 
-GVyêu cầu HS quan sát ống nghiệm đựng axit 
axêtic.
- Sau đó GV làm TN hoà tan axit axêtic vào nước và yêu cầu HS nhận xét tính chất vật lí của axit axetic ?
- GV yêu cầu hS kết luận về tính chất vật lý của a xit a xê tic
Hoạt động 2.
Tìm hiểu cấu tạo phân tử 
-GV yêu cầu HS qs mô hình phân tử a xit aêtic trong SGK đ yêu cầu các nhóm HS lắp ráp mô hình phân tử.
- GV yc HS viết CTCT của a xit a xêtic ra bảng phụ nhóm.
GV yc HS dựa vào CTCT của axit axêtic 
+ Nhận xét về đặc điểm cấu tạo và liên hệ tính chất hoá học của a xit axetic.
 Hoạt đông 3.
Tìm hiểu tính chất hoá học của a xit axetic 
- GV yêu cầu HS nhắc lại tính chất hoá học của a xit nói chung?
- GVaxit axêtic mang đầy đủ tính chất hoá học của axit không chúng ta qs các TN.(Với quì tím , d d NaOH có phe nolptalein, CuO, Zn, Na2CO3.
GV yêu cầu các nhóm làm TN và qs hiện tượng để rút ra nhận xét.
-Hãy nhắc lại tính chất hoá học của rượu etylic.
-GV biểu diễn TN giữa axit axêtic và rượu etylic cho HS quan sát.
- Yêu cầu HS nêu hiện tượng và nhận xét về tính chât , viết PTHH minh hoạ.
- GV nhận mạnh : phản ứng giữa rượu và a xit axêtíc là phản ứng este hoá và sản phẩm của phản ứng gọi là este 
Hoạt động 4.
Tìm hiểu ứng dụng và phương pháp điều chế axit axêtic 
GV treo sơ đồ phóng to trong SGK cho HS qs , nhận xét và nêu những ứng dụng của a xit a xêtic trong đời sống và sản xuất.
GV phân tích bổ sụng
?Nêu các phương pháp điều chế a xit a xêtic trong CN và trong PTN?
- GV cho HS đọc ghi nhớ SGK
HĐ cá nhân 
- HS quan sát ống nghiệm đựng a xit a xêtic và nhận xét:
- HS rút ra kết luận về tính chất vật lý của axit axêtic
Hđ nhóm 
-HS qs mô hình phân tử a xit a xêtic sau đó các nhóm lắp ráp mô hình phân tử của phân tử a xit a xetic.
Cá nhân HS viết CTCT của phân tử a xit a xê tic ra bảng phụ.
- HS nhận xét về đặc điểm cấu tạo của phân tử a xit a xêtic.
- HS nhắc lại tính chất hoá học của a xit nói chung.
HS nghe và tự ghi nhớ 
-các nhóm làm TN và qs hiện tượng để rút ra nhận xét. 
- HS viết các PTPƯ 
-HS nhắc lại tính chất hoá học của rượu etylic 
- HS quan sát. nêu hiện tượng và nhận xét về tính chât , viết PTHH minh hoạ.
+. Hiện tượng :Chất lỏng không màu có mùi thơm , không tan trong nước , nổi trên mặt nước 
- HS qs , nhận xét và nêu những ứng dụng của a xit a xêtic trong đời sống và sản xuất.
- HS liên hệ thực tế nêu các phương pháp điều chế a xit a xêtic trong CN và trong PTN
HS đọc ghi nhớ SGK
I.Tính chất vật lý của a xit a xê tic 
Axít axetíc là Chất lỏng , không màu ,vị chua , tan vô hạn trong nước .
II.Cấu tạo phân tử 
- Công thức cấu tạo
Viết gọn:
CH3-COOH.
Nhận xét:Trong phân tử a xit a xêtic có nhómCOOH.Nhóm -COOH làm cho phân tử a xit có tính chất đặc trưng.
II:Tính chất hoá học.
1:Axit axêtic có tính chất của axit không?
-A xit a xê tic có đầy đủ tính chất hoá học của một a xit.
+Axit axêtic là một a xit yếu.
PTHH: 
CH3COOH+NaOHđ
 CH3COONa +H2O
2 CH3COOH + Na2CO3 
 đ 2CH3COONa + 
 CO2 + H2O
2: Axit a xê tic có tác dụng vơi rượu etylic.?
.
PTHH:
CH3COOH + CH3CH2OH đ CH3COOCH3CH2+ 
 H2O 
 Etyl axêtat 
-Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và a xit gọi là este.
Phản ứng giữa rượu và a xit gọi là phản ứng este hoá. 
IV- ứng dụng
- Axit a xêtic :Sản xuất tơ sợi nhân tạo , chất dẻo không cháy , phẩm nhuộm, dược phẩm , thuốc diệt côn trùng, làm giấm ăn.
V- Điều chế
2C4H10 + 5 O2 đ 4CH3COOH + H2O.
CH3CH2OH +O2 đ 
 CH3COOH +H2O. 
IV:Củng cố- đánh giá
GV yêu cầu HS làm bài tập 1, 2 sgk tại lớp.
Hướng dẫn: Dựa vào tính chất hóa học của axit axetic.
V:Dặn dò.
- Học bài và làm bài tập 3,4,5,6 trong SGK.
Rút kinh nghiệm bài giảng

File đính kèm:

  • docH H 9 tiet 55.doc