Bài giảng Tiết 49: Phản ứng oxi hoá - Khử (tiếp theo)

Kiến thức:

+ HS nắm được các khái niệm : sự khử ; sự oxi hoá

+ HS hiểu được khái niệm chất khử ; chất oxi hoá

+ HS hiểu được khái niệm phản ứng oxi hoá-khử và tầm quan trọng của phản ứng oxi

 hoá -khử .

2.kĩ năng :

- Rèn cho HS phân biệt được chất khử ; chất oxi hoá ; sự khử ; sự oxi hoá trong phản ứng oxi hoá khử cụ thể .

- Rèn cho HS kỹ năng phân biệt loại phản ứng hoá học .

3.Thái độ:

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 19/11/2015 | Lượt xem: 412 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 49: Phản ứng oxi hoá - Khử (tiếp theo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NS : 21-2-07
NG: 27-2 (8D)
tiết 49: Phản ứng oxi hoá - khử 
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
+ HS nắm được các khái niệm : sự khử ; sự oxi hoá 
+ HS hiểu được khái niệm chất khử ; chất oxi hoá
+ HS hiểu được khái niệm phản ứng oxi hoá-khử và tầm quan trọng của phản ứng oxi 
 hoá -khử .
2.kĩ năng :
Rèn cho HS phân biệt được chất khử ; chất oxi hoá ; sự khử ; sự oxi hoá trong phản ứng oxi hoá khử cụ thể .
Rèn cho HS kỹ năng phân biệt loại phản ứng hoá học .
3.Thái độ: 
 Giáo dục học sinh tính cẩn thận khi viết phương trình phản ứng . 
II. Chuẩn bị của giáo viên –học sinh:
 GV : - Máy chiếu ,giấy trong 
 - Phiếu học tập .
III. Hoạt động dạy – học :
1. ổn định lớp : 
2.Kiểm tra: (7’)
Nêu tính chất hoá học của hiđro ,viết PTHH minh họa.
Làm BT 5 –SGK-109
 DDS : a : 20,1 g Hg ; b. 2,24 l H2 
3. Tiến trình bài giảng : 
TG
HĐ của GV – HS
Nội dung
10’
10’
7’
5’
 HĐ 1:
-HS: n/c -sgk :
? Phản ứng trên H2 thể hiện tính chất gì?
-GV: Phân tích VD
 CuO + H2 Cu + H2O
 sự khử CuO
(Khí H2 đã chiếm nguyên tố oxi trong CuO. Trong phản ứng xảy ra quá trình tách nguyên tử oxi khỏi hợp chất CuO)
? Quá trình chuyển từ CuO sang Cu gọi là gì .
+HS: báo cáo KQ
-GV: chốt kiến thức.
- GV: thông báo ở nhiệt độ cao khác nhau H2 còn có thể chiếm được nguyên tố oxi của một số oxit kim loại khác (Fe2O3 ; PbO , HgO ...). Người ta nói trong các pư hoá học này đã xảy ra sự khử oxit kim loại .Vậy :
? Sự khử là gì .
+HS: 
+GV: chốt kiến thức.
-HS : n/c -SGK ,trả lời ý hỏi :
? Sự tác dụng của oxi với chất gọi là gì ?
? trong phản ứng trên quá trình kết hợp của nguyên tử oxi trong CuO với H2 gọi là gì ?
? Sự oxi hoá là gì ?
+HS báo cáo KQ 
+HS khác NX
- GV: chốt kiến thức.
-HS : HĐ cá nhân xđ sự khử ,sự oxi hoá trong phản ứng a,b của BT 1 (SGK-109)
 Sự oxi hoá H2 
a. Fe2O3 + 3H2 2Fe + 3H2O
 Sự khử Fe2O3
b. Sự oxi hoá H2 
a. HgO + H2 Hg + H2O
 Sự khử HgO
+HS trả lời 
+ HS khác NX,bổ sung 
- GV: chốt kiến thức .
 HĐ 2: 
- HS HĐ nhóm 2(3’) : đọc -sgk và thảo luận trả lời các câu hỏi :
? Trong phản ứng(1) và phản ứng(2)chất nào là chất khử,chất nào là chất oxh ?
? Tại sao lại gọi những chất đó là chất oxi hoá và chất khử ?
? Chất oxi hoá và chất khử khác nhau ở điểm nào ?
+HS: báo cáo KQ 
+HS khác NX,bổ sung ý kiến 
+GV: NX,đánh giá KQ.
- HS: đọc phần đọc thêm (1).
 HĐ 3:
-HS đọc -SGK,trả lời câu hỏi :
? 2 quá sự oxi hoá và sự khử có thể tách riêng rẽ được không ?
? Phản ứng oxi hoá khử là gì .
-HS : đọc phần đọc thêm 2 .
? Dấu hiệu để phân biệt phản ứng oxi hoá - khử và phản ứng hoá học khác ?
( Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự chiếm và nhường oxi giữa các chất phản ứng hoặc : có sự cho và nhận e giữa các chất phản ứng .)
 HĐ 3:
- HS: đọc -SGK-111,trả lời :
? Phản ứng oxi hoá khử có tầm quan trọng như thế nào ?
+HS :trả lời
1. Sự khử,sự oxi hoá :
a. Sự khử :
- VD:
 Sự oxi hoá H2 
 CuO + H2 Cu + H2O (1)
 sự khử CuO
- Quá trình tách oxi ra khỏi CuO tạo thành Cu gọi là sự khử CuO tạo ta Cu.
* Sự tách oxi khỏi hợp chất gọi là sự khử .
b. Sự oxi hoá :
- Quá trình kết hợp của nguyên tử O trong CuO với H2 tạo thành H2O gọi là sự oxi hoá H2 tạo thành nước.
- Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự oxi hoá .
2. Chất khử và chất oxi hoá :
- VD : 
 CuO + H2 Cu + H2O (1)
Chất oxh CK 
 C + O2 Cu + H2O (2)
CK Chất oxh
-Kết luận : 
Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử , chất nhường oxi cho chất khác là chất oxi hoá.
3. Phản ứng oxi hoá -khử :
- VD:
 Sự oxi hoá H2 
 CuO + H2 Cu + H2O (1)
Chất oxh CK 
 sự khử CuO
- Kết luận :Phản ứng oxi hoá khử là phản ứng hoá học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử .
4. tầm quan trọng của phản ứng oxi 
 hoá khử :
 (SGK-111)
4. Củng cố :(4’)
HS làm BT 2 –SGK-113 .
Phản ứng oxi hoá khử là gì ? Sự khử và sự oxi hoá khác nhau ở điểm nào ?
5.Dặn dò :(2’)
-HD BT về nhà : BT 3,4,5(SGK-113) ; Học bài và phân biệt chất oxi hoá , chất khử .
- Chuẩn bị trước bài : Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế.
6. Rút kinh nghiệm :
.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTiet 49-H8.doc