Bài giảng Tiết: 39 , 40 - Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp)

1) Kiến thức: HS biết

- Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tính hạt nhân nguyên tử. Lấy ví dụ minh hoạ.

- Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: Ô nguyên tố, chu kì, nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ.

- Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì và nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ.

 

doc4 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: 39 , 40 - Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 07/01/2012 
Ngµy gi¶ng: Tiết: 39 10/01/2012 
 Tiết: 40 12/01/2012 
 Tiết: 39 + 40 
Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
I. MỤC TIÊU
Kiến thức: HS biết 
- Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tính hạt nhân nguyên tử. Lấy ví dụ minh hoạ.
- Cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: Ô nguyên tố, chu kì, nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ.
- Quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim trong chu kì và nhóm. Lấy ví dụ minh hoạ.
- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn: Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.
Kĩ năng: HS biết
- Quan sát bảng tuần hoàn, ô nguyên tố cụ thể, nhóm I và VII, chu kì 2, 3 và rút ra nhận xét về ô nguyên tố, về chu kỳ và nhóm.
- Từ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố điển hình (thuộc 20 nguyên tố đầu tiên) suy ra vị trí và tính chất hoá học cơ bản của chúng và ngược lại.
- So sánh tính kim loại hoặc tính phi kim của một nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận (trong số 20 nguyên tố đầu tiên).
Trọng tâm:
- Cấu tạo và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
II.CHUẨN BỊ: 
-Bảng tuần hoàn , ô nguyên tố phóng to, chu kì 2,3 phóng to, nhóm I, VII phóng to 
-Sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một số nguyên tố(yêu cầu HS ôn lại kiến thức về cấu tạo nguyên tử ở lớp 8; (Không dạy các nội dung liên quan đến lớp electron)
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
ổn định tổ chức:
Kiểm tra bài cũ:
a.Hãy nêu một số đặc điểm của nguyên tố silíc về trạng thái thiên nhiên, tính chất,và ứng dụng.
b.Hãy mô tả sơ lược các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm. 
Bài mới:
*Giới thiệu bài:Ngày nay người ta đã phát hiện khoảng 110 nguyên tố hoá học. Chúng được sắp xếp trong bảng tuần hoàn theo nguyên tắc nào? 
Hoạt động 1: Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
GV giới thiệu khái quát bảng tuần hoàn các nguyên tố, từng ô nguyên tố, hàng, cột, màu sắc trong bảng 
-Năm 1869 (Menđêléep)sắp xếp 60 nguyên tố lấy cơ sở là nguyên tử khối 
-Ngày nay đã có 110 nguyên tố nguyên tắc sắp xếp như thế nào?
-GV bổ sung và kết luận
-HS chú ý lắng nghe , quan sát bảng TH.. và trả lời câu hỏi (kim loại là màu xanh, phi kim là hồng, khí hiếm là cam
-HS trả lời( theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân)
Tiểu kết :
-Sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
Hoạt động2: Cấu tạo bảng tuần hoàn
-GV dùng hình 3.22 giới thiệu rõ từng kí hiệu quy ước .
-GV lấy 1 ví dụ ô trong bảng tuần hoàn yêu cầu HS ghi rõ các ý nghĩa từng kí hiệu trong ô 
-GV bổ sung và kết luận
GV dùng bảng TH.. hướng dẫn HS quan sát và đọc các ví dụ 1,2,3 rồi nhận xét
-GV bổ sung và kết luận 
-GV ghi 1 nhóm nguyên tố vào bảng phụ và yêu cầu HS cho biết số hiệu nguyên tử , tên, KHHH, số elêctron ngoài cùng 
-GV bổ sung và kết luận 
-GV hỏi nhóm gồm những nguyên tố như thế nào ?
-GV bổ sung và kết luận
-HS quan sát theo dõi và ghi chép 
-HS trả lời câu hỏi (ô nguyên tố cho biết:số hiệu nguyên tử, KHHH...)
-HS quan sát bảng TH.. 
và đọc VD rồi nhận xét như sgk (cho biết số hiệu NT, KHHH..)
-HS theo dõi, quan sát thảo luận và thực hiện các yêu cầu của GV 
-HS trả lời như sgk (NT của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau ..)
Tiểu kết :
1.Ô nguyên tố:
Ô nguyên tố cho biết:số hiệu nguyên tử, KHHH, tên nguyên tố, nguyêntử khối của nguyên tố đó
2.Chu kì:là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
-Số thứ tự của chu kì bằng số lớp electron 
3.Nhóm :gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau và do đó có tính chất tương tự nhau được xếp thành cột theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyêntử
Hoạt động 3: Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
GV treo bảng phụ có ghi nội dung một chu kì (chu kì 3) và yêu cầu HS cho biết:tên nguyên tố, số lớp electron, nguyên tử nào có tính chất kim loại, phi kim mạnh nhất 
-GV bổ sung và kết luận 
-Tương tự GV hướng dẫn HS nhận xét các chu kì còn lại rồi rút ra kết luận chung 
-GV bổ sung và kết luận 
-GV dùng hình vẽ đưa 1 nhóm nguyên tố yêu cầu HS cho biết (nhóm I, VII) số hiệu nguyên tử, tên, KHHH, số electron ngoài cùng, nguyên tố nào là kim loại 
-GV bổ sung và kết luận như sgk
HS chú ý quan sát bảng phụ và trả lời câu hỏi (tên nguyên tố natri,magiê, nhôm..., số lớp electron tăng dần ..Na là kim loại mạnh nhất, clo là phi kim mạnh nhất )(có thể thảo luận nhóm)
-HS nhận xét và rút ra kết luận chung 
-HS theo dõi quan sát thảo luận nhóm thực hiện các yêu cầu của GV (ví dụ nhóm I)
Tiểu kết :
1.Trong một chu kì:
-Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
-Số electron ngoài cùng của nguyên tử tăng dần từ 1 đến 8 electron 
-Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần , đồng thời tính phi kim tăng dần.
2.Trong một nhóm:từ trên xuống hạt nhân số lớp electron của nguyên tố tăng dần. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần
Hoạt động 4: ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
1.Biết vị trí của nguyên tố ta có thể suy đoán cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố :
GV dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố khái quát theo sơ đồ 
-HS quan sát theo dõi, suy luận, thảo luận.
Vị trí N/ tố trong bảng tuần hoan: ô, số thứ tự ng tố, chu kì, nhom.
Cấu tạo N/ tử:Điện tích hạt nhân, số electron, số lớp electron, số electron ngoài cung.
Tính chất ng tố:
-Kim loại/ phi kim.
-So sanh tính kim loại/ phi kim
với các ng tố lân cận .
-GV yêu cầu HS thực hiện ví dụ sgk trang 99
A có số hiệu nguyên tử 17, chu kì 3, nhóm VII àcấu tạo nguyên tử, tính chất của nguyên tố A 
-GV hướng dẫn HS dựa vào sơ đồ để thảo luận 
-GV yêu cầu HS nhân xét
-GV bổ sung và kết luận
-HS quan sát bảng tuần hoàn .. theo dõi suy nghĩ thực hiện nhiệm vụ(dựa vào sơ đồ) , trình bày kết quả 
-HS khác nhận xét
2/Biết cấu tạo nguyên tử của nguyên tố ta có thể suy đoán vị trí và tính chất nguyên tố đó 
-GV yêu cầu HS dựa vào sơ đồ để thảo luận ví dụ 
-GV yêu cầu HS nhận xét 
-GV bổ sung và rút ra kết luận
-HS quan sát sơ đồ, bảng tuần hoàn...để thảo luận.và trả lời như sgk 
-HS nhận xét 
4,Củng cố - Dặn dò.
 a,Củng cố 
* GV tổng kết những nội dung chính cần nắm :Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn các nguyên tố . Cấu tạo bảng tuần hoàn:Ô, chu kì, nhóm.Sự biến đổi tính chất nguyên tố trong chu kì, nhóm.
*GV hướng dẫn vận dụng theo sơ đồ để giải BT1,Không làm bài tập 2/101/SGK 
b,Dặn dò: 
- Về nhà học bài, làm bài tập 3,4,5,7.
- ôn các bài tập chương III để tiết sau luyện tập 

File đính kèm:

  • docHOA 9.21.doc
Giáo án liên quan