Bài giảng Tiết 37: Axít cac bonic - Muối cacbonat

Các học sinh nắm được axít cacbonic là axít yếu không bền

 - muối cacbonát có những tính chất của muối như tác dụng với axít , với dung dịch muối, dung dịch kiềm, ngoài ra muối cacbonát dễ phân hủy ở nhiệt độ cao giải phóng khí CO2

 - muối cacbonát có ứng dụng trong đời sống và sản xuất

 

doc87 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 22/12/2015 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiết 37: Axít cac bonic - Muối cacbonat, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ạo của mỏ dầu:
=> học sinh báo cáo :
Giáo viên cho học sinh quan sát bộ sản phẩm chế biến từ dầu mỏ, và các ứng dụng của các sản phẩm
học sinh Nắm được phương pháp sản xuất xăng bằng Crăcking 
 Giáo viên dùng phương pháp thuyết trình cho biết thành phần của chúng:
=> ? Cho biết thành phần của khí thiên nhiên 
học sinh đọc thông tin trong SGK 
? dầu khí ở nước ta được phân bố chủ yếu ở khu vực nào?
I, Dầu mỏ:
1, tính chất vật lý
- Là chất lỏng sánh 
- Màu nâu đen 
- Không tan trong nước
- Nhẹ hơn nước
2, Trạng thái tự nhiên , thành phần :
- Mỏ dầu gồm 3 lớp 
	+ Lớp khí (đồng hành)
	+ Lớp dầu lỏng
	+ Lớp nước mặn 
3, Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ 
	- Xăng
	- Dầu
	- Dầu mazút:
II, Khí thiên nhiên 
- Mêtan chiếm 95% 
III, Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở việt nam 
- Dầu mỏ nước ta tập trung ở khu vực đông nam
Bài tập trắc nghiệm :
Chon câu trả lời đúng cho mỗi câu sau :
	a, Dầu mỏ là một đơn chất 
	b, Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp 
	c, Dầu mỏ là một hiđrôcacbon
	IV, Củng cố bài 
	1, Hệ thống bài học 
	2, làm bài tập số 2,3
	V: Hướng dẫn học sính học ở nhà
	VI: Rút kinh nghiệm bài học 
Tiết 51 NHIÊN LIỆU 
ngày soạn 
ngày giảng : 
A) Mục tiêu bài học : 
	 - Nắm được nhiên liệu là những chất cháy được 	khi cháy tỏa nhiệt và phát sáng 
	- Nắm được cách phân loại nhiên liệu , đặc điểm 	và ứng dụng của một số nguyên liệu 
	- Nắm được cách sử dụng hiệu quả hơn 
B) Phương tiện dạy học 
	- Biểu đồ H 4.12 H 4.22
C) Hoạt động trên lớp:
	I ,Ổn định tổ chức lớp
 	 II, Kiểm tra bài cũ:1 Làm bài tập số 2:
	III, Hoạt động của bài học
 	 Kiến thức cơ bản 
Kể tên một vài loại nhiên liệu thường dùng trong cuộc sống 
học sinh báo cáo 
phân lọai nhiên liệu " được chia làm mấy lọai"
Giáo viên cho một số loại nhiên liệu để học sinh tự phân loại 
học sinh tiến hành trên bảng
I, Nhiên liệu là gì:
- Nhiên liệu là những chất cháy được khí cháy thì tỏa nhiệt và phát sáng
II, Phân lọai nhiên liệu
 lỏng
- Được phậnz 3 lọai: rắn
 	 khí Lấy ví dụ vể: + nhiên liệu rắn 
	 + nhiên liệu khí 
	 + nhiên liệu lỏng
học sinh : lấy ví dụ minh họa: Giáo viên nhận xét chuẩn kiến thức
Muốn sử dụng nhiên liệu cho hiệu quả . Chúng ta phải thực hiện những biện pháp nào :
học sinh báo cáo
Giáo viên nhận xét chuẩn kiến thức
* Nhiên liệu Rắn:
	- Than , gỗ.....
* Nhiên liệu lỏng: Xăng,dầu, cồn.....
* Nhiên liệu khí : Khí ga, Biôga, khí lò cốc, khí than 
III, Sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả:
- Cung cấp đử ôxi (không khí) cho qua trình cháy , không thổi khí vào lò
- Tăng dần diên tích tiếp xúc của nhiên liệu với không khí 
- Điều chỉnh lượng nhiệt để duy trì sự cháy cho phù hợp :
	IV, Củng cố bài 
	1, hệ thống bài học 
	2, làm bài tập số 3,4
	V: Hướng dẫn học sính học ở nhà
	VI: Rút kinh nghiệm bài học 
Tiết 52 LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 	 HYĐRÔCACBON NHIÊN LIỆU 
ngày soạn 
ngày giảng : 
A) Mục tiêu bài học : 
	- Củng cố những kiên thức đã học về hiđrôcacbon 
	- Hệ thống mối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất 	của hiđrôcacbon
	- củng cố các phương pháp giải bài tập nhận biết 	xác định công thức phân tưu và hợp chất hữu cơ:
B) Phương tiện dạy học 
	- Bảng phụ
C) Hoạt động trên lớp:	I ,Ổn định tổ chức lớp
 	 II, Kiểm tra bài cũ:1 Làm bài tập số 2:
	 III, Hoạt động của bài học
 	 Kiến thức cơ bản 
học sinh : Thảo luận với nhóm nội dung sau Giáo viên chiếu lên màn hình bảng phụ 
? nêu tính chất của mêtan , êtilen, axetilen, benzen rồi hoàn thành bảng tổng kết theo mẫu sau :
I, Kiến thức cần nhớ:
Học sinh thảo luận nhóm hoàn thành vào bảng phụ 
mêtan 
êtilen
axetilen
ben zen
Công thức cấu tạo 
Đ2 cấu tạo
phản ứng đặc trưng 
=> Các phản ứng hóa học đặc trưng :
	CH4	CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl
	C2H4 + Br2 → C2H4Br2 
	C2H2 + 2Br2 → C2H2Br2 
	C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr 
học sinh Trả lởi các câu hỏi sau :
? phản ứng thế là gì
 phản ứng cộng là gì 
Bài tập 1 Cho các hiđrôcacbon sau :
C2H2, C2H4 , CH4, C6H6, C2H6, C3H6
Viết công thức cấu tạo của các chất đó , 
 + Chất nào có phản ứng đặc trưng là phản ứng thế ?
 + Chất nào làm mất màu d2 Br2 
Bài tập 2: Đốt cháy 1,68(l) h2 CH4 , C2H2 rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào d2 nước vôi trong dư , thu được 10(g) kết tủa 
1, viết các phản ứng xảy ra 
2, tính thể tính khi trong hỗn hợp khí ban đầu, 
Giáo viên: Hướng dẫn học sinh cách giải? 
học sinh trả lời 2 câu hỏi 
II, Bài tập 
học sinh 
Chất phản ứng thế:
CH4 , C6H6, C2H6
- Chất làm mất mau d2 Br :
C2H2, C2H4, C3H6 , C6H6
Bài tập 2:
1, phản ứng xảy ra:
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
 x	 x
2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + H2O 
 y	 2y
CO2 + Ca(OH) → CaCO3 + H2O
nCaCO3 =10/100=0,1(mol)
theo phản ứng 1,2,3 ta có :
+ nCO2(1+2) = nCO2(3) = 0,1(mol)
+ nh2 = V/22,4 = 1,68/22,4 = 0,075
gọi số mol CH4 , C2H2 là x,y
 ta có : x + y = 0,075
	 x + 2y = 0,1
giải hệ phương trình ta được x= 0,05
	 Y= 0,025
=> VCH4 = n.22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12(l)
 VC2H4 = 1,68 - 1,12 = 0,56(l)
	IV, Củng cố bài 
	1, hệ thống bài học 
	2, làm bài tập số 3,4
	V: Hướng dẫn học sính học ở nhà
	VI: Rút kinh nghiệm bài học 
 Tiết 53 THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT HÓA HỌC 	HYĐRÔCACBON 
ngày soạn 
ngày giảng : 
A) Mục tiêu bài học : 
	 - Củng cố những kiên thức đã học về hiđrôcacbon 
	- Rèn luyện kỹ năng thực hành , viết bản tường trình 	hóa học
B) Phương tiện dạy học 
	- Hóa chất: CaC2, d2Br, H2O
	- Dụng cụ:Kẹp, giá đỡ, ống nghiệm, vuốt nhọn , đèn cồn:
C) Hoạt động trên lớp:	I ,Ổn định tổ chức lớp
 	 II, Kiểm tra bài cũ:1 Làm bài tập số 2:
	 III, Hoạt động của bài học
 	 Kiến thức cơ bản 
chia lớp thành nhiều nhóm 
? hoa chất để điều chế axetilen
dụng cụ điều chế như thế nào 
học sinh báo cáo 
? Nêu bước tiến hành thí nghiệm
học sinh báo cáo 
? Nhận xét hiện tượng , viết phản ứng hóa học xảy ra 
TN2 : Tính chất hóa học của axetilen 
Nêu tính chất hóa học của axetilen
I, Thí nghiệm 
1, Thí nghiệm 1, Điều chế axetilen 
	- hóa chất : CaC2 , H2O 
	- Dụng cụ : Ống nghiệm, kẹp 
=> học sinh 
- Cho CaC2 vào ống nghiệm cho vào vài giọt nước 
- xuất hiện bọt khí 
* phản ứng 
 CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 
Chứng minh phản ứn giữa axetilen
với dung dịch brôm 
? Hóa chất , dụng cụ , phản ứng hóa học giữa axetilen với dung dịch brôm 
học sinh làm thí nghiệm
Giáo viên Hướng dẫn học sinh thực hiện phản ứng đốt cháy khí axetilen
? Nhận xét hiện tượng viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra 
học sinh trình bày tính chất vật lý của ben zen 
Giáo viên Nhận xét 
? Yêu cầu học sinh làm thí nghiệm hòa tan ben zen với nứơc
=> các bước thực hiện 
=> Nhận xét hiện tượng 
=> Giáo viên giải thích 
TH2 : 1, phản ứng giữa axetilen với d2 brôm 
* Hóa chất : khí C2H2 , d2 brôm 
* Dụng cụ : ống dẫn, giá đỡ 
* Hiện tượng : d2 brôm nhạt dần, → mất màu, 
* phản ứng
 C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4
2, phản ứng đốt cháy khí axetilen 
- hiện tượng: cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt , tỏa nhiệt mạnh 
* phản ứng hóa học
C2H2 + O2 → CO2 + H2O
TN3: Tính chât vật lý của ben zen 
- Tiến hành: cho ben zen vào nước lắ kỹ 
- hiện tượng : ben zen nổi tren mặt nước 
=> ben zen không tan trong nước , nhẹ hơn nước 
	III, Hướng dẫn học sinh viết bản tường trình 
	IV, Củng cố bài 
	V: Hướng dẫn học sính học ở nhà
	VI: Rút kinh nghiệm bài học Tiết 54 RƯỢU ETYLIC - C2H5OH
ngày soạn 
ngày giảng : 
A) Mục tiêu bài học : 
	 - Nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lý và 	tính chất hóa học của rượu etylic
	- Biết nhóm OH là nhóm gây ra tính chât hóa học 	đặc trưng của rượu etylic 
	- Biết độ rượu , cách điều chế rượu 
	 - Viết được phản ứng hóa học của rượu với các chất 
B) Phương tiện dạy học 
	-Cồn, Natri, H2O 
	- Kẹp, ống nghiệm 
C) Hoạt động trên lớp:	I ,Ổn định tổ chức lớp
 	 II, Kiểm tra bài cũ:1 Làm bài tập số 2:
	 III, Hoạt động của bài học
 	 Kiến thức cơ bản 
 Nêu vấn đề SGK
Giáo viên giới thiệu về hợp chất hữu cơ có chứa ôxi 
=> học sinh quan sát lọ đựng rượu , nhận xét trạng thái , và những tính chất vật lý cơ bản
học sinh báo cáo : Giáo viên nhận xét chuẩn kiến thức
? học sinh đọc khái niệm về độ 
I, Tính chất vật lý 
	- Là chất lỏng không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước 
	- Rượu sôi 78,30c
	- Rượu hòa tan được nhiều hợp chất hữu cơ
	- Độ rượu là số mol rượu có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước 
rượu và giải thích 
VD: học sinh làm bài tập sau : có 100ml d2 rượu 450 , Xác định thể tích rượu nguyên chất 
Giáo viên: cho học sinh quan sát mô hình phân tử rượu dạng đặc và dạng rỗng 
? Hãy nhận xét về đặc điểm cấu tạo của rượu etylic 
=> Giáo viên chú ý đến nhóm OH 
? rượu etylic cháy không 
học sinh tiên hành thí nghiệm đốt cháy rượu etylic
? Nhận xét hiện tượng viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra 
Giáo viên nhận xét chuẩn kiến thức
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm
- cho mẩu Na vào dung dịch rượu 
? Nhận xét hiện tượng viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra 
Quan sát hình vẽ sơ đồ ứng dụng của rượu etylic 
=> học sinh báo cáo , Giáo viên nhận xét chuẩn kiến thức
Bài tập 
- Trong 100ml có chứa 45ml rượu nguyên chất 
II, Cấu tạo phân tử 
 H H 
 H-C-C-O-H -->CH3-CH2-OH
	 H H
- Trong phân tử rượu có nhóm OH đây là trung tâm phản ứng đặc trưng của rượu 
III, Tính chất hóa học 
1, Rượu êtilic có cháy không ?
- Cháy với ngọn lửa xanh nhạt tỏa nhiều nhiệt 
phản ứng :
C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
2, Rượu có phản ứng vơi natri không ?
- xuất hiên bọt khí 
- Natri nóng chảy , chạy trên nước 
* phản ứng :
 C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2 
IV, Ứng dụng :
- Làm nhiên liệu , sản xuất nhiều hợp chất khác Trong đời sống hàng ngày rượu được sản xuất như thế nào 
học sinh báo cáo 
Giáo viên giới thiệu cách sản xuất rượu bằng phương pháp công nghiệp 
V, Điều chế 
Tinh bột lên men → rượu etylic
- theo phương pháp công nghiệp 
C2H4 + H2O → C2H5OH
	IV, Củng cố bài 
	V: Hướng dẫn học sính học ở nhà
	VI: Rút kinh nghiệm bài học Tiết 55 AXIT AXETIC - CH3COOH
ngày soạn 
ngày giảng : 
A) Mục tiêu bài học : 
	 - Nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lý và 	tính chất hóa học của axít a

File đính kèm:

  • docBai_Soan_Hoa_Hoc_9_Hoc_Ki_II_(tiet_37-tiet_69).doc