Bài giảng Tiết: 32 - Bài: Phản ứng hữu cơ

MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức: Một số loại phản ứng hữu cơ, đặc điểm của phản ứng hóa học hữu cơ

 Bản chất của các loại phản phản ứng : Phản ứng thế,phản ứng cộng, phản ứng tách

 2.Kỹ năng: Học sinh biết phân biệt các loại phản ứng và bản chất của các loại phản ứng.

 3.Thái độ: Nắm vững bản chất của phản ứng hữu cơ, từ đó có phương pháp học tốt.

 II.CHUẨN BỊ.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 14/12/2015 | Lượt xem: 185 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: 32 - Bài: Phản ứng hữu cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:11.12.2007
Tiết: 32	Bài:	PHẢN ỨNG HỮU CƠ. 
 I.MỤC TIÊU:
	1.Kiến thức:	Một số loại phản ứng hữu cơ, đặc điểm của phản ứng hóa học hữu cơ
	Bản chất của các loại phản phản ứng : Phản ứng thế,phản ứng cộng, phản ứng tách
	2.Kỹ năng: Học sinh biết phân biệt các loại phản ứng và bản chất của các loại phản ứng.
	3.Thái độ: Nắm vững bản chất của phản ứng hữu cơ, từ đó có phương pháp học tốt.
 II.CHUẨN BỊ.
	1.Chuẫn bị của giáo viên. Mô hình phân tử etan.
	2.Chuẩn bị của học sinh. Ôn lại một số loại phản ứng đã học ở lớp chín.
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1.Ổn định tổ chức. Kiểm tra sĩ số lớp
	2.Kiểm tra bài cũ.
	 Câu hỏi:Nêu 3 luận điểm chính của thuyết cấu tạo hóa học. Cho VD minh họa
	 Định hướng trả lời.
	3.Giảng bài mới -Giới thiệu bài mới. Nêu một số loại phản ứng đã học ở pứ chín.
	4-Tiến trình tiết dạy.
TL
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Nội dung kiến thức
HOẠT ĐỘNG1.Phân loại hợp chất hữu cơ
15’
10’
5’
Giáo viên nhắc lại các phản ứng thường gặp trong các chất hữu cơ và yêu cầu học sinh nêu các phản ứng đã gặp trong các hợp chất hữu cơ.
Giáo viên lấy vd về ba loại phản ứng: Thế, Cộng, Tách
CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
C2H4 +HCl C2H5Cl
C2H5OH C2H4 + H2
Giáo viên có thể giới thiệu một số loại phản ứng không đặc trưng khác:Phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa.
Học sinh:Lấy ví dụ khác về phản ứng thế và rút ra nhận xét và định nghĩa từng loại phản ứng.
I. Phân loại hợp chất hữu cơ.
1. Phản ứng thế.
Nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử chất hữu cơ bị thay thế bằng nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác.
VD.
 CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl
2. Phản ứng cộng
Phân tử họcp chất hữu cơ kết hựop với phân tử chất khác tạo thành phân tử mới.
VD: C2H4 +HCl C2H5Cl
3.Phản ứng tách.
Hai hay nhiều nhóm nguyên tử bị tách khỏi phân tử hựop chất hữu cơ.
VD:
C2H5OH C2H4 + H2
HOẠT ĐỘNG2.Đặc điểm của phản ứng hóa hoc trong hóa hữu cơ.
9’
 Giáo viên lấy thí dụ về một số phản ứng trong hóa học hữu cơ
Học sinh nhận xét rút ra đặc điểm của phản ứng trong hóa học hữu cơ.
-Phản ứng xảy ra chậm.
-Các liên kết trong phân tử hợp chất hữu ít phân cực nên khó bị phân cắt.
-Phản ứng hữu cơ thường sinh ra nhiều sản phẩm.
5.Củng cố: Làm các bài tập trong sách giáo khoa để cũng cố.
6.Dặn dò, bài tập về nhà. Làm các bài tập phần luyện tập hôm sau luyện tập.
IV.RÚT KINH NGHIỆM ,BỔ SUNG.

File đính kèm:

  • doc32.doc