Bài giảng Tiết 31: Kiểm tra Chuyên đề (tiếp)

MỤC TIÊU

 -Kiểm ta mức độ nhận biết của học sinh về các chuyên đề đã học

 -Đánh giá mức độ vận dụng thành thạo các dạng bài tập:

 +Tính theo phương trình hóa học.

 +Bài tập định lượng.

II.CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên : Đề kiểm tra 1 tiết

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 31: Kiểm tra Chuyên đề (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 05/05/2012	 
Ngµy d¹y 08/05/2012 và 10/05/2012
TiÕt 31. KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ 
I. MỤC TIÊU
 -Kiểm ta mức độ nhận biết của học sinh về các chuyên đề đã học
 -Đánh giá mức độ vận dụng thành thạo các dạng bài tập:
	+Tính theo phương trình hóa học.
	+Bài tập định lượng.
II.CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên : Đề kiểm tra 1 tiết
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức cơ bản ở các chuyên đề
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Nội dung kiểm tra.
Đề bài:
 KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ 
I. MỤC TIÊU
 -Kiểm ta mức độ nhận biết của học sinh về các chuyên đề đã học
 -Đánh giá mức độ vận dụng thành thạo các dạng bài tập:
	+Tính theo phương trình hóa học.
	+Bài tập định lượng.
II.CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên : Đề kiểm tra 1 tiết
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức cơ bản ở các chuyên đề
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Nội dung kiểm tra.
Đề bài:
Câu 1: (2,5 điểm) Hoàn thành chuỗi biến hóa sau:
CuSO4 -(1)--> Cu(OH)2 -(2)--> CuO -(3)--> CuCl2 -(4)--> Cu(OH)2 --> CuSO4
Câu2: (3,0 điểm) Có ba lọ mất nhãn đựng ba dung dịch không màu sau: NaOH, Na2CO3, NaCl. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết ba lọ mất nhãn trên.
Câu3: (4,5 điểm)
 Hoà tan 15,5 gam Na2O vào nước tạo thành 0,5lít dung dịch.
a) Tính nồng độ mol/ l của dung dịch thu được.
b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% (d=1,14g/ml) cần để trung hoà dung dịch trên.
Đáp án + biểu điểm
Câu
Trả lời
Điểm
1
1.CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4
2.Cu(OH)2 CuO + H2O
3.CuO + 2HCl CuCl2 + H2O
4.CuCl2 + NaOH 2NaCl + Cu(OH)2
5. Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + 2H2O
(0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm) (0,5 điểm)
(0,5 điểm)
2
-Trích mẫu thử và đánh dấu
-Tiến hành:
*Cho quỳ tím vào 3 mẫu thử:
Mẫu thử nào làm quỳ tím hóa xanh là dung dịch NaOH.
*Cho dung dịch HCl vào 2 mẫu thử còn lại:
-Mẫu thử nào có sủi bọt khí bay lên là Na2CO3.
Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + CO2 + H2O 
- Mẫu thử còn lại không hiện tượng là NaCl.
(1 điểm)
(1 điểm)
(1 điểm)
3
a)- Số mol Na2O = 15,5/ 62 = 0,25(mol)
- Khi hoà tan Na2O vào nước có phản ứng sảy ra.
 Na2O + H2O 2NaOH (1)
- Từ (1) suy ra nNaOH = 2 lần số mol của Na2O = 2 x 0,25 = 0,5(mol)
Vậy CM(NaOH) = 0,5/ 0,5 =1M
b) Phản ứng trung hoà
 2NaOH + H2SO4 Na2SO4 + H2O (2)
- Theo (2) số mol H2SO4 = 1/2 số mol NaOH = 0,5/ 2 = 0,25 (mol)
- Khối lượng dd H2SO4 20% :
 mdd = (100 x 0,25 x98)/ 20 = 122,5 (g)
- Thể tích dung dịch H2SO4
 Vdd = 122,5/ 1,14 = 107,5 ml.
(0,5 điểm)
(1điểm)
(0,5điểm)
(0, điểm)
(0,5điểm)
(0,5điểm)
(0,5điểm)
(0,5điểm)
4. Thu bài - Dặn dò.
 a, Thu bài 
 b. Dặn dò: 

File đính kèm:

  • docTC 9.31.doc