Bài giảng Tiết 24 - Bài 16 : Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime (tiếp)

- Củng cố những tính chất đặc trưng của protein, vật liệu polime.

 - Tiến hành một số thí nghiệm:

 + Sự đông tụ của protein khi đun nóng.

 + Tính chất của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ khi đun nóng.

 + Phản ứng của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ với dung dịch kiềm.

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 01/02/2016 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 24 - Bài 16 : Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime (tiếp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 
Lớp
Tiết
Ngày giảng
Sĩ số
phép
12A
12B
12C
CHƯƠNG IV : POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME
 Tiết 24
Bài 16 : THỰC HÀNH 
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA PROTEIN
VÀ VẬT LIỆU POLIME
A – MỤC TIÊU
1) Kiến thức : 
	- Củng cố những tính chất đặc trưng của protein, vật liệu polime.
	- Tiến hành một số thí nghiệm:
	+ Sự đông tụ của protein khi đun nóng.
	+ Tính chất của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ khi đun nóng.
	+ Phản ứng của PE, PVC, sợi len, sợi xenlulozơ với dung dịch kiềm.
2) Kĩ năng :
	- Sử dụng dụng cụ, hóa chất để tiến hành thành công của số thí nghiệm về tính chất của polime và vật liệu polime thường gặp.
B – CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HV
*GV: - Hóa chất: dd protein 10%, mẩu màng mỏng PE, PVC, sợi len và vải sợi xenlulozơ, dd NaOH 10%, dd HNO3 20%, dd AgNO3 1%, dd CuSO4 2%.
	- Dụng cụ: Ống nhỏ giọt, đèn cồn, kẹp gỗ, giá thí nghiệm, kẹp sắt.
*HV: Chuẩn bị bài theo nội dung SGK.
C – TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Ổn định tổ chức.
2. Nội dung.
Hoạt động 1 
Thí nghiệm 1 : Sự đông tụ của protein khi đun nóng
Hoạt động của GV
Hoạt động của HV
*GV: Em hãy nhắc lại kiến thức về tính chất “ sự đông tụ của protein”?
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu cầu HV quan sát hiện tượng.
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm?
*HV: Nhắc lại kiến thức.
*HV: Nêu cách tiến hành.
 SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm. 
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
*HV: Giải thích và kết luận:
Hoạt động 2
Thí nghiệm : Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu cầu HV quan sát hiện tượng.
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm?
*HV: Nêu cách tiến hành.
 SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm. 
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
*HV: Giải thích và kết luận:
Hoạt động 3
Thí nghiệm 3 : Phản ứng của một vài vật liệu polime với 
*GV: Em hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm trong SGK?
*GV: Hướng dẫn HV làm thí nghiệm, yêu cầu HV quan sát hiện tượng.
*GV: Em hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm?
*HV: Nêu cách tiến hành.
 SGK
*HV: Tiến hành thí nghiệm. 
*HV: Ghi chép hiện tượng quan sát được.
*HV: Giải thích và kết luận:
Hoạt động 4
CÔNG VIỆC SAU BUỔI THÍ NGHIỆM
*GV: Hướng dẫn HV thu hồi hóa chất, vệ sinh sạch sẽ lớp học.
*GV: Hướng dẫn HV về nhà viết bài tường trình thí nghiệm.
*GV: Yêu cầu HV nộp bài tường trình thí nghiệm vào buổi học sau.
*GV: Yêu cầu HV ôn tập nội dung kiến thức chương III và IV, chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết.
*HV: Vệ sinh lớp học.
*HV: Nghe giảng + ghi nội dung.
*HV: Nghe.
*HV: Nghe.

File đính kèm:

  • docGDTX tiet 24 bai 16 thuc hanh mot so tinh chat cuaprotein va vat lieu polime.doc