Bài giảng Tiết: 16: Nồng độ dung dịch

I. MỤC TIấU

- Củng cố các khái niệm, các công thức chuyển đổi nồng độ dung dịch.

- Từ các dữ liệu đầu bài cho HS biết cách xác định nồng độ dung dịch.

II. CHUẨN BỊ:

- HS nghiên cứu trước những nội dung trên ở nhà

- GV xây dựng nội dung tiết học

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: 16: Nồng độ dung dịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 31/12/2011 
Ngày giảng: 03/01/2012
 Tiết: 16
NồNG Độ DUNG DịCH
MỤC TIấU
Củng cố các khái niệm, các công thức chuyển đổi nồng độ dung dịch.
Từ các dữ liệu đầu bài cho HS biết cách xác định nồng độ dung dịch.
II. CHUẨN BỊ: 
- HS nghiên cứu trước những nội dung trên ở nhà
- GV xây dựng nội dung tiết học 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ
 3)Vào bài mới
Hoạt động 1 : Kiến thức cần nhớ.
I. Caực loaùi noàng ủoọ:
	 1. Noàng ủoọ phaàn traờm (C%): laứ lửụùng chaỏt tan coự trong 100g dung dũch.
	Coõng Thửực:	 	: Khoỏi lửụùng chaỏt tan (g)
	 	: Khoỏi lửụùng dung dũch (g)
	Vụựi: 	 = V.D 	V: Theồ tớch dung dũch (ml)
	D: Khoỏi lửụùng rieõng (g/ml)
	Vaọy:	 = 
II. Noàng ủoọ mol (CM): Cho bieỏt soỏ mol chaỏt tan coự trong 1 lớt dung dũch : (mol/l)
	III. Quan heọ giửừa noàng ủoọ phaàn traờm vaứ ủoọ tan S : 
	IV. Quan heọ giửừa noàng ủoọ phaàn traờm vaứ noàng ủoọ mol.
	Ta coự:	hay 
Hoạt động 2: Bài tập.
Tớnh C% của ddịch thu được khi hũa tan 25 gam CuSO4.5H2O vào 175 gam nước ?
Tớnh C% của ddịch thu được khi hũa tan 4,48 lớt khớ HCl ở đktc vào 500 ml nước ?
Tớnh C% của ddịch thu được khi hũa tan 56 lớt khớ NH3 ở đktc vào 157 cm3 nước ?
 Cần lấy bao nhiờu gam CaCl2.6H2O để khi hũa tan vào nước thỡ thu được 200 ml dung dịch CaCl2 30% (D= 1,28 g/ml) ? 
Xỏc định nồng độ mol của dung dịch thu được khi hũa tan 12,5 gam CuSO4.5H2Ovào 87,5 ml nước ?
Tớnh C% khi trộn 200gam dung dịch NaCl 20% với 300 gam dung dịch NaCl 5% ?
Tớnh nồng độ mol khi trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M với 50 ml dung dịch NaOH 1M cho rằng khụng cú sự thay đổi thể tớch khi trộn lẫn ?
4- Củng cố- Luyện tập:
- GV hướng dẫn HS làm các bài tập SGK
- HS thảo luận nhóm làm các bài tập 
- GV gọi một số HS lên bảng chữa bài tập trên.

File đính kèm:

  • docTC 8.doc
Giáo án liên quan