Bài giảng Tiết: 16: Kiểm tra chuyên đề (tiết 3)

 -Kiểm ta mức độ nhận biết của học sinh về các chuyên đề đã học

 -Đánh giá mức độ vận dụng thành thạo các dạng bài tập:

 +Tính theo phương trình hóa học.

 +Bài tập định lượng.

II.CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên : Đề kiểm tra 1 tiết

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức cơ bản ở các chuyên đề

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 260 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: 16: Kiểm tra chuyên đề (tiết 3), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 05/05/2012 
Ngµy gi¶ng: 08/05/2012
 Tiết: 16 
 KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ 
I. MỤC TIÊU
 -Kiểm ta mức độ nhận biết của học sinh về các chuyên đề đã học
 -Đánh giá mức độ vận dụng thành thạo các dạng bài tập:
	+Tính theo phương trình hóa học.
	+Bài tập định lượng.
II.CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên : Đề kiểm tra 1 tiết
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức cơ bản ở các chuyên đề
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1.Ổn định lớp:
2.Kiểm tra bài cũ:
3.Nội dung kiểm tra.
Đề bài:
Câu I: (2 điểm)
 Cho các chất sau: HBr , Fe(OH)3 , Na2CO3 , CuO,H2SO4 ,CaO, Cu(OH)2 , CaSO4.
Hãy phân loại chúng thành các nhóm: axit, bazo, muối, Oxit
Câu II: (4 điểm)
 Hoàn thiện các phương trình phản ứng sau:
2H2 + ......... 2H2O
......... + CuO Cu + H2O
Zn + 2HCl ZnCl2 + ......
....... + 2H2O 2 NaOH + H2 
Câu III: (4 điểm)
 Cần điều chế 33,6g sắt bằng cách dùng khí CO khử Fe3O4.
Viết PTPU
Tính lượng Fe3O4. cần dùng.
Tính thể tích khí CO đã dùng (đktc)
Đáp án + biểu điểm:
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
 Muối : Na2CO3 , CaSO4.
 Axit : HBr , H2SO4
Bazo : Fe(OH)3 , Cu(OH)2.
 Oxit: CaO, CuO
0.5
0.5
0.5
0.5
2
a. O2.
b. H2 .
 c. H2 
 d.2Na
1
1
1
1
3
= 0.6 (mol)
a. PT: Fe3O4. + 4CO 3Fe + 4CO2
b.== 0.2 (mol)
 = 0.2 x 232 = 46,4g
.== 0.8 (mol)
= 0,8 . 22,4 (l)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
 0.5
4. Thu bài - Dặn dò.
 a, Thu bài 
 b. Dặn dò: 

File đính kèm:

  • docTC 8.doc