Bài giảng Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết (tiết 1)

MỤC TIÊU

 1. Kiến thức

 . HS được củng cố kiến thức về tính chất HH của các hợp chất vô cơ và đơn chất kim loại

 . HS khắc sâu kiến thức qua từng nội dung đã học

 2. Kĩ năng

 . Rèn kĩ năng viết PT; Giải bài tập tính theo PT

 . Rèn kĩ năng suy nghĩ độc lập

 . Rèn kĩ nănh phân tích bài

 

doc3 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 14/12/2015 | Lượt xem: 227 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 16: Kiểm tra 1 tiết (tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 16 Kiểm tra 1 tiết 
(I). Mục tiêu 
 1. Kiến thức 
 . HS được củng cố kiến thức về tính chất HH của các hợp chất vô cơ và đơn chất kim loại
 . HS khắc sâu kiến thức qua từng nội dung đã học 
 2. Kĩ năng 
 . Rèn kĩ năng viết PT; Giải bài tập tính theo PT 
 . Rèn kĩ năng suy nghĩ độc lập 
 . Rèn kĩ nănh phân tích bài 
 (II). Phương tiện 
 1 Chuẩn bị của GV: Ra đề kiểm tra
 2. Chuẩn bị của HS: Ôn tập 
 (III). Hoạt động dạy và học 
 1. ổn định lớp 
 2. Nội dung bài kiểm tra:
Ma trận đề kiểm tra.
 NOÄI DUNG
 MệÙC ẹOÄ NOÄI DUNG
TOÅNG
 BIEÁT
 HIEÅU
VAÄN DUẽNG
CAÂU
ẹIEÅM
CAÂU
ẹIEÅM
CAÂU
ẹIEÅM
1. Tớnh chất húa học của cỏc hợp chất vụ cơ .
3
 3
 1 caõu
3 ủieồm
2. -Tớnh chất húa học của kim loại. 
- Dóy hoạt động húa học của kim loại.
1
2
2 caõu
2
2
4 ủieồm
3. Bài tập tớnh theo PTHH
4
3
1 cõu
 3 ủieồm
TOÅNG
1
 2
1
4 caõu
 2
 5
 3
10 ủieồm
Đề bài
Cõu 1
Tớnh chất húa học của kim loại nhụm và sắt cú gỡ giống và khỏc nhau ?
Cõu 2
Viết lại dóy hoạt động hoỏ học của kim loại?
Cõu 3 
Hóy xột xem cỏc cặp chất sau đõy : cặp chất nào cú phản ứng ? khụng cú phản ứng ? Viết PTHH ( nếu cú )
CaCO3 và dung dịch KOH
Dung dịch NaOH và dung dịch KCl
Dung dịch HCl và P2O5
Fe và dung dịch HCl
Cõu4 
Cho 9,75 gam kẽm tỏc dụng với 1 dung dịch cú chứa 9,8 gam H2SO4 . Hóy :
Tỡm khối lượng muối sinh ra ? 
Tỡm thể tớch chất khớ sinh ra ( ở đktc ) ?
Tớnh thể tớch dung dịch H2SO4 0,5M tối thiểu cần lấy thờm để phản ứng hết với lượng kẽm cũn dư ?
 ( Cho : Zn = 65, H = 1, S = 32, O = 16 )
Đáp án
Caõu
Noọi dung
ẹieồm
1
* Tớnh chất húa học giống nhau :
- Nhụm, sắt cú những tớnh chất húa học của kim loại.
- Nhụm, sắt đều khụng phản ứng với HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.
* Tớnh chất húa học khỏc nhau :
- Nhụm cú phản ứng với kiềm. 
- Khi tham gia phản ứng, nhụm tạo thành hợp chất trong đú nhụm chỉ cú húa trị (III), cũn sắt tạo thành hợp chất, trong đú sắt cú húa trị (II) hoặc (III)
2
3
Những cặp chất khụng cú phản ứng : a, b,c
Những cặp chất cú phản ứng : d
PTHH
d. SO3 + H2O H2SO4
4
a
b
c
Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2
1 mol 1 mol 1 mol 1 mol
0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol 0,1 mol
Số mol Zn : nZn = = (mol )
Số mol H2SO4 : n= ( mol )
Ta cú tỉ lệ : Suy ra Zn dư
Vậy ZnSO4 và H2 tớnh theo H2SO4
Theo PTHH : n= n = n = 0,1 (mol )
Khối lượng muối sinh ra :
m= n.m = 0,1 . 161 = 16,1 (g) 
Thể tớch chất khớ sinh ra ở (đktc)
V= n . 22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lớt)
Ta cú số mol Zn dư : 0,15 – 0,1 = 0,05 (mol )
Theo PTHH số mol H2SO4 = số mol Zn
Suy ra số mol H2SO4 cần lấy thờm (tối thiều )để phản ứng hết với Zn cũn dư là 0,05 mol .
Vậy thể tớch dung dịch H2SO4 0,5M cần lấy thờm là : (lớt)
IV. Dặn dò : 
- Học bài tính chất hoá học của các chất vô cơ(1') 

File đính kèm:

  • docTiet 16 kiem tra.doc
Giáo án liên quan