Bài giảng Tiết: 15 - Bài 4: Bài toán về độ tan

MỤC TIÊU:

- Củng cố các khái niệm.

- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng tính toán hóa học.

II/ CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

1) GV: Phiếu học tập, bảng phụ.

2) HS: Ôn lại các công thức chuyển đổi .

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP.

1) Ổn định: GV kiểm tra ss học sinh.

2) Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 24/12/2015 | Lượt xem: 209 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết: 15 - Bài 4: Bài toán về độ tan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/04/2012 
Ngày giảng: 24/04/2012
 Tiết: 15
Bài 4: BÀI TOÁN VỀ ĐỘ TAN.
I/ Mục tiêu:
Củng cố các khái niệm.
Tiếp tục rèn luyện kỹ năng tính toán hóa học.
II/ Chuẩn bị của gv và hs:
1) GV: Phiếu học tập, bảng phụ.
2) HS: Ôn lại các công thức chuyển đổi .
III/ Tiến trình lên lớp.
1) ổn định: GV kiểm tra ss học sinh.
2) Bài mới:
Hoạt động dạy và học
Nội dung
Hoạt động 1: 
GV yêu cầu HS nhắc lại kiến thức về độ tan:
Khái niệm
Công thức chung
Ví dụ
Hs thảo luận nhóm trả lời. HS khác theo dõi và ghi nhớ kiến thức:
Hoạt động 2: 
I. Dựa vào định nghĩa và dữ kiện bài toỏn ta cú cụng thức:
	1. 	Trong đú: S là độ tan
 là khối lượng chất tan
	2. 	 là khối lượng dung dịch bóo hoà
	 là khối lượng dung mụi
II. Bài tập
	@ Bài tập:
Cõu 1: Xỏc định lượng NaCl kết tinh trở lại khi làm lạnh 548 gam dung dịch muối ăn bóo hoà ở 50oC xuống OoC. Biết độ tan của NaCl ở 50oC là 37 gam và ở OoC là 35 gam.	ĐS: 
Cõu 2: Hoà tan 450g KNO3 vào 500g nước cất ở 2500C (dung dịch X). Biết độ tan của KNO3 ở 200C là32g. Hóy xỏc định khối lượng KNO3 tỏch ra khỏi dung dịch khi làm lạnh dung dịch X đến 200C. 	ĐS: 
Cõu 3: Cho 0,2 mol CuO tan hết trong dung dịch H2SO4 20% đun núng (lượng vừa đủ). Sau đú làm nguội dung dịch đến 100C. Tớnh khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đó tỏch khỏi dung dịch, biết rằng độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4g.
	ĐS: 
3- Củng cố- Luyện tập:
- GV hướng dẫn HS làm các bài tập SGK
- HS thảo luận nhóm làm các bài tập 

File đính kèm:

  • docTC 8.doc