Bài giảng Tiết 11-Tự chọn 12: Luyện tập polyme

Mục tiêu: hs biết -thành phần, cấu tạo polymer

 -viết được các phương trình điều chế một số pôlyme

 -ứng dụng một số pôlyme dùng làm chất dẻo

II.Chuẩn bị:gv chuẩn bị các câu hỏi trắc nghiệm, bài tâp tự luận

III.Tiến trình:gv hướng dẫn hs trả lời, giảI các câu hỏi và bài tập tự luận

 

doc2 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 21/01/2016 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiết 11-Tự chọn 12: Luyện tập polyme, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 11-tự chọn 12cb luyện tập polyme
I.Mục tiêu: hs biết -thành phần, cấu tạo polymer
 -viết được các phương trình điều chế một số pôlyme 
 -ứng dụng một số pôlyme dùng làm chất dẻo
II.Chuẩn bị:gv chuẩn bị các câu hỏi trắc nghiệm, bài tâp tự luận
III.Tiến trình:gv hướng dẫn hs trả lời, giảI các câu hỏi và bài tập tự luận
 A.Lý thuyết;
 1. Khẳng định nào sau đõy là sai:
A. Đặc điểm của monome tham gia phản ứng trựng hợp là phõn tử monome phải cú liờn kết bội
B. Đặc điểm của monome tham gia phản ứng trựng ngưng là phải cú từ hai nhúm chức trở lờn
C. Sản phẩm của phản ứng trựng hợp cú tỏch ra cỏc phõn tử nhỏ
D. Sản phẩm của phản ứng trựng ngưng cú tỏch ra cỏc phõn tử nhỏ
 2. Polime nào cú cấu tạo mạng khụng gian:
A: Nhựa bakelit;	B: Poliisopren; 	C: Cao su Buna-S;	D: Polietilen	
 3. Trong cỏc polime sau, polime cú thể dựng làm chất dẻo:
A. Nhựa PE 	B. Nhựa PVC 	C. Thuỷ tinh hữu cơ 	D. Tất cả đều đỳng
 Phỏt biểu nào sau đõy đỳng:
A. Tinh bột là polime mạch khụng phõn nhỏnh. 	B. Aminoaxit là hợp chất đa chức.
C. Đồng trựng hợp là quỏ trỡnh cú giải phúng những phõn tử nhỏ. 	C. Tất cả đều sai.
 4 Cỏc polime cú khả năng lưu húa là:
A: Cao su Buna; 	B: Poliisopren; 	C: Cao su Buna-S; 	D: Tất cả đều đỳng
 5. Để tổng hợp polime, người ta cú thể sử dụng:
Phản ứng trựng hợp. 	C. Phản ứng trựng ngưng.
Phản ứng đồng trựng hợp hay phản ứng đồng trựng ngưng. 	D. Tất cả đều đỳng.
 6. Định nghĩa nào sau đõy đỳng nhất.
A. P/ứ trựng ngưng là quỏ trỡnh cộng hợp nhiều phõn tử nhỏ thành phõn tử lớn.
B. P/ứ trựng ngưng cú sự nhường nhận electron.
C. P/ứ trựng ngưng là quỏ trỡnh cộng hợp nhiều phõn tử nhỏ thành phõn tử lớn và giải phúng nước.
D. Cỏc định nghĩa trờn đều sai.
 B.Bài tập
 Bài1. Cho chuyển húa sau :	 CO2 → A→ B→ C2H5OH	Cỏc chất A,B là:
A. Tinh bột, glucozơ 	B. Tinh bột, Xenlulozơ 
C. Tinh bột, saccarozơ D. Glucozơ, Xenlulozơ
 Bài2 ; Khớ clo húa PVC thu được tơ clorin chứa 66,78% clo. Số mắt xớch trung bỡnh tỏc dụng với 1 phõn tử clo.
A: 1,5;	B: 3;	C: 2;	D: 2,5
 Bài3 Từ 100ml dung dịch ancol etylic 33,34% (D = 0,69) cú thể điều chế được bao nhiờu kg PE (coi hiệu suất 100%)
 A: 23; 	B: 14; 	 C: 18; 	D: Kết quả khỏc
IV.Nhận xét,đánh giá,sửa chữa chỗ sai cho hs

File đính kèm:

  • doctiet 1112 tu chon luyen tap polyme.doc