Bài giảng Tiết 1. Đặc điểm của cơ thể sống. Nhiệm vụ của sinh học (tiếp)

Mục tiêu:

 Nêu được ví dụ phân biệt vật sống và vật không sống.

 Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống.

 Biết cách thiết lập bảng so sánh dặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét.

II. Chuẩn bị:

 Tranh vẽ thể hiện 1 vài động vật đang ăn (động vật ăn cỏ, ăn thịt).

III. Các bước lên lớp:

 

doc123 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 18/12/2015 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tiết 1. Đặc điểm của cơ thể sống. Nhiệm vụ của sinh học (tiếp), để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g hợp ?
10) Cây có hô hâp không ?CM ? 
 11) Phần lớn nước vào cây đi đâu ? Biến dạng của lá ?
 12) Cấu tạo và chức năng của hoa ? Các loại hoa ?
 3. Củng cố kiến thức cơ bản.
 4. Hướng dẫn ôn tập để giờ sau kiểm tra học kỳ. 
Ngày soạn: 2 – 12 – 2008.
CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH
Tiết 32 CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA.
I. Mục tiêu: 
Phân biệt được các bộ phận chính của hoa, các đặc điểm cấu tạo và chức năng của từng bộ phận.
Giải thích được vì sao nhị và nhụy là những bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, phân tích, tách bộ phận của thực vật.
Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật, hoa.
II. Chuẩn bị: 
Hoa dâm bụt, hoa loa kèn, hoa cúc, hoa hồng.
Tranh ghép các bộ phận của hoa, kính lúp, dao.
III. Các bước lên lớp: 
1. Kiểm tra: 
2. Bài mới 
1. Các bộ phận của hoa.
G/v nghe, hướng dẫn, bổ sung,
Hướng dẫn tách hoa để quan sát các đặc điểm về số lượng, màu sắc nhị, nhụy 
Hướng dẫn tách riêng 1 nhị, lấy dao lam cắt ngang bao phấn, dầm nhẹ bao phấn. Dùng kính lúp quan sát hạt phấn.
Có thể cho h/s quan sát đĩa mật
G/v cho h/s trao đổi kết quả, so sánh chủ yếu là bộ phận nhị và nhụy.
G/v treo tranh, giới thiệu hoa, cấu tạo nhị, nhụy.
H/s quan sát hoa bưởi nở => Xác định các bộ phận của hoa.
Đối chiếu với H.28.1.
Trình bày, bổ sung
Các nhóm tách hoa, đếm số cánh hoa, màu sắc của cánh, nhị, nhụy.
Các nhóm tách nhị làm theo hướng dẫn của g/v.
Chú ý: xếp các bộ phận đã tách lên giấy trắng cho gọn gàng, sạch sẽ.
Quan sát nhụy: Tách riêng nhụy, dùng dao cắt ngang bầu kết hợp quan sát H.28.3 xem nhụy gồm những phần nào? Noãn nằm ở đâu?
2 h/s lên bảng tách hoa loa kèn, râm bụt.
H/s dưới lớp tách hoa.
Trình bày các bộ phận của hoa, nhận xét.
Hoa gồm các bộ phận: đài, tràng, nhị, nhụy.
Nhị gồm: chỉ nhị và bao phấn( chứa hạt phấn)
Nhụy gồm: đầu vòi, bầu nhụy( chứa noãn).
2. Chức năng các bộ phận của hoa.
G/v gợi ý: Tìm xem các TB sinh dục đực và TB sinh dục cái nằm ở đâu? Chúng thuộc bộ phận nào của hoa?
? Còn có bộ phận nào của hoa chứa TB sinh dục nữa không?
G/v chốt: TB sinh dục đực nằm trong hạt phấn( nhị). TB sinh dục cái nằm trong noãn( nhụy) => nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. Đài, tràng tạo thành bao hoa bảo vệ, che chở cho nhị và nhụy
Đọc thông tin, thực hiện lệnh.
H/s xác định được:
TB sinh dục đực trong hạt phấn của nhị.
TB sinh dục cái trong noãn của nhụy.
Đài, tràng bảo vệ nhị và nhụy.
H/s trao đổi kết quả, bổ sung.
Rút ra kết luận
Đài, tràng bảo vệ bộ phận bên trong.
Nhị, nhụy là cơ quan sinh sản, duy trì nòi giống.
3.Củng cố: 
Ghép hoa: Gọi 1 h/s lên chọn các bộ phận của hoa, gắn lên tấm bìa, ghép thành 1 bông hoa hoàn chỉnh gồm: cuống, đài, đế, cánh, nhị, nhụy.
Ghép nhị, nhụy: G/v treo tranh câm nhị, nhụy như H.28.2 và H.28.3. Yêu cầu chọn các mẩu giấy có chữ: đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy, chỉ nhị, bao phấn để gắn vào bên cạnh.
H/s khác nhận xét. G/v có thể cho điểm.
4. Hướng dẫn: 
Học và trả lời câu hỏi.
Làm bài tập (95).
Chuẩn bị: hoa bí, hoa mướp, hoa râm bụt, hoa loa kèn, hoa huệ.
Tranh ảnh các loại hoa khác nhau, kẻ bảng trang 97
Tuần 17
Tiết 33 KIỂM TRA HỌC KÌ I
Câu 1(3 điểm): Có mấy loại rễ chính ? Đặc điểm của từng loại rễ ?
Câu 2(3 điểm) : Quang hợp là gì? Viết sơ đồ quang hợp ? Ý nghĩa của quang hợp ?
Câu 3(3 điểm) : Nêu cách chiết cành ? Tại sao ở cành chiết, rễ chỉ có thể mọc ra từ mép vỏ phía trên của vết cắt ?
Câu 4(1 điểm) : Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là gì ? Cho ví dụ ?
Đáp án - biểu điểm.
Môn: Sinh học 6
Câu 1: (3 điểm).
Có 2 loại rễ chính - Rễ cọc. 
- Rễ chùm. (1đ).
 - Rễ cọc: có 1 rễ cái to, khỏe đâm sâu xuống đất, từ rễ cái có các rễ con mọc xiên. (1đ)
- Rễ chùm: Các rễ dài gần bằng nhau mọc tỏa ra từ gốc thân thành chùm (1đ).
Câu 2: (3đ)
- Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời để tạo ra tinh bột và nhả khí oxi (1đ).
- Nước + khí cacbonic chât diệplục, ánh sáng Tinh bột + khí oxi.(1đ).
- Chất hữu cơ và khí oxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho
 sự sống của hầu hết các sinh vật trên trái đất, kể cả con người(1đ).
Câu 3: (3đ).
- Nêu được cách chiết. (1đ). 
- Giải thích được vì sao rễ chỉ có thể mọc ra ở mép vỏ phía trên của vết cắt. (2đ)
Câu 4: (1đ)
Sinh sản sinh dưỡng là hình thức tạo cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng của cây.
 (0,5 đ).
Nêu được ví dụ được 0,5đ. 
Ngày soạn: 13 – 12 – 2008.
Tiết 34 CÁC LOẠI HOA.
I. Mục tiêu: 
Phân biệt được 2 loại hoa: đơn tính và lưỡng tính.
Phân biệt được 2 cách xếp hoa trên cây, biết được ý nghĩa sinh học của cách xếp hoa thành cụm.
Rèn kĩ năng quan sát, so sánh, hoạt động nhóm.
Giáo dục ý thức yêu thích thực vật, bảo vệ hoa và thực vật.
II. Chuẩn bị: 
1 số mẫu hoa đơn tính và lưỡng tính, hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.
Tranh ảnh về hoa.
III. Các bước lên lớp: 
1. Kiểm tra: ? Nêu tên, đặc điểm, chức năng của các bộ phận của hoa.
2. Bài mới 
1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.
Yêu cầu h/s đặt hoa lên bàn quan sát.
G/v giúp h/s sửa bằng cách thống nhất cách phân chia theo bộ phận sinh sản 
 chủ yếu của hoa.
Yêu cầu h/s làm bài tập dưới bảng Sgk.
G/v có thể điều chỉnh những chỗ sai sót.
? Dựa vào bộ phận sinh sản chia hoa làm mấy loại? Thế nào là hoa đơn tính? lưỡng tính?
Quan sát hoa, thực hiện lệnh(mục 1,2,3)
Chia hoa thành 2 nhóm=> viết ra giấy.
Thảo luận,1 số h/s đọc bài của mình( có thể tiếp tục thảo luận)
H/s nêu được:
Nhóm 1: đủ nhị, nhụy.
Nhóm 2: có nhị hoặc có nhụy.
Hoàn thành ý 1 và 2 của lệnh(97).
Hoàn thiện bảng, đọc kết quả cột 4.
H/s trả lời.
Nhặt hoa đơn tính, lưỡng tính riêng rẽ.
Rút ra kết luận.
Có 2 loại hoa: Hoa đơn tính( có nhị hoặc có nhụy)
Hoa lưỡng tính( có cả nhị và nhụy).
2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây.
G/v bổ sung thêm 1 số ví dụ khác về hoa mọc thành cụm: hoa ngâu, hoa huệ, hoa phượng bằng mẫu vật, bằng tranh
? Có mấy cách xếp hoa trên cây?
Đọc thông tin, quan sát H.29.2.
Phân biệt 2 cách xếp hoa.
Hoa cúc tách nhỏ ra để quan sát.
H/s trả lời, rút ra kết luận.
Có 2 cách mọc hoa : hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.
3.Củng cố: Câu hỏi 1,2,3. Sgk.
4.Hướng dẫn: Học và trả lời câu hỏi Sgk.
Ngày soạn: 15 – 12 – 2008.
Tuần 18.
Tiết 35. Thụ phấn
I. Mục tiêu:
Phát biểu được khái niệm thụ phấn.
Nêu được những đặc điểm chính của hoa tự thụ phấn.Phân biệt hoa tụ thụ phấn và hoa giao phấn.
Nhận biết những đặc điểm chính của hoa thích hợp với lối thụ phấnnhờ sâu bọ.
Rèn luyện và củng cố các kỹ năng: Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm,q/s mẫu vật,tranh vẽ,sử dụng các thao tác tư duy
Yêu và bảo vệ thiên nhiên.
II. Chuẩn bị.
Hoa tự thụ phấn,hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
Tranh cấu tạo của bí đỏ,1 số loại hoa thụ phấn nhờ sâu bọ .
III. Các bước lên lớp.
Ổn định lớp
Bài mới.
Tìm hiểu hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.
Hoa tự thụ phấn
? Thế nào là hiện tượng thụ phấn ?
? Hoa tự thụ phấn cầnd nhưng điều kiện nào ?
? Hoa tự thụ phấn có đặc điểm như thế nào ? 
Q/s hình 30.1 chú ý vị chí của nhị nhụy. 
H/s trả lời.
Thực hiện lệnh SGK(lựa chọn đặc điểm ghi vào nháp) 
Trao đổi câu trả lời và giải thích.
Các nhóm nhận xét bổ xung. 
Là hoa lưỡng tính.
Nhị và nhụy chín đồng thời .
Hoa giao phấn.
g/v gợi ý : Giao phấn là hiện tượng hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ hoa khác.
? Đặc điểm của hoa giao phấn ? Hoa thụ phấn,bằng cách giao phấn có thể nhờ những yếu tố nào ?
Đọc thông tin,trả lời câu hỏi 1b.
thảo luận,bổ xung,hoàn thiện.
H/s trả lời. 
Là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính có nhị và nhụy không chín đồng thời 1 lúc.
Hoa giao phấn nhờ : sâu bọ, gió, người...
 2.Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấnnhờ sâu bọ 
G/v hướng dẫn học sinh q/s tranh vẽ vật mẫu.
Q/s thêm 1 số tranh ảnh hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
 G/v nhấn mạnh những đặc điểm chính của hoa
Q/s tranh vật mẫu, thực hiện lệnh.Chú ý các đặc điểm nhị,nhuỵ, mầu hoa.
Các nhom trao đổi kết quả,bổ xung sữa chữa và tóm tắt các đặc điểm chính của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ 
Mầu sắc sặc sỡ mùi thơm...
Đĩa mật nằm ở đáy hoa.
hạt phấn và đầu nhuỵ có chất dính.
Tràng hoa dài nhỏ hẹp.
3.Kiểm tra, đánh giá : 
Câu 1,2,3,4 (100).
Chuẩn bị hoa ngô,bầu bí ngô...
Ngày soạn: 20 – 12 – 2008.
Tuần 19
Tiết 37. Thụ phấn (Tiếp theo)
I . Mục tiêu:
Giải thích được những đặc điểm có ở hoa.Thụ phấn nhờ gió so sánh với hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.
Hiểu hiện tượng giao phấn.
Biết được vai trò của con người với việc thụ phấn cho hoa góp phần nâng cao năng suất và phẩm chất cây trồng.
Rèn kĩ năng quan sát, thực hành.
Có ý thức bảo vệ thiên nhiên.
Vận dụng kiến thức góp phần thụ phấn cho hoa. 
II. Chuẩn bị :
Cây ngô có hoa, hoa bí ngô. Dụng cụ thụ phấn cho hoa.
III. Các bước lên lớp.
1. Kiểm tra : ? Phân biệt hoa tự thụ phấn và hoa giao phấn.
 ? Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ ?
2. Bài mới :
 1. Tìm hiểu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió.
? Nhận xét về vị trí của hoa ngô đực và hoa ngô cái ? Vị trí đó có t/d gì trong các thụ phấn nhờ gió.
Yêu cầu các nhóm làm bài tập 
Đặc điểm của hoa
Tác dụng 
Hoa tập trung ở ngọn cây.
Bao hoa thường tiêu giảm.
Chỉ nhụy dài, bao phấn treo lủng lẳng.
Hạt phấn nhiều nhỏ và nhẹ.
Đầu nhụy dài, có nhiều lông. 
G/v bổ xung, sửa...cho h/s ghi theo nội dung PHT trên. 
Quan sát H 30.3, 30.4 mẫu vật--> trả lời câu hỏi.
Hoa đực ở trên : Dễ tung hạt phấn.
Hoa cái ở dưới đón hạt phấn dễ dàng.
Đọc thông tin.
Các nhóm thảo luận, hoàn thành bài tập.
1-2 nhóm chiếu kết quả.
Nhóm khác bổ sung.
Chú ý đặc điểm : Bao hoa nhị, nhụy.
Nhắc lại đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ => so sánh với hoa thụ phấn nhờ gió 
2. Ứng dụng kiến thức về thụ phấn.
? Kể những ứng dụng về sự thụ phấn nhờ con người.
G/v có thể gợi ý bằng những câu hỏi nhỏ :
? Khi nào hoa cần thụ phấn bổ sung ?
? Con người đã làm gì để tạo điều kiện cho hoa thụ phấn ?
? Con người chủ động thụ phấn cho hoa nhằm mục đích gì ? 
Đọc thông tin thực hiện lệnh.
Khi thụ phấn tự nhiên gặp khó khăn.
Nuôi ong, trục tiếp thụ phấn cho hoa.
Tụ rút ra những ứng dụng về sự

File đính kèm:

  • docgiao an hoa 9 ki 2 hay.doc