Bài giảng Tập đọc bài :Hoa ngọc lan

 , nhanh được cả bài “ Hoa ngọc lan”.

· Luyện đọc đúng các từ: hoa ngọc lan, lấp ló, ngan ngát, khắp, sáng sáng, xoè ra.

· Luyện ngắt nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy

2. Ôn các tiếng có vần ăm, ăp

· Tìm tiếng có vần ăm trong bài

· nói được câu chứa tiếng có vần ăm, ăp

 

doc50 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 14/12/2015 | Lượt xem: 703 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Tập đọc bài :Hoa ngọc lan, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 2: Cho c¸c sè 12, 72, 27, 86, 36
a/ viÕt theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín
b/ViÕt theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ
Bµi 3: >, <, =
26 36 84 36 9482
42 24 95 90 32 23
54 76 60 72 65 56
Bµi 4: Nga cã 30 nh·n vë, Toµn cã 40 nh·n vë.Hái c¶ hai b¹n cã bao nhiªu nh·n vë?
ChÊm nhËn xÐt cho hs
Thø ba ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2010
 Tập đọc
Bài :Ai dËy sím
I.MỤC TIÊU
1 :Đọc :
HS đọc tr¬n đúng, nhanh được cả bài “ Ai dậy sớm”. 
Luyện đọc đúng các từ: dậy sớm, lên đồi, đất trời, chờ đón.
Đạt tốc độ đọc từ 25 – 30 tiếng / phút
2. Ôn các vần ươn, ương
Phát âm đúng các tiếng có vần ươn, ương
Tìm tiếng có vần ươn, ương trong bài và ngoài bài
Nói được câu chứa tiếng có vần ươn, ương
3. Hiểu :
Hiểu được các từ ngữ trong bài thơ: vừng đông, đất trời
Hiểu nội dung bài thơ: Cảnh buổi sáng rất đẹp, ai dậy sớm, mới có thể thấy được cảnh đẹp ấy
4. HS chủ động nói theo đề tài: Những việc làm vào buổi sáng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Sư dơng tranh minh hoạ bài tập đọc và phần luyện nói trong sgk
bộ chữ, bảng phụ, một số loại hoa
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Bài cũ
3-4’
* Gọi 2 HS đọc bài Hoa ngọc lan và trả lời câu hỏi:
-Nụ hoa lan được tả như thế nào?
-Hương hoa lan thơm như thế nào?
- HS lên bảng viết các từ: hoa lan, lá dày, lấp ló, xanh thẫm
GV nhận xét cho điểm HS
* HS đọc bài , lớp theo dõi kiểm tra, nhận xét bạn
- Nụ hoa xinh xinh ,trắng ngần
-Hương hoa lan thơm ngan ngát
- HS dưới lớp viết bảng con
- Lắng nghe.
2/Bài mới
* Giới thiệu bài
Hoạt động 1 HD HS L§3-4’
a/HD HS luyện đọc các tiếng từ
3-4’
b/Luyện đọc câu
3-4’
c/LĐ đoạn , bài
3-4’
* Thi đọc trơn cả bài
5-7’
Hoạt động 2 Ôn các vần ươn, ương
8-10
Tiết 1
- Giới thiệu tranh bài tập đọc và hỏi:
- Bức tranh vẽ cảnh gì?
- GV: Hôm nay ta học bài : “Ai dậy sớm”.Ghi b¶ng
- GV đọc mẫu lần 1
- Chú ý: giọng đọc vui tươi, nhẹ nhàng, ngắt nghỉ đúng nhịp thơ
GV ghi các từ : dậy sớm, ra vườn, lên đồi, đất trời, chờ đón, lên bảng và cho HS đọc 
Cho HS phân tích tiếng khó
- GV giải nghĩa từ :vừng đông, đất trời
* Mỗi một câu 2 HS đọc
- Mỗi bàn đọc 1 câu, đọc nối tiếp
* Cho HS đọc khổ 1: 4 câu đầu
đọc khổ 2.: 4 câu giữa
 đọc khổ 3: 4 câu cuối
-Cho đọc cả bài. Cả lớp đọc đồng thanh
-Hướng dẫn thi đọc.
HS đọc, HS chấm điểm
GV nhận xét cho điểm
1/Tìm tiếng trong bài có vần ươn, ương 
- HS đọc và phân tích tiếng vừa tìm 
2/ Nãi c©u chøa tiÕng có vần ươn, ương?
- Cho HS đọc câu mẫu trong sgk
-Cho HS tìm và nói câu chứa tiếng có vần ­¬ng, ­¬n theo nhóm
Nhận xét tiết học 
- Quan sát tranh trả lời câu hỏi.
- Bạn nhỏ ra vườn vào buổi sáng
-Lắng nghe
Hs ghi ®Çu bµi vµo vë ghi ®Çu bµi
-Lắng nghe
-1 đến 2 HS đọc bài
- 2-4 em
- Lắng nghe
* Luyện đọc từng câu
- Thi đọc theo bàn
Cả lớp đồng thanh
* Cho 2 HS đọc khổ 1: 4 câu đầu
2 HS đọc khổ 2.: 4 câu giữa
2 HS đọc khổ 3: 4 câu cuối
- 2HS
-Mỗi tổ cử 1 HS đọc, 1 HS chấm điểm
- Lắng nghe.
- HS tìm tiếng : vườn, hương
- Đọc cá nhân
- Tìm viết bảng con.
1-2 hs ®äc
- HS thi đua giữa các nhóm nói với nhau
-5-7 em
- Lắng nghe.
Hoạt động 1
* Tìm hiểu bài đọc và luyện đọc 8-10’
Hoạt động 2
Học thuộc lòng bài thơ
Hoạt động 3
Luyện nói:Nói những việc làm vào buổi sáng
3/Củng cố dặn dò
Tiết 2
* GV đọc mẫu lần 2
-Cho HS đọc khổ1 và trả lời câu hỏi:
- Khi dậy sớm, điều gì chờ đón em?
-Cho HS đọc khổ 2 và trả lời câu hỏi:
- Ai dậy sớm mà chạy ra đồng thì điều gì chờ đón?
-HS đọc khổ 3 và trả lời câu hỏi:
- Cả đất trời chờ đón em ở đâu khi dậy sớm?
- Mỗi nhóm cử 1 bạn lên thi đọc
-Cho HS đọc cả bài
- GV nhận xét, cho điểm
* GV cho HS đọc nhẩm bài thơ. GV xoá dần các tiếng, chỉ giữ lại tiếng đầu câu và gọi HS đọc bài
 -Cho học thuộc lòng bài thơ
-GV nhận xét cho điểm
* Cho HS chia nhóm và tập nói trong nhóm theo mẫu. Khuyến khích HS nói thêm những câu khác mẫu, VD nói về tác dụng của các công việc mà bạn làm vào buổi sáng
- Gọi Đại diện các nhóm trình bày trước lớp
- GV nhận xét
*Hôm nay học bài gì?
-Gọi 1 HS đọc lại toàn bài và trả lời câu hỏi:
Dặn HS về đọc lại bài ở nhà
Chuẩn bị bài “ Câu đố”
Nhận xét tiết học
*Lắng nghe.
- HS trả lời câu hỏi
- Hoa ngát hương chờ đón em ở ngoài vườn
-2-3 em
-Có võng đông đang chờ đón
-Cả lớp đọc thầm
- Ơû trên đồi
- HS thi đọc giữa các nhóm, các tổ với nhau
3 HS đọc cả bài
- Lắng nghe
* Đọc nối tiếp
-Xung phong lên bảng đọc thuộc.
- Lắng nghe
* HS tập nói trong nhóm
* HS khác theo dõi bổ xung.
- Lắng nghe.
* Ai dËy sớm
-HS khác lắng nghe
-Lắng nghe.
To¸n
TiÕt 99 : LuyƯn tËp chung.
I. MỤC TIÊU 
Giúp HS củng cố về các số tròn chục và cộng trừ các số tròn chục
Củng cố về nhận biết điểm ở trong và điểm ở ngoài một hình
Củng cố về giải toán có lời văn
Có ý thức tham gia vào các hoạt động học tập
II. ĐỒ DÙNG
GV: bảng phụ, các số tròn chục, đồ dùng chơi trò chơi
HS:sách giáo khoa , vở 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của HS
.A 
 .G
1/Bài cũ
* Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập
Một em vẽ 2 điểm ở trong hình vuông và 3 điểm ở ngoài hình vuông
Một em vẽ 3 điểm ở trong hình tròn và 2 điểm ở ngoài hình tròn
- GV nhận xét, cho điểm 
*HS theo dõi , nhận xét bạn
.D
	.M
.H .A.F
 .N
	.S
.L
- Lắng nghe
	.N
2/Bài mới
Hoạt động 1
Bài 1
Phiếu bài tập
Bài 2
Làm giấy nháp
Bài 3
Làm bảng con.
Bài 4
Làm vở
Bài 5
* GV giới thiệu bài “ Luyện tập chung”.Ghi b¶ng.
- Tổ chức cho HS tự làm bài tập sgk
* HS nêu yêu cầu bài 1
- Cho HS đọc mẫu và nêu cách làm 
- Cho làm bài phiếu bài tập
-Gọi 1 HS làm trên bảng
* HS nêu yêu cầu bài 2
-Yêu cầu làm việc nhóm 2
-Cho 2 đại diện làm bảng phụ trên bảng
* 1 HS nêu cách làm
1a)Yêu cầu làm bảng con.
- Chữa bài trên bảng 
b)Làm miệng
* Cho HS nêu nhiệm vụ bài 4
-Yêu cầu làm bài
- Cho HS nêu cách làm
(§đ thêi gian hd hs lµm bµi 5)
* 1 HS nêu yêu cầu của bài 5
HS chữa bài
Các bạn khác nhận xét bài của bạn
* Lắng nghe.
-Hs ghi ®Çu bµi vµo vë
*Viết theo mẫu
- Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị
-HS Cả lớp làm bài.
- Theo dõi sửa bài.
- Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị
- Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị
- Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị
* a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn
b) viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé
-Thảo luận làm bài.
-Theo dõi sửa bài.
9
13
30
50
80
40
17
8
Đặt tính rồi tính nhẩm
-4 em lên bảng làm,cả lớp làm bảng con.
- 
-
+
-
+
+
 70 20 80 80 10 90 
 20 70 30 50 60 40
 90 90 50 30 70 50
- Theo dõi sửa bài
- Nêu kết quả nối tiếp.
50+20=70 60cm+10cm=70cm
70-50=20 30cm+30cm=50cm
70-20=50 40cm-20cm=20cm
* HS tự đọc đề toán, tự tóm tắt rồi giải bài toán
- 2HS làm trên bảng,cả lớp lµm vở.
Tóm tắt
 Lớp 1A :20 bức tranh
Lớp 1B :30 bức tranh
Cả hai lớp :  bức tranh?
- Lấy số bức tranh lớp 1A +số bức tranh lớp 1B
 Bµi gi¶i
 C¶ hai líp vÏ ®­ỵc sè bøc tranh lµ:
 20 + 30 =50(bøc tranh)
 §¸p sè : 50 bøc tranh
* HS vẽ 3 điểm trong hình tam giác và 2 điểm ngoài hình tam giác.
3/Củng cố dặn dò
* Hôm nay học bài gì?
- Cho HS chơi trò chơi “ Xì điện” để củng cố các phép cộng và trừ các số tròn chục
- Nhận xét tiết học
Chuẩn bị bài sau
* Luyện tập chung.
- HS chơi trò chơi thi đua giữa các tổ với nhau
- Lắng nghe.
 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
I-Mục tiêu:
-Củng cố lại đọc viết bài tập đọc ,chính tả đã viết.
- Giúp HS đọc trôi chảy và viết thành thạo bài chính tả và tập đọc đã học:Ai dạy sớmï
II- Lên lớp :
A – Rèn đọc :
- Cho đọc lại bài : Ai dạy sớmï. Cho HS giỏi kèm HS yếu GV theo dõi , giúp đỡ . 
- Tổ chức thi đua đọc giữa các tổ nhóm . GV theo dõi nhận xét , tuyên dương và kết hợp ghi điểm .
B - Rèn viết : 
-GV đọc cho HS viết bảng con các từ :vườn,ngát hương.
 - GV đọc cho HS viết vở các từ : vườn,ngát hương .
Và đoạn viết :Hai khổ thơ đầu.Chú ý cách trình bày ,viết hoa đầu dòng,đầu câu.
- GV thu vở ghi điểm . nhận xét các lỗi HS mắc phải và yêu cầu HS sửa lại .
C – Nhận xét tiết học : 
-Tuyên dương những em viết , đọc đúng .
 ---------------------------------------------------------------
 Thø s¸u ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2010
ChÝnh t¶
 Bài : C©u ®è
I. MỤC TIÊU
HS nh×n s¸ch hoỈc b¶ng chép đúng, đẹp bài câu đố về con ong
Điền đúng chữ ch hay tr, chữ v, d hoặc gi vào chỗ thích hợp 
Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp
II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
GV: bảng phụ chép sẵn bài câu đố và bài tập
HS: vở, bộ chữ HVTH
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/Bài cũ
3-5’
* Cho HS lên bảng viết các từ mà tiết trước các em viết sai
- Chấm vở của một số em phải viết lại bài của tiết trước
- Nhận xét cho điểm
* HS lên bảng viết , dưới lớp theo dõi nhận xét bạn
-Những học sinh viết sai
- Lắng nghe.
2/Bài mới
* Giới thiệu bài 1’
Hoạt động 1
HD HS tập viết chính tả
5-7’
Hoạt động 2
Viết bài vào vở
10-13’
Hoạt động 3
HD HS làm bài tập chính tả
5-7’
* Giới thiệu bài viế

File đính kèm:

  • docGA LOP 1 TUAN 25 CKT.doc
Giáo án liên quan