Bài giảng Học vần tiết 1: ổn định tổ chức –xây dựng nề nếp học tập

MỤC TIÊU

 - HS làm quen với GV, bạn học cùng lớp.

 - Giúp HS biết và hiểu mục đích yêu cầu môn học Tiếng Việt.

 - Biết cách sử dụng và giữ gìn cẩn thận các dụng cụ học tập của môn Tiếng Việt.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 GV + HS : Sách Tiếng Việt 1 ( tập 1 ). Bộ đồ dùng dạy học Tiếng Việt 1, bảng con, phấn,

 

doc97 trang | Chia sẻ: maika100 | Ngày: 14/12/2015 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Học vần tiết 1: ổn định tổ chức –xây dựng nề nếp học tập, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CaÙc em vừa học âm gì ?
Chữ ê có trong tiếng gì ?
Chữ e có trong tiếng gì ?
GV yêu cầu đọc bài trong SGK 
5/Nhận xét dặn dò 
-Về nhà học bài và viết các âm tiếng vào bảng con nhiều lần 
-Tự tìm chữ vừa học ở nhà 
-Xem trước bài 9 
HĐ của HS 
HS hát 
HS trả lời 
4HS đọc 
1HS đọc HS khác nhận xét 
HS cài 
HS trả lời 
ĐT-CN 
HS cài 
HS đọc 
Viết bảng con 
ĐT-Nhóm –CN 
Đại diện nhóm thi đua 
HS trả lời 
HS hát 
HS trả lời 
ĐT -nhóm –CN 
HS thảo luận 
Viết vào vở 
HS trả lời 
Đại diện nhóm thi đua 
HS trả lời 
HS đọc 
HS nghe 
 TOÁN
 TIẾT 9: LUYỆN TẬP 
I/Mục Tiêu
-Giúp HS củng cố về :
 +Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5 
 +Đọc , viết đếm các số trong phạm vi 5 
-HS cẩn thận khi làm tính 
II/ Đồ Dùng Dạy Học
Các chữ số bằng bìa 1, 2, 3, 4, 5 
III/ Các Hoạt Động Dạy Học
 HĐ của Gv 
1/Ổn định KT sĩ số 
2/Kiểm tra bài cũ
Tiết trước các em học số mấy ? 
GoÏi HS lên bảng viết : 1, 2, 3 , 4, 5 
Nhận xét cho điểm và phần KT 
3/ Bài mới
HĐ1: GT bài 
Các em đã học các số 1, 2, 3, 4, 5 .Hôm nay học luyện tập để củng cố lại các số đã học 
GV ghi tựa bài 
HĐ2: Thực hành 
Bài 1: Số? 
Thực hành nhận biết số lượng viết số và đọc số
 GV yêu cầu cả lớp làm 
Gọi từng em lên sửa từng bài viết số xong rồi đọc lên 
4 5 5 
3 2 4 
Bài 2: Số ? 
Thực hành nhận biết số lượng viết số và đọc 
1 2 3 4 5 
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống 
Gọi HS lên điền số .Mỗi bài là 1HS điền xong đọc các số đó 
 ---> -à -à -à -à -à --à -à
1
2
4
3
5
* Ghi chú bài 4:cho HS khá giỏi viết 
1 2 3 4 5 
*Trò chơi : Thi đua nhận biết thứ tự các số 
Gv đặt các bìa chữ số 1, 2, 3, 4, 5 theo thứ tự tùy ý
ù Nhóm 1:Mỗi HS lấy một tờ bìachữ số .Sau đó xếp theo thứ tự từ bé đến lớn 
Nhóm 2: Đổi lại xếp từ lớn đến bé
4/ Củng cố
Các em học bài gì?
GoÏi HS điền số 
1 2 .. 4 .. 5 4 3  ..
GDHS : khi tính toán các em cần cẩn thận ,nếu sai một con tính là sai hoàn toàn 
5/ Nhận xét dặn dò
Về nhà học bài , tập viết các số theo thứ tự 
Xem trước bài kế 
HĐ của HS
Lớp trưởng báo cáo 
HS trả lời 
2HS làm .HS khác nhận xét 
HS nhắc lại 
HS nêu yêu cầu 
HS làm bài 
3HS .HS khác nhận xét 
HS làm bài 
1HS .HS khác nhận xét 
HS đọc và nêu cách làm 
6HS làm 
HS khác nhận xét 
1HS viết .HS khác nhận xét 
2 nhóm : 10 HS 
Nhóm 1: làm 
Nhóm 2: Quan sát 
HS trả lời 
2HS .HS khác nhận xét 
 Thứ ba ngày 13 tháng 9 năm 2011 
 Học vần
 BÀI 9: O –C 
I/ Mục Tiêu
-HS đọc được o , c , bò , cỏ từ và câu ứng dụng bò bê có bó cỏ 
-Viết được o –c –bò –cỏ 
-Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : vó bè 
-HS hăng hái trong giờ học để tìm những tiếng có o c 
II/ Đồ Dùng Dạy Học
-Tranh minh họa các từ khóa ,câu ứng dụng 
-Tranh minh họa phần luyện nói vó bè 
III/ Các Hoạt Động Dạy Học
 HĐ của GV 
1/Ổn định: KT sĩ số 
2/Kiểm tra bài cũ
-Tiết trước các em học bài gì?
-GoÏi HS đọc và viết l ,h , lê ,hè 
-Đọc câu ứng dụng : ve ve ve ,hè về 
Nhận xét phần KT 
3/Bài mới
A/GT bài 
Hôm nay cô dạy các em học âm o c 
Gv cài và viết lên bảng o
B/ Dạy chữ ghi âm 
 a/Nhận diện chữ 
GV tô lại chữ o đã viết sẵn trên bảng chữ này giống vật gì ? ( giống quả bóng bàn ,quả trứng ) 
 b/ phát âm và đánh vần tiếng 
-Gv phát âm mẫu o 
-CÁc em tìm b và thanh huyền ghép vào âm o để tạo thành tiếng bò 
-GV cài và viết bò 
-Tiếng bò có mấy âm ghép lại ?
-Aâm nào đứng trước ,âm nào đứng sau ?
-GV đánh vần bờ –o bo-\ bò 
Gv cho HS quan sát tranh hỏi tranh vẽ con gì ?
*Dạy C ( tương tự như O) 
So sánh c và o có điểm gì giống và khác nhau ?
c/ Hướng dẫn viết chữ 
GV viết chữ o lên bảng .Hướng dẫn quy trình viết : O gồm một nét cong kính 
C : gồm một nét cong hở phải ,độ cao 1 đơn vị 
Bò ,cỏ ( tương tự như trên ) 
d/ Đọc từ ứng dụng 
bo , bò ,bó 
co ,cò ,cọ 
GV đọc mẫu 
*Trò chơi : Nhận diện âm mới học 
Bò ,cò ,cỏ ,bó ,cọ ,bỏ 
Khi nghe hiệu lệnh thì các em tìm và tô âm mới học 
Em nào tìm nhanh và đúng là thắng 
4/ Củng cố
-CaÙc em vừa học âm gì ?
O có trong tiếng gì?
-C có trong tiếng gì?
5/ Nhận xét dặn dò
Các em đọc lại bài có vần mới học .Chuẩn bị qua tiết 2 luyện tập 
 Tiết 2 
1/ ổn định :Hát vui 
2/ kiểm tra bài cũ 
-Tiết rồi các em học âm gì ?
-So sánh o và c có điểm gì giống và khác nhau ?
3/ Bài mới 
a/ Luyện đọc 
-Luyện đọc lại các âm ở tiết 1 
O ,bò ,c ,cỏ 
Bo ,bò ,bó 
Cọ cò ,cọ 
GV yêu cầu thảo luận nhóm về bức` tranh minh họa của câu ứng dụng 
Gv đọc mẫu : bò bê có bó cỏ 
b/ Luyện viết
HS tập viết o-c bò –cỏ trong vở tập viết 
c/ Luyện nói : Vó bè 
-Trong tranh em thấy những gì ?
-Vó bè dùng để làm gì?
-Vó bè thường đặt ở đâu ?
*Ghi chú : HS khá giỏi trả lời 
-Quê em có vó bè không ?
-Em còn biết những loại vó nào khác 
*Trò chơi :Cho HS thi đua nhận diện âm và tiếng mới học 
C e b l o h c
Bé ,bẻ, bò ,cọ ,cò ,cỏ 
4/ củng cố
Các em vừa học âm gì ?
-Aâm o có trong tiếng gì?
-Aâm c có trong tiếng gì ?
5/ Nhận xét dặn dò 
-Về nhà học bài 
-Tự tìm chữ vừa học ở nhà 
-Xem trước bài 10
HĐ của HS
Lớp trưởng báo cáo 
HS trả lời 
3HS đọc 
1HS đọc 
HS khác nhận xét 
Cài theo hiệu lệnh và đọc 
ĐT- nhóm- nối tiếp 
HS cài 
ĐT-nối tiếp 
HS trả lời 
Viết bảng con 
ĐT –CN 
Đại diện nhóm thi đua 
HS trả lời 
HS hát 
HS trả lời 
ĐT-nhóm –CN
ĐT-CN 
Viết vào vở 
HS trả lời 
Đại diện nhóm thi đua 
HS trả lời 
Đọc bài SGK 
HS nghe 
 TOÁN
 TIẾT 10: BÉ HƠN – DẤU <
I/Mục Tiêu
-Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ bé hơn dấu < để so sánh các số 
-Thực hành so sánh các số từ 1->5 theo quan hệ bé hơn 
II/ Đồ Dùng Dạy Học
-Các nhóm đồ vật ,mô hình tranh ảnh 
-Các tấm bìa 1 ,2 ,3 ,4 ,5 dấu < 
III/ Các Hoạt Động Dạy Học
 HĐ của Gv 
1/Ổn định: Hát vui 
2/Kiểm tra bài cũ	
-Tiết trước các em học bài gì ?
-GoÏi HS điền số :
1 -> .-à .-> .- --> 5
 5 -> 4 -> -> -> 
Nhận xét phần KT 
3/Bài mới
HĐ1:GT bài 
Các em đã học các số 1 ,2 ,3 ,4 ,5 .Hôm nay cô hướng dẫn cách so sánh số 
GV ghi tựa bài 
HĐ2: Nhận biết quan hệ bé hơn 
Hỏi : Bên trái có mấy ô tô ?
 Bên phải có mấy ô tô ?
1 ô tô ít hơn 2 ô tô không ?
-Bên trái có mấy hình vuông ?
 Bên phải có mấy hình vuông ?
1 hình vuông có ít hơn 2 hình vuông không ?
Ít hơn ta dùng từ bé hơn : 1 bé hơn 2 
Bé hơn ta dùng dấu < 1 < 2 
GV viết lên bảng 1 < 2 chỉ vào dấu < đọc là bé hơn 
*Tranh bên phải tiến hành tương tự như trên 
GV viết lên bảng 1 < 3 2 < 5 3 < 4 4 < 5 
Dấu < viết giữa 2 số ,bao giờ đầu nhọn cũng chỉ vào số bé hơn 
HĐ3: Thực hành 
Bài 1 : Viết dấu bé hơn 
GV quan sát hướng dẫn viết 
 < < < < < 
Bài 2 :Viết ( theo mẫu ) 
 3 < 5 
GV quan sát hướng dẫn làm mẫu : 
Bên trái : 3 hình tròn 
Bên phải : 5 hình tròn 
3 hình tròn ít hơn 5 hình tròn 3 < 5 
Các bài còn lại cho HS nhận biết số lượng củatừng nhóm , sau đó mới so sánh số
Bài 3: Viết ( theo mẫu ) 
 1 < 3
 Hướng dẫn tương tự như bài 2 
Bài 4 : Viết dấu < vào ô trống : 
1 2 2 3 3 4
4 5 2 4 3 5
Sau đó gọi HS lên bảng sửa và đọc kết quả 
*Trò chơi : Thi đua viết nhanh ( điền dấu <) 
1 2 4 5 
Em nào viết nhanh và đúng là thắng 
4/ Củng cố
-Hôm nay các em học bài gì ?
-Gọi HS điền dấu
1 3 4 5 2 3 
5/ Nhận xét dặn dò
-Về nhà học bài 
-Viết dấu < vào vở 
-Xem trước bài dấu >
HĐ của HS 
HS hát 
HS trả lời 
2HS làm 
HS khác nhận xét 
HS nhắc lại 
HS quan sát nhận biết số lượng rồi so sánh số 
HS nhắc lại 
HS nhắc lại 
HS đọc 
1HS viết 
HS khác nhận xét 
HS làm bài 
2HS làm 
HS khác nhận xét 
3HS 
HS khác nhận xét 
HS làm bài 
6HS 
HS khác nhận xét 
Đại diện nhóm thi đua
HS trả lời 
3HS 
HS khác nhận xét 
HS nghe 
 Thứ tư ngày 14 tháng 9 năm 2011
 HỌC VẦN
 BÀI 10: Ô -Ơ 
I/Mục Tiêu	
 - Đọc được ô , ơ , cô , cờ , từ và câu ứng dụng 
 -Viết được ô –ơ –cô –cờ 
 -Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ : bờ hồ 
*THMT: Luyện nói chủ điểm Bờ Hồ. Đăt các câu hỏi gợi ý
II/ Đồ Dùng Dạy Học 
Tranh minh họa các từ khóa ,câu ứng dụng ,phần luyện nói 
III/ Các Hoạt Động Dạy Học
 HĐ của Gv 
1/Ổn định: Hát vui 
2/Kiểm tra bài cũ
-Tiết trước các em học bài gì ?
-Gv viết vào bảng : o -bò 
 c –cỏ 
Đọc câu ứng dụng : bò bê có bó cỏ 
-GV đọc cho HS viết : o -c bò -cỏ 
-Nhận xét phần KT 
3/Bài mới
A/ GT bài 
Hôm nay cô dạy các em học âm ô –ơ 
GV cài và viết âm ô 
B/ Dạy chữ ghi âm
 a/ Nhận diện chữ 
-Gv tô lại chữ ô đã viết trên bảng ,chũ này giống vật gì ?( cái dù ,nấm rơm ) 
-So sánh ô với o có điểm gì giống và khác nhau ?
b/ phát âm và đánh vần tiếng 
Gv phát âm mẫu ô 
-Các em tìm c ghép vào ô để tạo thành tiếng cô 
-GV cài và viết cô 
-Tiếng cô có mấy âm ghép lại ?
-Aâm nào đứng trước ,âm nào đứng sau ?
Gv đánh vần cờ –ô- cô 
Gv cho HS quan sát tranh hỏi tranh vẽ gì ? kết hợp giải ng

File đính kèm:

  • docTUAN 1-4.doc
Giáo án liên quan