Bài giảng Đại số giải tích 11: Xác suất

Bài tập 1:

Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối.

a)Không gian mẫu mô tả bởi tập hợp nào ?

 b)Gọi A là biến cố mặt 6 chấm xuất hiện.

•Tìm tập hợp các kết quả thuận lợi cho A.Khả năng xuất hiện mặt 6 chấm chiếm tỷ lê bao nhiêu ?

 c)Gọi B là biến cố số chấm xuất hiện trên mặt con súc sắc lẻ .Tìm tập hợp các kết quả thuận lợi cho B. Khả năng xảy ra của B chiếm tỷ lệ là bao nhiêu ?

 

 

ppt26 trang | Chia sẻ: tuananh27 | Ngày: 28/05/2019 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng Đại số giải tích 11: Xác suất, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG THPT TRẤN BIEÂNLÔÙP 11A2 Giáo viên hướng dẫnPHẠM LÊ HẰNG1Bài tập 1:Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối.a)Không gian mẫu mô tả bởi tập hợp nào ? b)Gọi A là biến cố mặt 6 chấm xuất hiện.Tìm tập hợp các kết quả thuận lợi cho A.Khả năng xuất hiện mặt 6 chấm chiếm tỷ lê bao nhiêu ? c)Gọi B là biến cố số chấm xuất hiện trên mặt con súc sắc lẻ .Tìm tập hợp các kết quả thuận lợi cho B. Khả năng xảy ra của B chiếm tỷ lệ là bao nhiêu ? 2a)Không gian mẫu là : ={1,2,3,4,5,6}b)Tập hợp các kết quả thuận lợi cho A là : ={ 6 }Khả năng mặt 6 chấm xuất hiện là:c) b)Tập hợp các kết quả thuận lợi cho B là : ={ 1,3,5 }Khả năng xảy ra của B là :3Số gọi là xác suất của biến cố A . Ký hiệu là P(A) = Số gọi là xác suất của biến cố B .Ký hiệu là P(B) =4XAÙC SUAÁT . PA-XCAN (PASCAL) (1623 -1662)52)XÁC XUẤT CỦA BIẾN CỐ6a) Định nghĩa cổ điển của xác suất : SGK b)Chú ý :+)7+) Chú ý 2: Để tính xác suất của một biến cố A ta tiến hành các bước sau :.Tính số phần tử của không gian mẫu.Tính số phần tử của tập hợp mô tả ( hay số kết quả thuận lợi cho A ).Áp dụng công thức :8Bài toán 2: Một cỗ bài tú lơ khơ gồm 52 quânbài .Rút ngẫu nhiên một lúc 4 quân bài.Tính Xác suất sao cho :a)Cả 4 quân bài đều là át . b) Trong 4 quân bài có ít nhất một quân bài là át .9 Gải :a)Số phần tử của không gian mẫu là : Gọi A là biến cố rút được 4 quân bài đều là át . Số kết quả thuận lợi cho A là : P(A) = 10b)Gọi B là biến cố trong 4 quân bài rút được ít nhất một quân át .Trong 4 quân bài rút ra không có quân át nàothì có :Trong 4 quân bài rút ra được ít nhất một quân át là thì có : Xác suất của B là : . 11Bảng tần số, tần suất của phép thử ngẫu nhiên gieo một con súc sắc 50 lần :Số chấm xuất hiệnTần sốTần suất190,18260,12350,10480,165140,28680,16123)Định nghĩa thống kê của xác suất .Chú ý : .Tần suất của A là giá trị gần đúng của xác suất của biến cố A .Trong khoa học thưc nghiệm tần suất của A gọi là xác suất thực nghiệm.13TRẮC NGHIỆMCÂU 1CÂU 3CÂU 214a)	 b)c)	 d)CÂU 1Gieo hai con súc sắc .Gọi A là biến cố tổng số chấm trên mặt xuất hiện của hai con súc sắc là 7.Xác suất của A là: BCAEDe) Tất cả đều sai15CÂU 2Một hộp có chứa 3 viên bi trắng , 2 viên bi đỏ . Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi . Xác suất để được 2 viên bi cùng mầu là : a) 	 b) c)	 d) .d)cả a,b,c,d đều saiBDAEC16CÂU 3Trong một bài thi trắc nghiệm khách quan có 10 câu. Mỗi câu có 5 phương án trả lời .Trong đó chỉ có 1 phương án đúng .Một học sinh chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời . Xác suất để học sinh đó trả lời sai cả 10 câu là : a) 0,10734 	 	 b) 0.8c) 0.4 	 	 d) 0.2e)Không phải a,b,c,d.BDCAE17GIẢI CÂU 1Số phần tử của không gian mẫu là : 6 . 6 = 36A là biến cố tổng số chấm xuất hiện của hai con súc sắc là 7 Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là. : 6Xác suất của biến cố A là :18Giải câu 2 .Số phần tử của không gian mẫulà :.Số kết quả thuận lợi cho biến cố A lấy được hai viên bi cùng mầu là :Xác suất của biến cố A là :19Giải câu 3 .Số phần tử của không gian mẫu là : . Gọi A là biến cố chọn cả 10 câu đều sai .Số khả năng thuận lơi cho A là : .Xác suất của biến cố A là :P(A) = 0,1073420KẾT QUẢ ĐÚNGXIN CHÚC MỪNG BẠN 21KẾT QUẢ SAIKẾT QUẢ SAI! RẤT TIẾC BẠN ĐÃ SAI RỒInăng chọn22TRẮC NGHIỆMCÂU 4CÂU6CÂU 523a)6	 b)12c)1	 d)11CÂU 4Gieo hai con súc sắc .Gọi B là biến cố có ít nhất một con súc sắc xuất hiện mặt 6 chấm.Số kết quả thuận lợi cho B là:BCAEDe) Tất cả đều sai24CÂU 5Một hộp có chứa 10 quả táo, trong đó có 5 quả hỏng . Lấy ngẫu nhiên 4 quả. Xác suất để lấy được 4 quả không hỏng là : . a) 	 b) c)	 d) . e)BDAEC25CÂU 6 . Gieo 3 con súc sắc . Xác suất để số chấm suất hiện trên 3 con như nhau là : a) 	 	 b)c) 	 	d).e)Cả a, b,c,d đề sai.BDCAE26

File đính kèm:

  • pptSACSUAT.ppt
Giáo án liên quan