Bài 3: Xử lí dữ liệu, xây dựng biểu đồ, đồ thị bằng Microsoft Excel

1. Mục đích

Cung cấp cho học viên kỹ năng sử dụng phần mềm Ms Excel để xử lý dữ liệu phục vụ cho công tác giảng dạy.

2. Mục tiêu

- Phát biểu được ứng dụng của Ms Excel vào các công việc cụ thể

- Sử dụng được các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao để xử lý số liệu, xây dựng biểu đồ và vẽ đồ thị trong Excel.

3. Phương tiện đánh giá

- Sử dụng Excel để phục vụ công việc giảng dạy

- Sản phẩm về xử lý, vẽ biểu đồ và đồ thị trong Excel

4. Tài liệu và thiết bị dạy học cần thiết

- Phiếu bài tập: Bài 3: Phiếu bài tập

- Tài liệu nguồn: Bài 3: Tài liệu phát tay

- Tài nguyên tin học: Tệp tin bảng số liệu và yêu cầu xử lý, Tệp tin kết quả đã xử lý, phần mềm Ms Excel, tệp tin biểu đồ, đồ thị trên Excel

5. Tiến trình

 

doc2 trang | Chia sẻ: honglan88 | Ngày: 14/11/2015 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 3: Xử lí dữ liệu, xây dựng biểu đồ, đồ thị bằng Microsoft Excel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 3: Xử lí dữ liệu, xây dựng biểu đồ, đồ thị 
 bằng Microsoft Excel
1. Mục đích
Cung cấp cho học viên kỹ năng sử dụng phần mềm Ms Excel để xử lý dữ liệu phục vụ cho công tác giảng dạy.
2. Mục tiêu
Phát biểu được ứng dụng của Ms Excel vào các công việc cụ thể
Sử dụng được các kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao để xử lý số liệu, xây dựng biểu đồ và vẽ đồ thị trong Excel.
3. Phương tiện đánh giá
Sử dụng Excel để phục vụ công việc giảng dạy
Sản phẩm về xử lý, vẽ biểu đồ và đồ thị trong Excel
4. Tài liệu và thiết bị dạy học cần thiết
Phiếu bài tập: Bài 3: Phiếu bài tập
Tài liệu nguồn: Bài 3: Tài liệu phát tay
Tài nguyên tin học: Tệp tin bảng số liệu và yêu cầu xử lý, Tệp tin kết quả đã xử lý, phần mềm Ms Excel, tệp tin biểu đồ, đồ thị trên Excel
5. Tiến trình
À
Tên hoạt động
Hoạt động của người hướng dẫn
Hoạt động của người tham gia
Ghi chú
5’
Giao nhiệm vụ
Chia nhóm 4 học viên
Phát phiếu bài tập, giải thích nhiệm vụ trong phiếu bài tập
Kết nhóm
Nhận phiếu bài tập, hiểu nhiệm vụ (đặt câu hỏi nếu chưa hiểu)
30’
Thực hành
Phát tài liệu phát tay
Hướng dẫn sử dụng tài liệu phát tay hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ trong phiếu bài tập
Thực hành trên máy tính để nộp kết quả
10’
Báo cáo kết quả
Yêu cầu học viên báo cáo sản phẩm
Nhận xét, thảo luận
Học viên báo cáo
10’
Tổng kết
Tóm tắt về nội dung quan trọng của chủ đề
Lắng nghe, Ghi chép

File đính kèm:

  • docBai 3 - Tai lieu cho nguoi huong dan.doc
  • docBai 3 - Bia.doc
  • docBai 3 - Phieu bai tap.doc
  • docBai 3 - Tai lieu phat tay.doc
Giáo án liên quan